Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea VII)

73 Muncitori calificați în domeniul produselor

manufacturiere și muncitori tipografi

Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere și

muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea și repararea

instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor

diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale prețioase,

obiecte de ceramică, vase din porțelan și sticlă, precum și

obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele

ori materiale similare, lucrări de tipografie și legătorie. Lucrările

sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare

manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce

cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice,

precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

731 Muncitori calificați în domeniul produselor

manufacturiere

Muncitorii calificați în domeniul produselor manufacturiere

îmbină aptitudinile artistice și manuale pentru proiectarea,

confecționarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreținerea și

ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor

muzicale, bijuteriilor și a altor articole din metale prețioase,

precum și a obiectelor din ceramică și porțelan. Aceștia aplică

tehnici tradiționale și/sau tehnici recent dezvoltate pentru

sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea și ornamentarea

diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie,

piatră, lemn și articolelor din piele.

7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea

instrumentelor și aparatelor de precizie

Muncitorii calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și

aparatelor de precizie confecționează, calibrează, repară,

întrețin, reglează și montează ceasuri de mână mecanice,

pendule, instrumente și echipamente de precizie nautice,

meteorologice, optice, ortopedice și, de asemenea, se ocupă cu

reglarea acestora pentru o funcționare corectă.

48

731101 AMC-ist

731102 armurier

731103 blocator, chituitor, deblocator

731104 ceasornicar

731105 centrator, debordator piese optice

731106 centrator, finisor aparate optice

731107 degresator, curățător piese și aparate optice

731108 lipitor lentile și prisme

731109 montator aparatură optică

731110 optician

731111 optician armament

731112 confecționer seringi

731113 presator piese optice

731114 reparator aparate foto

731115 reparator stilouri, brichete

731116 reparator umbrele

731117 gravor piese optice

731118 tratamentist piese optice

731119 metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală

și analogică (MFTDA)

731120 metrolog verificator

7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea

instrumentelor muzicale

Muncitorii calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor

muzicale confecționează, asamblează, repară, reglează,

restaurează instrumentele muzicale și realizează acordarea

acestora la înălțimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau

electrice. Aceștia, de obicei, se specializează pentru un singur

tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente

de suflat din trestie, instrumente de percuție, instrumente de

suflat din alamă.

731201 acordor acordeoane, armonici

731202 acordor piane, pianine, orgă, țambal

731203 cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase

acordeoane

731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731205 constructor claviatură

731206 constructor-reparator de acordeoane și armonici

731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale

(suflat, percuție)

731208 filator corzi pentru piane

731209 montator corp sonor la piane

731210 montator-reglor piane

731211 montator-ajustor de acordeoane

731212 lutier

731213 constructor restaurator de orgi

7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase

Giuvaergiii și lucrătorii în metale prețioase se ocupă cu

proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea

bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din

aur, argint sau alte metale prețioase ori pietre prețioase. Aceștia

se ocupă cu tăierea, șlefuirea și fixarea pietrelor prețioase și

semiprețioase, inclusiv diamante, și gravarea de modele pe

bijuterii și articole din metale prețioase. De asemenea, aceștia

se ocupă și cu tăierea și șlefuirea diamantelor pentru scopuri

industriale.

731301 argintar

731302 bijutier metale prețioase

731303 cizelator

731304 cizelator clișee galvanice

731305 confecționer ștampile de cauciuc, metal, facsimile

731306 gravor manual

731307 țintuitor

731308 bijutier metale comune

731309 giuvaergiu

731310 șlefuitor diamante naturale

7314 Olari și lucrători asimilați

Olarii și lucrătorii asimilați acestora confecționează obiecte

din ceramică, vase de porțelan, obiecte sanitare, cărămizi, țigle

și discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul mașinilor.

731401 aplicator de detalii la produse din ceramică

731402 debavurator-retușor la produse din ceramică fină

731403 turnător produse ceramice

731404 fasonator produse ceramice

731405 glazurator produse din ceramică fină

731406 modelator ceramică

731407 olar ceramică (artizanat)

731408 preparator mase ceramice

731409 presator produse ceramice

731410 râșnitor smalț

731411 șlefuitor produse din ceramică fină

7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)

Sticlarii (suflătorii, șlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu

suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei

topite conform modelelor.

731501 brigadier la fabricarea sticlei

731502 modelator tuburi spectrale

731503 trăgător, șlefuitor, gradator nivele

731504 prelucrător topitură sticlă la presă

731505 prelucrător topitură sticlă la țeavă

731506 formator tuburi spectrale

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică

Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă și ceramică decorează

articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică și alte

materiale. Aceștia schițează, trasează și pictează litere, cifre,

monograme și desene și gravează modele ornamentale florale

pe sticlă și alte articole.

731601 pictor decor

731602 gradator vase și aparate de laborator

731603 gravor produse de sticlă

731604 inscripționer pe produse de sticlă și ceramică

731605 pictor pe sticlă și ceramică

731606 oglindar

7317 Muncitori calificați în executarea de produse

artizanale din lemn și alte materiale

Muncitorii calificați în executarea de produse artizanale din

lemn și alte materiale aplică tehnici tradiționale, cum ar fi

uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia,

stuful, piatra, argila (lutul), scoicile și alte materiale, precum și

sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau

ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori

gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Țesătorii, fabricanții

de pensule și lucrătorii asimilați acestora selectează și

pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, țesături,

lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături

și o împletitură variată a diferitelor tipuri de coșuri.

731701 confecționer piese, linguri, spițe, albii, donițe, cozi

de unelte, șindrilă, ciubere

731702 confecționer jucării

731703 confecționer obiecte artizanale din lemn

731704 confecționer plute

731705 confecționer garnituri pentru etanșare

731706 pirogravor

731707 rămar poleitor

731708 sculptor în lemn

731709 confecționer cretă școlară

731710 traforator manual lemn

731711 dogar manual

731712 rotar caretaș

731713 lumânărar

731714 confecționer cuțite, brice, brățări, andrele, agrafe,

inele

731715 confecționer nasturi, piepteni

49

731716 confecționer obiecte casnice din deșeuri de aluminiu

și alte metale

731717 confecționer obiecte din ipsos

731718 confecționer obiecte din os, scoică, mică etc.

731719 confecționer corzi din intestine

731720 încadrator tablouri

731721 confecționer materiale didactice pentru științele

naturii

731722 confecționer bidinele, pensule, perii

731723 confecționer mături

731724 împletitor de nuiele

731725 împletitor obiecte din foi de porumb

731726 împletitor papură

731727 legător de păr

731728 sortator, spălător păr

731729 prelucrător de păr la mașină

731730 prelucrător manual de păr

731731 împletitor din panglică împletită

731732 pieptănător de păr la mașină

731733 fierbător-uscător de păr

7318 Muncitori calificați în executarea de produse

artizanale din textile, piele și materiale similare

Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din

textile, piele și materiale similare aplică tehnici și modele

tradiționale pentru a produce țesături, produse tricotate, brodate,

țesute și alte articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic,

precum și încălțăminte tradițională, genți de mână, curele și alte

accesorii.

731801 confecționer plase pescărești

731802 confecționer articole hârtie

731803 confecționer bibelouri din Jenille

731804 decorator în piele

731805 velator-matisor

731806 confecționer manual de produse din sfori sau frânghii

731807 ghemuitor

731808 polierator frânghii

731809 cablator frânghii

731810 saluzitor frânghii

731811 confecționer unelte pescuit din plase

731812 confecționer îmbrăcare volane în piele

731813 prelucrător de fulgi și pene

731814 filator

731815 ajutor maistru filator

731816 țesător

731817 tricoter manual

731818 ajutor maistru țesător, tricoter

731819 croșetor

731820 împletitor textile

731821 confecționer preșuri

731822 țesător restaurator manual covoare

731823 pregătitor și confecționer cataloage mostre

731824 confecționer tricotaje după comandă

731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)

731826 repasator

731827 aburitor textile

731828 reparator covoare

731829 țesător manual

731830 cusător mănuși piele

731831 croitor mănuși piele

731832 finisor mănuși piele

731833 croitor-ștanțator articole marochinărie

731834 cusător articole marochinărie

731835 pregătitor articole marochinărie

731836 asamblator-montator articole marochinărie

7319 Muncitori calificați în domeniul produselor

manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificați în

domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută

articole de artizanat tradițional neclasificați în altă parte. De

exemplu, grupa de bază include muncitorii calificați în

executarea de produse artizanale în metale neprețioase și

piatră.

