Contabilitate Bucuresti

Contabilitate Bucuresti – noutati legislative

Noutăţi legislative

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 606/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 351 din 13 iunie 2013.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 12 iunie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 323 din 4 iunie 2013

Ordonanţă de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 641/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,  publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 11 iunie 2013

Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 504/2013 privind aprobarea Procedurii de transmitere a informaţiilor publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, publicat în Monitorul Oficial nr. 252 din 7 mai 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 24.04.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 22 aprilie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013

Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 426/2013 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin OPANAF nr. 2.137/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013

Ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 490/407 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013

Rectificare privind anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 250/2013, publicată în Monitorul Oficial, 166 din 28.03.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 155 din 22 martie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 21 martie 2013

Legea 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 19 martie 2013

Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013

Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial nr. 142 din 18 martie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 12 martie 2013

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 08 martie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF, în spaţiul privat al contribuabilului, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 7 martie 2013

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 119 din  4 martie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 111 din 26.februarie.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2013 pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26.februarie.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26.februarie.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 106 din 22.februarie.2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free, publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 20 februarie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.100 din 20 februarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 184/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,  publicat în Monitorul Oficial nr.101 din din 20 februarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 143/2013 cu privire la modificarea Comisiei paritare din cadrul ANAF

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 91 din 13 februarie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 90 din 12 februarie 2013

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013

Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013

Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 53 din 23 ianuarie 2013

Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013

Ordonanţa guvernului nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013

Hotărârea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22.01.2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 24/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 45/2013 din 21 ianuarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 1736/2012 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 279/2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual / trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013

Sursa: Anaf