731901 confecționer manual în metaloplastie

731902 confecționer proteze dentare

731903 confecționer proteze ortopedice

731904 confecționer jaluzele

731905 împletitor fibre plastice

731906 confecționer flori artificiale

732 Lucrători poligrafi

Lucrătorii poligrafi culeg și aranjează caracterele înainte de

imprimare, montează și acționează presele de tipărit, leagă și

finisează produsele tipărite, pregătesc șabloanele și acționează

echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

7321 Zețari și linotipiști

Zețarii și linotipiștii corectează, configurează, aranjează și

compun texte și elemente grafice într-o formă adecvată pentru

utilizarea în diverse procese de imprimare și de reprezentare în

alte medii vizuale.

732101 culegător la mașina de cules și turnat rânduri

(linotipist)

732102 culegător la mașina de perforat programe pentru

mașinile de turnat text (monotastor)

732103 culegător la mașina de turnat rânduri pentru titluri

(LUDLOV)

732104 culegător manual (zețar)

732105 frezor-montator clișee

732106 stereotipar

732107 galvanotipist

732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)

732109 zincograf

732110 copist formare tipar plan

732111 desenator cromolitograf

732112 șlefuitor-granulator

732113 gravor plăci metalice

732114 gravor plăci litografice

732115 fotogravor

732116 turnător valuri

732117 manipulant cutter-plotter

7322 Tipografi

Tipografii montează și acționează presele digitale, presele

de tipar înalt, presele litografice, mașinile de tipar flexografice,

mașinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare și alte prese

de imprimare (tipărit).

732201 tipograf turnător la mașinile de turnat text

732202 imprimeur textil

732203 imprimator serigraf

732204 tăietor matrițe serigrafie

732205 serigraf

732206 operator presă de transfer termic

732207 tipograf-tipăritor

732208 dactilo-rotaprint

732209 operator la mașina electronică de gravat

732210 operator la mașinile de fotoculegere (monofoto)

732211 operator tipărituri Braille

732212 heliografist

732213 operator xerox

732214 operator mașini multiplicat

732215 tipograf print digital și offset

732216 operator la mașina de gravat și decupat cu laser

732217 operator la mașina de tampografiat

732218 tipograf flexograf

7323 Legători și lucrători finisare

Legătorii și lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărților și

a altor publicații și finisarea produselor tipărite manual sau

mecanic.

732301 legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)

50

732302 colator publicitar

732303 mașinist în legătorie mecanică

732304 strungar șlefuitor tipografie

74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice

Tehnicienii la echipamente electrice și electronice instalează,

montează și întrețin sistemele de instalații electrice,

echipamentele și alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri

și linii de alimentare, precum și echipamente și sisteme

electronice și de telecomunicații. Lucrările sunt executate

manual sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de

altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort

fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru

a îmbunătăți calitatea produselor.

741 Montatori de echipamente electrice

Montatorii de echipamente electrice instalează, montează și

întrețin sistemele electrice de cabluri și echipamentele similare,

mașinile electrice și alte dispozitive electrice și de transmisie

electrică, liniile și cablurile de alimentare.

7411 Electricieni construcții și asimilați

Electricienii din construcții și asimilații acestora se ocupă cu

instalarea, întreținerea și repararea sistemelor electrice de

cabluri și a echipamentelor și dispozitivelor similare.

741101 electrician în construcții

741102 electrician de întreținere în construcții

741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

741104 instalator pentru sisteme termice solare

741105 montator instalații solare

741106 electrician constructor montator aparataj și cabluri

de joasă tensiune

741107 electrician constructor montator aparataj și cabluri

de medie și înaltă tensiune

741108 electrician constructor instalator aparatură de

măsură și control

741109 electrician constructor pentru probe și încercări

funcționale

741110 electrician în construcții civile și industriale

7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice

Mecanicii și instalatorii de echipamente electrice se ocupă

cu montarea, reglarea, instalarea și repararea mașinilor electrice

și altor echipamente și dispozitive electrice în clădiri, fabrici,

ateliere de lucru sau alte locuri.

741201 electrician echipamente electrice și energetice

741202 bobinator aparataj electric

741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic

741204 bobinator mașini electrice rotative

741205 electrician aparate măsură-control și automatizare

în centrale termoelectrice și nuclearoelectrice

741206 electrician montare și reparații aparataj electric de

protecție, relee, automatizare

741207 bobinator condensatori pentru instalații electrice

741208 electrician verificări și măsurători electrice în centrale

și rețele electrice

741209 bobinator transformatoare

741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric

741211 montator, reglor și depanator pentru aparate de

măsură electrice și relee

741212 montator, reglor și depanator de ascensoare

741213 electrician nave

741214 confecționer cablaje auto

741215 electromecanic mașini și echipamente electrice

741216 electromecanic stație pompare apă-canal

7413 Montatori de linii electrice

Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea

și asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare și

echipamente similare.

741301 electrician exploatare centrale și stații electrice

741302 electrician exploatare rețele electrice

741303 electrician montare și reparații cabluri electrice

subterane

741304 electrician montare și reparații linii electrice aeriene

741305 electrician montare și reparații echipament electric

din centrale, stații și posturi de transformare electrice

741306 electrician protecție relee, automatizări și măsurători

electrice

741307 electrician de întreținere și reparații

741308 electrician montator de instalații automatizate

741309 electrician montator de instalații electrice la mijloace

de transport

741310 electrician pentru protecția catodică

741311 electrician rural

741312 electrician de mină

741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

742 Montatori de echipamente electronice și de

telecomunicații

Montatorii de echipamente electronice și de telecomunicații

se ocupă cu montarea, întreținerea, reglarea și repararea

echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale și de

birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum

și cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de

telecomunicații, echipamentelor de transmisie a datelor,

cablurilor, antenelor, repararea, montarea și întreținerea

calculatoarelor.

7421 Mecanici de echipamente electronice

Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu

montarea, întreținerea, reglarea și repararea echipamentelor

electronice cum ar fi aparatele comerciale și de birou,

instrumentele electronice și sistemele de control.

742101 electrician depanator utilaje calcul

742102 electronist depanator utilaje calcul

742103 plantator elemente electronice

742104 operator în verificarea, întreținerea și repararea

instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor

742105 tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare,

alarmare și alertare în caz de incendiu

742106 tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și

stingere a incendiilor

7422 Muncitori în tehnologia informației și

comunicațiilor

Muncitorii în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) se

ocupă cu instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor

de telecomunicații, echipamentelor de transmisie de date,

cablurilor, antenelor și conductorilor, precum și cu repararea,

montarea și întreținerea calculatoarelor.

742201 automatist

742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare,

blocare)

742203 electromecanic radio-radioficare

742204 electromecanic rețele cabluri

742205 electromecanic rețele linii

742206 electromecanic telegrafie, telefonie

742207 electronist telecomunicații

742208 jonctor

742209 linior

742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicații

și instalații de semnalizare, centralizare și blocare

742211 electromecanic electroalimentare

742212 muncitor radioelectronist

742213 electromecanic automatizări și telecomunicații

742214 electromecanic

75 Muncitori calificați în industria alimentară,

prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați

Muncitorii calificați în industria alimentară, prelucrarea

lemnului, confecții și alți lucrători asimilați acestora se ocupă cu

prelucrarea și procesarea materiilor prime din agricultură și

pescuit în produse alimentare și în alte produse, precum și cu

51

producerea și repararea bunurilor realizate din lemn, textile,

blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual

sau cu ajutorul uneltelor cu acționare manuală ori de altă natură,

care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și

timpul necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru

îmbunătățirea calității produselor.

751 Muncitori calificați în industria alimentară

Muncitorii calificați din industria alimentară se ocupă cu

sacrificarea animalelor, prelucrarea și pregătirea acestora și a

produselor alimentare conexe pentru consumul uman și

animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri și alte

produse făinoase, procesarea și conservarea fructelor,

legumelor și produselor alimentare similare, degustarea și

clasificarea diferitelor produse alimentare și băuturi sau

pregătirea tutunului și fabricarea de produse din tutun.

7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și

peștelui

Măcelarii și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui se

ocupă cu sacrificarea animalelor, curățarea, tăierea și pregătirea

cărnii și a peștelui, dezosarea și pregătirea produselor

alimentare sau conservarea cărnii, peștelui și altor produse

alimentare prin uscare, sărare ori afumare.

751101 carmangier

751102 ciontolitor tranșator carne

751103 măcelar

751104 sterilizator

751105 tăietor păsări

751106 lucrător la prelucrarea peștelui

751107 afumător carne

7512 Brutari, patiseri și cofetari

Brutarii, patiserii și cofetarii prepară diferite tipuri de pâine,

prăjituri și alte produse din făină, precum și ciocolată și produse

de cofetărie.

751201 brutar

751202 cofetar

751203 patiser

751204 preparator de semifabricate și preparate culinare

751205 operator la fabricarea produselor congelate de

patiserie și panificație

7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate

Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu

prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt și smântână sau a

altor produse lactate.

751301 pasteurizator produse lactate

751302 preparator produse lactate

751303 smântânitor

7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor

Lucrătorii în conservarea fructelor și legumelor se ocupă cu

prelucrarea și conservarea fructelor, nucilor (alunelor) și

produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire,

uscare, sărare sau extracție de sucuri ori uleiuri.

751401 preparator conserve, legume și fructe

751402 uscător-deshidrator legume, fructe

751403 preparator castane, dovleac, porumb

751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure și ciuperci

de pădure

7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și

băuturi

Controlorii de calitate și degustătorii de mâncăruri și băuturi

verifică, gustă și clasifică diferitele tipuri de produse agricole,

alimentare și băuturi.

751501 degustător

7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din

tutun

Lucrătorii în prelucrarea tutunului și produselor din tutun

pregătesc frunzele de tutun și fabrică diferite produse din tutun.

751601 condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor

752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați

Muncitorii calificați în tratarea lemnului și alți lucrători asimilați

acestora se ocupă cu tratarea și prelucrarea lemnului,

producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare,

placaje, furnire și produse similare din lemn, executarea,

decorarea și repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor și a

altor produse din lemn. Aceștia folosesc unelte manuale

specializate și montează, operează și supraveghează

echipamentele, instalațiile și mașinile-unelte de prelucrare a

lemnului.

7521 Lucrători în tratarea lemnului

Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acționarea și

supravegherea echipamentelor și mașinilor de prelucrare și

tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarței de pe

bușteni, la producerea de așchii de lemn, la uscarea și tratarea

lemnului și la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci

de izolare, placaje, furnire și produse similare din lemn.

752101 vopsitor lemn

752102 pregătitor paste chimice

752103 pregătitor plăci fibrolemnoase și hârtie pentru filme

752104 uscător, aburitor material lemnos

7522 Ebeniști și asimilați

Ebeniștii și lucrătorii asimilați acestora produc, decorează și

repară mobilier din lemn, căruțe și alte vehicule, roți, piese de

schimb, accesorii, modele și alte produse din lemn utilizând

mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de

mână specializate.

752201 tâmplar universal

752202 tâmplar carosier

752203 tâmplar manual/artizanal

752204 marangoz-călăfătuitor

752205 asamblator lăzi

752206 confecționer-montator produse din lemn

752207 curbător-montator butoaie din lemn

752208 tâmplar manual la presare și încleiere

752209 corhănitor

752210 tâmplar manual ajustor montator

752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor

752212 marangoz cală-tachelagiu

752213 șlefuitor, lustruitor

752214 pregătitor suprafețe pentru lăcuit

752215 gardinator

752216 confecționer-montator cercuri la butoaie

752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi

752218 preparator-dozator adezive, rășini, lacuri și emailuri

în industria lemnului

752219 tâmplar restaurator

752220 restaurator șarpante și structuri din lemn

752221 tâmplar binale

7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn

Reglorii și operatorii la mașini de prelucrat lemn montează și

monitorizează mașinile automate sau semiautomate de

prelucrat lemnul, cum ar fi mașini de tăiere de precizie, mașini

de rindeluit, mașini de alezat, strunguri și mașini de sculptat în

lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru

mobilier, accesorii și alte produse din lemn.

752301 strungar în lemn

752302 reglor mașini de prelucrat lemn

752303 tăietor de precizie în lemn

752304 confecționer articole speciale din lemn

752305 confecționer parchete

752306 confecționer cutii chibrituri din furnir

752307 impregnator-uscător chibrituri

752308 confecționer gămălii chibrituri

752309 mașinist la umplerea și închiderea cutiilor de

chibrituri

752310 pastator cutii de chibrituri

752311 fasonator calapoade

52

752312 montator accesorii pentru calapoade

752313 finisor calapoade

752314 circularist la tăiat lemne de foc

752315 curbător lemn

752316 gradator rechizite și articole tehnice din lemn

752317 tâmplar mecanic la croit și dimensionat

752318 tâmplar mecanic la rindeluit

752319 tâmplar mecanic la frezat și găurit

752320 tâmplar mecanic la strunjit

752321 tâmplar mecanic la șlefuit

752322 confecționer mine pentru creioane

752323 înnobilator scândurele pentru creioane

752324 fasonator creioane și tocuri

752325 finisor creioane și tocuri

752326 preparator paste chimice pentru chibrituri

752327 confecționer cutii chibrituri din carton

752328 operator la mașini unelte cu comandă numerică în

prelucrarea lemnului

753 Lucrători în industria textilă și confecții

Lucrătorii din industria textilă și confecții se ocupă cu

ajustarea, modificarea și repararea articolelor de îmbrăcăminte

croite, proiectarea și fabricarea de confecții textile, produse din

piele sau blană, repară, reînnoiesc și decorează articolele de

îmbrăcăminte, mănuși și alte produse textile, concep modele de

îmbrăcăminte, instalează, repară și înlocuiesc tapițeria

mobilierului, aparatelor ortopedice și accesoriilor de automobile,

taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile de animale,

modifică și repară încălțăminte și articole din piele.

7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri

Croitorii, confecționerii (de îmbrăcăminte), blănarii și pălărierii

se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea și repararea

articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecționate manual.

Aceștia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume,

paltoane și rochii din materiale textile, piele fină, blană și alte

materiale, sau confecționează pălării și peruci conform

specificațiilor clienților și ale producătorilor de îmbrăcăminte.

753101 croitor

753102 lenjer, confecționer lenjerie după comandă

753103 confecționer pălării

753104 ajutor maistru croitor

753105 plior confecții

753106 modistă

753107 ceaprazar-șepcar

753108 curățitor-reparator pălării

753109 retușier confecții

753110 blănar-confecționer îmbrăcăminte din blană, după

comandă

753111 confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori,

după comandă

753112 cojocar

753113 confecționer, prelucrător în industria textilă

7532 Confecționeri de șabloane și tipare

Confecționerii de șabloane și tipare se ocupă cu crearea

modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de

îmbrăcăminte din textile și produse din piele sau blană. Aceștia

trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină și alte

materiale conform planurilor sau specificațiilor privind fabricarea

de articole de îmbrăcăminte, pălării și șepci, mănuși și produse

diverse.

753201 croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă

753202 multiplicator șabloane croitorie

753203 confecționer corsete

753204 confecționer reparator cravate

753205 planimetror șabloane

753206 croitor confecționer costume teatru

7533 Lucrători în broderie și asimilați

Lucrătorii în broderie și asimilații acestora se ocupă cu

coaserea, repararea și decorarea articolelor de îmbrăcăminte,

mănușilor și altor produse din materiale textile, blană, piele fină

și alte materiale, precum și cu fabricarea de corturi, vele,

copertine și prelate. Aceștia lucrează în principal manual,

utilizând ac și ață, dar pot efectua unele sarcini folosind mașini

de cusut.

753301 broder manual

753302 stopeur

753303 remaieur ciorapi

753304 broder manual-mecanic

753305 broder la gherghef

7534 Tapițeri și asimilați

Tapițerii și asimilații acestora instalează, repară și înlocuiesc

tapițeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor,

panourilor și accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale

ferată, avioanelor, navelor și altor articole similare cu material

textil, piele sau alte materiale de tapițerie. De asemenea aceștia

confecționează și repară perne, pături și saltele.

753401 tapițer

753402 saltelar

753403 plăpumar

7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii

Tăbăcarii și alți muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc,

curăță, tăbăcesc, șlefuiesc și vopsesc pieile de animale pentru

producerea stocurilor de piele și blănuri finisate pentru

confecționarea de articole de îmbrăcăminte și alte produse.

753501 meșteșugar argăsitor

753502 meșteșugar cenușeritor

753503 meșteșugar finisor mineral

753504 meșteșugar finisor vegetal

753505 meșteșugar sortator în industria pielăriei

7536 Cizmari și asimilați

Cizmarii și asimilații acestora fabrică, modifică și repară

încălțăminte standard realizată la comandă sau ortopedică și

articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genți de

mână și curele (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte din

piele, pălăriilor și mănușilor), sau participă la fabricarea

pantofilor și articolelor similare. Aceștia decorează și finisează

pantofii, bagajele, gențile de mână și curelele.

753601 cizmar-confecționer încălțăminte, după comandă

753602 confecționer articole din piele și înlocuitori

753603 confecționer încălțăminte ortopedică

753604 curelar, confecționer harnașamente

753605 marochiner-confecționer marochinărie, după

comandă

753606 opincar

753607 tălpuitor (confecționer-reparații încălțăminte)

754 Alți muncitori calificați

Alți muncitori calificați desfășoară activități sub suprafața

apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziționează,

montează și detonează explozibile, inspectează și testează

materii prime, produse și componente fabricate, elimină

organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor

agricole, clădirilor și altor structuri. Această grupă de bază

include ocupații din domeniul comercial și meșteșugăresc

neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 — Muncitori calificați

și asimilați.

7541 Scafandri

Scafandrii desfășoară activități sub suprafața apei utilizând

aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala,

repara și înlătura echipamente și structuri, efectuează,

supraveghează teste și experimente, armează explozibile,

fotografiază structuri sau viața marină ori găsesc și recuperează

obiecte și persoane dispărute.

754101 scafandru

754102 scafandru lucrător subacvatic

754103 scafandru șef grup

754104 scafandru șef utilaj

754105 scafandru greu

53

754106 operator barocameră

754107 scafandru salvator

754108 șef de scufundare

754109 tehnician de scufundare

7542 Artificieri

Artificierii se ocupă cu poziționarea, montarea și detonarea

de explozibile la exploatările miniere, cariere și șantiere de

demolare.

754201 artificier de mină

754202 artificier la lucrări de suprafață

754203 pirotehnician cinematografie și teatru

7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse

(exclusiv mâncăruri și băuturi)

Sortatorii și controlorii de calitate pentru produse (exclusiv

mâncăruri și băuturi) verifică, testează, sortează, iau eșantioane

și cântăresc materiile prime, componentele fabricate și bunurile

necomestibile produse sau vândute pentru a asigura

conformitatea cu standardele de calitate și pentru a identifica

defectele, uzura și abaterile de la specificații, precum și pentru

clasificarea și sortarea acestora în funcție de calitatea lor.

754301 controlor calitate

7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și

dezinsecție

Lucrătorii specializați în servicii de erbicidare și de

dezinsecție utilizează produse chimice pentru a elimina

insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice și alte

organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor,

clădirilor și a altor structuri și împrejurimile acestora, precum și

pentru a preveni riscurile asupra sănătății.

7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de

bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde ocupațiile din domeniul

comercial și meșteșugăresc neclasificate în altă parte în grupa

majoră 7 — Muncitori calificați și asimilați. De exemplu, această

grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea,

tăierea, șlefuirea și lustruirea lentilelor optice.

8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și

echipamente

Operatorii la instalații și mașini, asamblorii de mașini și

echipamente acționează și supraveghează mașini și

echipamente industriale și agricole la fața locului sau dirijează

de la distanță prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule,

utilaje și echipamente mobile sau asamblează produse din părți

componente, conform specificațiilor și procedurilor precizate.

Activitatea desfășurată în principal necesită experiență și

cunoașterea mașinilor și echipamentelor industriale și agricole,

precum și abilitatea de a face față vitezei de funcționare a

mașinilor și de a se adapta la inovațiile tehnologice.

81 Operatori la mașini și instalații

Operatorii la mașini și instalații acționează și supraveghează,

la fața locului sau prin ghidare de la distanță prin telecomandă,

instalații industriale, mașini și echipamente fixe sau pentru care

mobilitatea nu este parte integrantă a funcționării. Activitatea

desfășurată în principal necesită experiență și înțelegerea

mașinilor și echipamentelor industriale care sunt acționate și

supravegheate. Abilitatea de a face față vitezei de funcționare a

mașinilor și de a se adapta inovațiilor tehnologice este adesea

necesară.

811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a

minereurilor

Operatorii la instalațiile de exploatare și prelucrare a

minereurilor acționează și supraveghează instalațiile și mașinile

(utilajele) care extrag roci și minereuri din pământ, prelucrează

minereurile și piatra, forează puțuri, fabrică și finisează produse

din ciment și piatră.

8111 Mineri și lucrători în carieră

Minerii și lucrătorii în carieră acționează instalațiile, mașinile

și instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri și

depozite nemetalice din minele și carierele subterane și de

suprafață.

811101 miner în subteran

811102 miner la suprafață

811103 miner în subteran pentru construcții

811104 mașinist pentru utilaje specifice la extracție și

execuția tunelurilor

811105 semnalist-cuplător

811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare

capacitate

811107 trolist

8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor

și rocilor

Operatorii la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor

acționează și monitorizează mașinile și echipamentele de

prelucrare a rocilor, minereurilor și pietrei pentru a recupera

produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare

imediată sau pentru o prelucrare ulterioară.

811201 brichetator cărbune

811202 distilator la prepararea cărbunelui

811203 operator la prepararea minereurilor

811204 operator la sfărâmarea minereurilor

811205 prăjitor minereu

811206 prelucrător mică

811207 spălător la prepararea cărbunilor

811208 flotator la prepararea cărbunilor

811209 separator la prepararea cărbunilor

811210 morar la mașini de mărunțit roci

811211 tocător la mașini de mărunțit roci

811212 concasorist

811213 operator mineralurg

8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție

a țițeiului

Operatorii la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului

se ocupă cu reglarea, asamblarea și acționarea utilajelor

(instalațiilor) de foraj și a echipamentelor similare pentru

săparea puțurilor, extragerea minereurilor, lichidelor și gazelor

sau pentru diverse alte scopuri.

811301 operator extracție țiței

811302 sondor la foraj manual

811303 operator-prospector lucrări geologice și geofizice

811304 operator transport pe conducte singulare gaze

811305 operator extracție gaze

811306 operator extracție țiței în subteran

811307 operator extracție sare în salină

811308 operator măsurători speciale sonde

811309 operator lucrări speciale sonde

811310 sondor la forajul mecanizat și reparații sonde

811311 sondor la intervenții de sonde

811312 sondor la punerea în producție

811313 primitor-preparator produse fluide

811314 operator flotare produse fluide

8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului,

rocilor și altor produse minerale

Operatorii la mașinile de preparare a cimentului, rocilor și

altor produse minerale acționează și supraveghează mașinile

(instalațiile) pentru fabricarea și finisarea prefabricatelor din

beton, bitum și produse din piatră și pregătirea pietrei pentru

construcții.

811401 cuptorar lianți

811402 fasonator produse din azbociment

811403 finisor produse din azbociment

811404 morar lianți

811405 preparator pastă de azbociment

811406 tratamentist produse din azbociment

54

811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare

811408 mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat

811409 operator la fabricarea vatei și produselor din vată

minerală

811410 confecționer garnituri din azbest

812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a

metalelor

Operatorii la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor

operează, acționează și supraveghează mașinile (instalațiile) și

echipamentele de comandă cu o unică funcție, utilizate pentru a

controla transformarea, prelucrarea și finisarea minereurilor și

metalelor.

8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor

Operatorii la instalațiile de prelucrare a metalelor acționează,

monitorizează, reglează și întrețin mașinile (instalațiile) și

echipamentele cu funcția unică de prelucrare și transformare a

minereurilor, precum și pentru a îmbunătăți, căli, lamina și

extruda metalele.

812101 cocsar

812102 furnalist

812103 oțelar

812104 pregătitor materiale de șarje

812105 melanjorist

812106 operator oxizi de plumb

812107 dezbătător lingouri

812108 metalurgist pulberi din oxid de fier

812109 curățitor lingouri

812110 preparator la concentratele miniere

812111 topitor la concentrate miniere

812112 rafinator metale neferoase

812113 electrometalurgist

812114 condiționer-finisor

812115 turnător fontă

812116 granulator zgură

812117 epurator gaze

812118 mașinist suflante

812119 pregătitor de șarje

812120 dozator la producerea aglomeratului

812121 aglomeratorist

812122 mașinist exhaustor

812123 operator separare magnetică

812124 laminator semifabricate, profiluri tablă și platbandă

812125 laminator, presator țevi plumb

812126 topitor, turnător metale prețioase

812127 laminator sârmă

812128 laminator tablă subțire

812129 laminator de bandaje și discuri

812130 laminator de țevi

812131 laminator pe laminoare continue

812132 laminator de benzi la rece

812133 presator de țevi la cald și profiluri prin extruziune

812134 alimentator-încălzitor de materiale

812135 operator la cuptoare și instalații pentru turnarea și

laminarea metalelor

812136 laminator

812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate

sau laminate

812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812139 călitor prin inducție sau cu flacără

812140 călitor scule

812141 termist-tratamentist

812142 operator la instalații de tratament termic cu

procesare

812143 operator la pregătirea șarjelor pentru tratament

termic

812144 finisor laminate și trefilate

812145 decapator

812146 regulator țevi

812147 trefilator, trăgător

8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică

a suprafețelor metalice

Operatorii la instalațiile de finisare și tratare chimică a

suprafețelor metalice acționează și supraveghează

echipamentele care finisează și acoperă cu metal articole sau

părți (componente), pentru a le asigura o rezistență îmbunătățită

la coroziune și uzură (abraziune), în scopuri decorative ori

pentru a le transmite proprietățile electrice sau magnetice.

812201 galvanizator

812202 metalizator prin pulverizare

812203 metalizator prin cufundare în metal topit

812204 confecționer protecții și obiecte anticorozive

812205 emailator

812206 operator la confecționarea materialelor

electroizolante

812207 matisor cabluri

812208 metalizator-termist

812209 arzător email

812210 emailator insigne și decorații

812211 emailator firme și decoruri

812212 emailator prin pudrare

812213 emailator prin pulverizare

812214 preparator email

812215 emailator prin imersiune

812216 acoperitor metale

812217 poleitor filiere

812218 protejator conductori cabluri și condensatori statici

de forță

812219 confecționer izolații la conductori electrici

812220 confecționer mantale de plumb prin presare la

cabluri

812221 confecționer toroane și cablaje la conductori electrici

812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac

și accesorii

812223 preparator electrolit și amestec depolarizator

812224 confecționer și legător depolarizator

812225 asamblator elemente și baterii galvanice

812226 confecționer de elemente galvanice

812227 confecționer celule de electroliză

813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării

produselor chimice și fotografice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării

produselor chimice și fotografice acționează și supraveghează

mașinile care procesează o varietate de produse chimice și alte

ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice,

produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice

sau altor produse chimice.

8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării

produselor chimice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării

produselor chimice acționează și supraveghează utilajele care

amestecă, prelucrează și ambalează o gamă largă de produse

chimice.

813101 operator la mașini de măcinare fină (produse

chimice)

813102 operator la mașini de fragmentare (produse chimice)

813103 operator la mașini de amestecare (produse chimice)

813104 operator la instalații de ardere

813105 uscător în industria chimică

813106 preparator în industria chimică

813107 sinterizator

813108 operator la fabricarea sticlei

813109 împâslitor pânză sticlă

813110 filator fibre sticlă

813111 preparator amestec și topitor sticlă

813112 operator poliesteri armați cu fibră de sticlă

813113 extractorist în chimie

813114 fermentator în chimie

55

813115 concentrator-purificator în chimie

813116 extractorist uleiuri volatile naturale și colesterină

813117 operator chimist la producerea compușilor organici ai

sulfului și îngrășămintelor fosfatice

813118 distilator în industria chimică

813119 operator chimist la producerea diverselor produse

anorganice

813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor și

uleiurilor

813121 operator chimist la fabricarea coloranților

813122 operator la obținerea produselor din spume

poliuretanice și latex

813123 operator chimist la producerea compușilor

anorganici ai azotului și îngrășămintelor azotoase

813124 operator lacuri electroizolante

813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la

aparataj electric

813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie

813127 operator cracare, deformare și fabricare bitum

813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice

813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs

813130 producător de fire și fibre sintetice

813131 operator la fabricarea pieii sintetice

813132 preparator ferodouri

813133 finisor universal ferodouri

813134 operator la fabricarea glicerinei și acizilor grași

813135 operator la fabricarea săpunurilor

813136 operator la produse odorante sintetice

813137 operator la fabricarea detergenților

813138 operator chimist la produsele farmaceutice și chimice

pure

813139 preparator benzi cauciucate și compoziții emplastre

813140 preparator prafuri de spălat și curățat

813141 preparator la prepararea produselor cosmetice și de

parfumerie

813142 preparator ser vaccin

813143 condiționer finisor produse explozive

813144 confecționer fitile

813145 confecționer produse pirotehnice

813146 nitrator

813147 pregătitor la produse explozive

813148 preparator la produse explozive

813149 confecționer cartușe de vânătoare

813150 operator la tragere și muniție

813151 operator la pregătirea, conservarea și ambalarea

armamentului și muniției

813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice și

SDV-uri

813153 delaborator muniție

813154 operator la producerea sodei și produselor

clorosodice

813155 operator la fabricarea altor produse chimice

8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării

produselor fotografice

Operatorii la mașinile și instalațiile destinate fabricării

produselor fotografice acționează și supraveghează

echipamentele care produc filme și hârtie fotografică și care

procesează prin expunere filmele fotografice și realizează

fotografii.

813201 fotoceramist

813202 fotocopist

813203 fotopoligraf

813204 fotoreproducător

813205 montator filme

813206 retușor clișee

813207 pregătitor hârtie fotosensibilă

813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea

produselor din cauciuc, plastic și hârtie

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor

din cauciuc, plastic și hârtie acționează și supraveghează

mașinile (utilajele) de malaxat și amestecare a cauciucului și a

compușilor din cauciuc, care produc diferite componente și

produse din cauciuc natural și sintetic și din materiale plastice

sau produc produse diferite din hârtie, carton și materiale

similare.

8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea

produselor din cauciuc

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor

din cauciuc acționează și monitorizează mașinile (utilajele) de

malaxat și amestecare a cauciucului și a compușilor din cauciuc

și produc diferite componente și produse din cauciuc natural și

sintetic, cum ar fi încălțăminte turnată în tipar, articole casnice,

materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.

814101 preparator la confecționarea produselor industriale

din cauciuc

814102 pregnator prize tehnice și bandă izolatoare

814103 confecționer de produse industriale din cauciuc

814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc

814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc

814106 operator la prelucrarea cauciucului

814107 confecționer garnituri de etanșare din cauciuc

814108 finisor încălțăminte și articole tehnice din cauciuc

814109 calandror la finisarea cauciucului

814110 pregătitor regenerare cauciuc

814111 devulcanizator regenerare cauciuc

814112 rafinator regenerare cauciuc

814113 dozator prelucrare cauciuc

814114 impregnator produse din cauciuc

814115 profilator produse din cauciuc

814116 ștanțator piese pentru încălțăminte din piele și

cauciuc

814117 cusător piese la încălțăminte din cauciuc

814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese

814119 vulcanizator la autoclavă

814120 preparator cauciuc electroizolant

814121 vălțar cauciuc electroizolant

814122 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante

impregnate

814123 mașinist la confecționarea materialelor electroizolante

stratificate (mică)

814124 mașinist la confecționarea foliilor de cauciuc

electroizolante

814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator

prize tehnice și bandă izolatoare

814126 condiționer-finisor produse din cauciuc

814127 croitor pentru încălțăminte și articole tehnice din

cauciuc

814128 pregătitor pentru încălțăminte și articole tehnice din

cauciuc

814129 preparator plăci de etanșare comprimate

814130 operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea

produselor din plastic

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor

din plastic acționează și supraveghează mașinile și utilajele de

malaxat și amestecare a compușilor pentru a obține materiale

plastice și care fabrică diferite componente și articole din plastic.

814201 preparator mase plastice

814202 vălțar calandru mase plastice

814203 operator la prelucrarea maselor plastice

814204 presator mase plastice

814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice

814206 creator, modelier mase plastice

814207 operator la confecționarea discurilor fonografice

56

814208 operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de

înaltă densitate PEHD

814209 operator mase plastice

814210 operator mașini de termoformatare

8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea

produselor din hârtie

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor

din hârtie acționează și supraveghează mașinile (utilajele) care

produc cutii, plicuri, pungi și alte obiecte din hârtie, carton și

materiale similare.

814301 cartonagist

814302 operator la mașina de laminat

815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea

produselor și articolelor din textile, blănuri și piele

Operatorii la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor

și articolelor din textile, blănuri și piele acționează și

supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc,

prelucrează și tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc,

modifică și repară încălțămintea, articolele de îmbrăcăminte și

fabrică sau curăță materialele textile ori blana și articolele din

piele.

8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură

Operatorii la mașinile și utilajele de filatură acționează și

supraveghează mașinile care pregătesc fibrele și filează,

răsucesc și înfășoară firele din fibre textile naturale. Acestea

răsucesc două sau mai multe fire pentru obținerea unor fire mai

rezistente și tratează materialele textile pentru a le face

compacte și rezistente la apă.

815101 decapsulator

815102 decuscutor

815103 topitor in și cânepă

815104 melițator in și cânepă

815105 înnobilator in și cânepă

815106 scuturător in și cânepă

815107 lucrător în bataje (bătător)

815108 destrămător

815109 carbonizator textile

815110 scuturător

815111 pregătitor amestecuri în filaturi

815112 cardator

815113 laminator benzi din fibre

815114 pieptănător

815115 zdrobitor și uleiator textile

815116 operator mașini puitoare

815117 formator mănuși fibre liberiene

815118 montator la lipit ace

815119 curățitor-șlefuitor garnituri carde

815120 cilindror în filaturi

815121 disponent în filaturi

815122 pregătitor gogoși de mătase (fierbător)

815123 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)

815124 înnodător fire de mătase naturală

815125 finisor fire de mătase naturală

815126 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală

8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat

Operatorii la mașinile de țesut și tricotat acționează și

supraveghează mașinile de țesut și tricotat care prelucrează

firele în produse țesute, nețesute și tricotate, cum ar fi stofe,

dantele, covoare, frânghii, țesături pentru uz industrial,

pasmanterie și articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos

și brodează țesături.

815201 operator la mașini de tricotat rectiliniu

815202 operator la deservirea războaielor de țesut

815203 șnuruitor Jaqard

815204 operator la mașini de tricotat circular

815205 operator sculuitor

815206 operator canelator

815207 operator la mașini de urzit

815208 operator încheietor fire

815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire

815210 operator bobinator-dublator

815211 operator batirator fire

815212 operator răsucitor fire

815213 pâslitor

815214 confecționer polizoare din pâslă

8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria

confecțiilor

Operatorii la mașinile și utilajele pentru industria confecțiilor

acționează și supraveghează mașinile de cusut care fabrică,

repară, țes și restaurează materiale textile, articole de

îmbrăcăminte din blană, piele și materiale sintetice sau

brodează desene decorative (ornamentale) pe confecții ori alte

materiale. Aceștia acționează mașinile care fac găuri pentru

nasturi și mașinile de găurire pentru capse și coasere în jurul

găurilor și a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte.

815301 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din

țesături, tricotaje, materiale sintetice

815302 operator confecții îmbrăcăminte din piele și

înlocuitori

815303 operator la confecționarea industrială a

îmbrăcămintei din blană

815304 operator la confecționarea industrială a mănușilor

din piele

815305 încadrator confecții

815306 rihtuitor confecții

815307 pregătitor-lansator confecții

815308 șpănuitor confecții

815309 tăietor confecții

8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit

materiale textile

Operatorii la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile

acționează și supraveghează mașinile care albesc, vopsesc sau

efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.

815401 operator gazator textile

815402 operator descleietor textile

815403 operator degamator textile

815404 operator spălător textile

815405 operator albitor textile

815406 operator fierbător textile

815407 operator mercerizator textile

815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă

815409 operator vopsitor textile

815410 operator imprimeur textile

815411 confecționer șabloane și cilindri de imprimat

815412 operator apretor textile

815413 operator calandor-govrator textile

815414 operator impregnator textile

815415 operator decator

815416 operator presator țesături textile (storcător textile)

815417 operator fixator textile

815418 operator piuar

815419 operator scămoșetor

815420 operator tunsător textile

815421 operator curățitor chimic

815422 operator metrar-volator-dublator textile

815423 operator tăietor textile

815424 operator uscător textile

815425 operator îngreunător mătase naturală

815426 naphtolator la imprimerie

815427 vaporizator la imprimerie

815428 confecționer șabloane la imprimerie

815429 presator axe la cilindrul de imprimat

815430 operator universal — spălător textile și curățitor

chimic

57

8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și

pieilor

Operatorii la mașinile pentru tratarea blănurilor și pieilor

acționează și supraveghează diferite mașini care pregătesc

pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceștia răzuiesc,

curăță, tăbăcesc, lustruiesc și vopsesc pieile brute pentru a

produce materii prime din piele și blănuri finisate.

815501 operator cenușeritor

815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor

815503 operator tăbăcitor vegetal

815504 operator finisor mineral

815505 operator finisor vegetal

815506 operator argăsitor

815507 operator sortator în industria pielăriei

815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană

8156 Operatori la mașini și utilaje din industria

încălțămintei

Operatorii la mașinile și utilajele din industria încălțămintei

acționează și supraveghează mașinile care produc și repară

încălțămintea standard sau specială, gențile de mână și alte

accesorii, confecționate, în principal, din piele.

815601 operator la prepararea tălpii de încălțăminte din fibre

815602 operator la confecționarea industrială a articolelor

din cauciuc și textile cauciucate

815603 croitor-ștanțator piese încălțăminte

815604 pregătitor piese încălțăminte

815605 cusător piese din piele și înlocuitori

815606 trăgător fețe pe calapod

815607 tălpuitor industrial

815608 finisor încălțăminte

8157 Operatori la mașini de spălat

Operatorii la mașinile de spălat acționează mașinile de

spălat, de curățare chimică, de călcat și mașinile de tratare a

țesăturilor din spălătoriile și unitățile de curățare chimică.

8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea

produselor și articolelor din textile, blănuri și piele

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde operatorii la mașinile și

utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile,

blănuri și piele neclasificați în altă parte în grupa minoră 815 —

Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și

articolelor din textile, blănuri și piele. De exemplu, grupa de bază

include pe cei care lucrează în acționarea și supravegherea

mașinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole,

cum ar fi împletituri ori alte ornamente.

815901 operator la confecționarea industrială a pălăriilor

815902 croitor confecții industriale din blană

815903 operator la confecționarea industrială a articolelor de

sport și protecție, din piele și înlocuitori

815904 cusător confecții industriale din blană

815905 pregătitor confecții industriale din blană

815906 finisor confecții industriale din blană

815907 operator textile nețesute

816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor

alimentare și a altor produse similare

Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor

alimentare și a altor produse similare acționează și

supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor,

tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea,

amestecarea și alte procese de preparare a produselor

alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.

8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor

alimentare și a altor produse similare

Operatorii la mașinile pentru fabricarea produselor

alimentare și a altor produse similare acționează și

supraveghează mașinile utilizate la sacrificarea animalelor,

tranșarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea,

amestecarea și alte procese de preparare a produselor

alimentare, băuturilor și frunzelor de tutun.

816001 operator la prepararea conservelor din carne, pește

și în amestec legume și pește

816002 operator la valorificarea subproduselor de abator

816003 tripier

816004 preparator pește, raci, broaște în cherhanale și oficii

816005 preparator făină din pește

816006 topitor grăsimi comestibile și de uz industrial

816007 operator la fabricarea mezelurilor

816008 colector și sortator păr

816009 preparator ulei de copite

816010 colector și preparator făină, sânge, carne, oase

816011 curățitor piei

816012 valorificator glande

816013 preparator pepsină, cheag

816014 mățar

816015 operator la prepararea brânzeturilor

816016 operator la prepararea produselor lactate

816017 operator centru de răcire lapte

816018 operator la fabricarea untului

816019 preparator conserve lapte și lactoză

816020 morar

816021 operator la fabricarea nutrețurilor combinate

816022 preparator boia de ardei

816023 preparator muștar

816024 preparator extracte, arome și esențe

816025 decorticator crupe

816026 operator la prepararea produselor zaharoase

816027 operator la fabricarea produselor făinoase

816028 preparator înghețată

816029 operator la fabricarea biscuiților

816030 preparator napolitane

816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale

816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau

fructe

816033 operator la fabricarea zahărului

816034 condiționer miere

816035 preparator de produse apicole

816036 preparator surogate cafea

816037 operator la condiționarea și prelucrarea plantelor

medicinale

816038 operator la fermentarea tutunului și fabricarea

produselor din tutun

816039 preparator halva

816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice și

răcoritoare

816041 operator la fabricarea berii

816042 operator la fabricarea malțului

816043 operator la fabricarea spirtului și drojdiei de

panificație

816044 vinificator-pivnicer

816045 fermentator oțet

816046 operator la fabricarea glucozei

816047 preparator băuturi răcoritoare

816048 preparator rachiuri industriale și lichioruri

816049 distilator rachiuri naturale

816050 operator la fabricarea amidonului și dextrinei

816051 preparator coniac

816052 preparator vermut

816053 preparator șampanie

817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și

fabricare a hârtiei

Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare

a hârtiei supraveghează, acționează și controlează

echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului și

prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum

și la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare

58

ulterioară. Operatorii la mașinile de fabricat celuloză acționează

și supraveghează diferite tipuri de mașini și echipamente de

prelucrare pentru producerea de celuloză.

8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și

hârtiei

Operatorii la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei

acționează și supraveghează mașinile multifuncționale de

control al proceselor industriale și echipamentele de prelucrare

ce controlează procesarea lemnului, celulozei și a altor

materiale din celuloză.

817101 pregătitor lemn, stuf, paie

817102 preparator pastă

817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie

817104 albitor pastă hârtie

817105 confecționer tambur filigranare

817106 mașinist la deshidratare pastă hârtie

817107 finisor hârtie, carton, mucava

817108 confecționer produse igienico-sanitare

8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului

Operatorii la instalațiile de prelucrare a lemnului acționează

și controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea

lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului și fabricarea

placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului

pentru o utilizare ulterioară.

817201 confecționer rondele din plută

817202 confecționer bastoane din plută

817203 confecționer colaci și centuri de salvare

817204 mașinist la mașina de tăiat ștraifuri și dopuri din plută

817205 mașinist la mașina de zdrobit și măcinat plută

817206 confecționer plăci izolatoare

817207 aburitor plută

817208 pregătitor lemn așchietor

817209 pregătitor așchii

817210 încleietor plăci aglomerate

817211 formator presator plăci brute

817212 formator finisor plăci

817213 tocatorist-defibratorist

817214 filtrator-deshidratorist

817215 presator PFL

817216 tratamentist PFL

817217 formator PFL

817218 impregnator la înnobilare PFL

817219 fasonator-sortator filme

817220 presator la înnobilare PFL

817221 formator la înnobilare PFL

817222 finisor la înnobilare PFL

817223 pregătitor PFL și hârtie pentru filme

817224 gaterist la tăiat bușteni

817225 tăietor la ferăstrău panglică

817226 fasonator cherestea

817227 desenator-însemnator cherestea

817228 decupator furnire

817229 derulatorist

817230 fasonator-uscător furnire

817231 frezor-îmbinător furnire tehnice

817232 presator produse stratificate

817233 formator șlefuitor produse stratificate

817234 preparator PPF

817235 miezuitor panele și plăci celulare

817236 operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri

818 Alți operatori la mașini și utilaje

Această grupă de bază include operatorii la mașinile și

utilajele fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 —

Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază

include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și frânghii

înnădite.

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din

sticlă și ceramică

Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă

și ceramică acționează și supraveghează cuptoarele, furnalele

și alte mașini și echipamente utilizate la fabricarea sticlei,

ceramicii, porțelanului, țiglei sau cărămizilor. Aceștia acționează

mașinile pentru reglarea temperaturii, călirea și decorarea

obiectelor din sticlă și ceramică.

818101 topitor sticlă

818102 prelucrător de topituri la semiautomate

818103 prelucrător de topituri la instalații de tras țevi

818104 prelucrător de tuburi și baghete

818105 cuptorar recoacere sticlă

818106 confecționer termosuri

818107 tăietor produse din sticlă

818108 șlefuitor produse din sticlă

818109 arzător produse din sticlă

818110 sablator produse din sticlă

818111 argintar produse din sticlă

818112 operator la instalații automate pentru prepararea

amestecului

818113 operator la instalații automate pentru prelucrarea

topiturii de sticlă

818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă

818115 operator la mașini de inscripționat

818116 prelucrător fire și țesături din fire de sticlă

818117 operator la instalații de tras și laminat geam

818118 turnător geam

818119 preparator vată de sticlă

818120 tăietor geam

818121 șlefuitor/sablator geam

818122 securizator geam

818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei

818124 strungar produse ceramice

818125 cuptorar ceramică fină și decor

818126 arzător produse ceramice

818127 operator la fabricarea produselor refractare

818128 operator la fabricarea produselor abrazive

818129 operator la fabricarea produselor din cărbune

818130 operator abrazive pe suporți

818131 finisor produse abrazive

818132 granulator/sortator abrazive

818133 cuptorar produse abrazive

818134 preparator-presator abrazive

818135 cuptorar produse refractare

818136 formator produse refractare

818137 preparator-presator produse din cărbune

818138 cuptorar produse din cărbune

818139 finisor produse din cărbune

818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare

818141 discuitor de produse ceramice la mașini

818142 prelucrător produse ceramice prin injectare

818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse

electrotehnice)

8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane

Fochiștii la mașinile cu abur și cazane întrețin și acționează

diferitele tipuri de mașini cu abur, cazane, turbine și

echipamente auxiliare care furnizează energie și alte servicii

utilitare pentru clădirile comerciale, industriale și instituționale,

pe șantiere și la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.

818201 fochist locomotivă cu abur

818202 fochist la mașini cu abur

818203 mașinist la instalații pentru încălzit tren

818204 fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte

818205 ajutor fochist

818206 fochist pentru cazane mici de abur

818207 fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de

joasă presiune

818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

59

8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și

etichetat

Operatorii la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat

acționează și supraveghează mașinile care cântăresc,

ambalează și etichetează diverse produse sau umplu diferite

recipiente cu produse.

818301 mașinist la mașini de ambalat

818302 operator la mașina de etichetat

8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele

de bază anterioare

Această grupă de bază include operatorii la utilajele și

mașinile fixe neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 81 —

Operatori la mașini și instalații. De exemplu, grupa de bază

include operatorii mașinilor care fabrică cabluri și funii înnădite.

818901 operator la roboți industriali

818902 operator la tratarea și epurarea apelor uzate

818903 operator instalație de sortare și reciclare deșeuri

menajere și asimilabile

818904 operator generatoare terestre sonice și cu agent

activ de însămânțare

818905 operator punct de lansare

818906 pompagiu

818907 compresorist

818908 operator montaj linii automate

82 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau

componentelor prefabricate pentru a forma subansamble,

produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite.

Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul

de-a lungul liniilor de asamblare.

821 Asamblori

Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau

componentelor prefabricate pentru a forma subansamble,

produse și echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite.

Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul

de-a lungul liniilor de asamblare.

8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice

Asamblorii de mașini și echipamente mecanice asamblează,

în conformitate cu procedurile strict stabilite, părți componente

ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor,

autovehiculelor, turbinelor și aeronavelor.

821101 lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de

construcții și agricole

821102 pregătitor și montator utilaje tehnologice

821103 montator subansamble

821104 montator aparate aer condiționat

821105 operator calitate flux

8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice

Asamblorii de echipamente electrice și electronice se ocupă

cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile

stabilite, a componentelor echipamentelor electrice,

electromecanice și electronice.

821201 lăcătuș-montator mașini electrice rotative,

transformatoare și aparataj electric

821202 confecționer protecție dielectrică pentru acumulatori

821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori

821204 confecționer grătare și accesorii pentru acumulatori

821205 confecționer plăci pentru acumulatori

821206 preparator leșie pentru acumulatori

821207 montator acumulatori

821208 confecționer cabluri și arbori de cabluri

821209 montator-reglor, depanator aparate electronice,

telecomunicații, radio

821210 confecționer tuburi cinescop

821211 montator-reglor, depanator de instalații de electronică

și curenți purtători

821212 montator-reglor, depanator de aparate radio și TV,

redresoare și amplificatoare

821213 confecționer piese radio și semiconductori

821214 confecționer circuite integrate

821215 confecționer scală radio

821216 confecționer circuite imprimate

821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul

821218 confecționer lămpi fluorescente

821219 confecționer lămpi cu vapori de mercur

821220 confecționer lămpi cu vapori de sodiu

821221 confecționer becuri

821222 montator electromecanic

8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază

anterioare

Asamblorii neclasificați în grupele de bază anterioare se

ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a

diferitelor produse care nu includ componente electronice,

electrice sau mecanice.

821901 asamblor biciclete

821902 asamblor jucării

821903 asamblor articole de sport

821904 operator la fabricarea fermoarelor

821905 confecționer de bețe, lansete, mânere și dopuri

pentru unelte de pescuit

821906 confecționer-asamblor articole din lemn

821907 confecționer-asamblor articole din carton

821908 confecționer-asamblor articole din textile

821909 montor articole din piele

83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și

utilaje mobile

Conducătorii de vehicule și operatorii la instalațiile și utilajele

mobile conduc trenurile și autovehiculele sau acționează și

supraveghează mașinile și echipamentele industriale și agricole

ori execută sarcini specifice la bordul navelor și al altor

ambarcațiuni de apă.

831 Mecanici de locomotivă și asimilați

Mecanicii de locomotivă și asimilații acestora conduc sau

asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de

pasageri și de marfă, își asumă răspunderea și iau măsuri de

protecție a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează

circulația traficului feroviar prin acționarea semnalelor, asigură

deplasarea materialului rulant și a trenurilor în stațiile de triaj,

pregătesc trenurile de tracțiune (pentru remorcare) în mine și

dirijează/controlează circulația acestora.

8311 Mecanici de locomotivă

Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea

locomotivelor pentru transportul de pasageri și de mărfuri.

831101 mecanic locomotivă și automotor

831102 mecanic ajutor locomotivă și automotor

831103 conducător autodrezină

831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a

liniei aeriene

831105 mecanic locomotivă și ramă electrică metrou

831106 mecanic ajutor locomotivă și ramă electrică metrou

8312 Frânari, acari și agenți de manevră

Frânarii, acarii și agenții de manevră își asumă răspunderea

și iau măsuri de protecție a trenurilor de marfă în timpul

călătoriilor, controlează circulația traficului feroviar prin

acționarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant și

a trenurilor în stațiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracțiune

(remorcare) în mine și dirijează/controlează circulația acestora.

831201 frânar

831202 manevrant vagoane

831203 șef manevră

831204 acar

831205 șef tren

831206 paznic barieră

831207 revizor ace

60

832 Conducători autovehicule

Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete

cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru

transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor.

8321 Conducători de motociclete

Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete

cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau

pasageri.

832101 conducător de motocicletă

832102 conducător de motoscuter

8322 Șoferi de autoturisme și camionete

Șoferii de autoturisme și camionete conduc autoturisme și

camionete pentru a transporta pasageri, corespondență sau

mărfuri.

832201 șofer de autoturisme și camionete

832202 șofer autosanitară

832203 șofer autoambulanță

832204 pilot încercare auto

833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze

Conducătorii de mașini de mare tonaj și autobuze conduc

mașini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie

pentru a transporta mărfuri, soluții lichide, materiale grele,

corespondență ori pasageri.

8331 Șoferi de autobuze și tramvaie

Șoferii de autobuze și tramvaie conduc autobuze sau

tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondență ori

mărfuri.

833101 șofer autobuz

833102 conducător troleibuz

833103 conducător tramvai (vatman)

8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj

Șoferii de autocamioane și mașini de mare tonaj conduc

autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluții lichide și

materiale grele pe distanțe scurte sau lungi.

833201 șofer autocamion/mașină de mare tonaj

833202 șofer transport valori bancare

833203 lucrător operativ pentru autocontainere

833204 conducător autospecială

833205 camionagiu

834 Operatori la instalații și utilaje mobile

Operatorii la instalațiile și utilajele mobile conduc, acționează

și supraveghează instalațiile și echipamentele motorizate cu

destinație specială utilizate pentru curățarea sau pregătirea

terenului, excavarea, transportarea și împrăștierea de pământ,

piatră și materiale similare, ridicarea și mutarea de obiecte grele.

8341 Operatori de mașini agricole și forestiere

Operatorii de mașini agricole și forestiere conduc, acționează

și supraveghează unul sau mai multe tipuri de mașini și

echipamente mobile motorizate cu destinație specială utilizate în

activitățile agricole, horticole și forestiere.

834101 tractorist

834102 combiner agricol

834103 motorist la motoagregate și mașini în silvicultură

834104 mecanic de exploatare în cultură mare

834105 mecanic de exploatare în zootehnie

834106 operator la colectatul și manipulatul lemnului

8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere

Conducătorii de mașini și utilaje terasiere conduc mașini și

utilaje folosite la excavarea, nivelarea și consolidarea

pământului sau a materialelor similare.

834201 mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist)

834202 mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și

mixturi asfaltice

834203 mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea

834204 operator la utilaje de forjat dirijat

834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane

834206 operator la utilaje pentru subtraversări

8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi

subterane și asimilați

Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și

asimilații acestora acționează și supraveghează macaralele fixe

și mobile și alte echipamente de ridicat.

834301 macaragiu

834302 mașinist pod rulant

834303 funicularist

834304 macaragiu macarale plutitoare

834305 șofer automacaragiu

834306 supraveghetor stație șenal navigabil

834307 funicularist, funiculare pasagere

834308 mecanizator (muncitor portuar)

834309 liftier

834310 docher

834311 șef echipă docheri

834312 docher instalații de încărcare/descărcare la bordul

navei și cheu

834313 docher-amarator

834314 docher-mecanizator

834315 macaragiu portuar

8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri

paletizate

Operatorii la instalațiile de transport mărfuri paletizate

acționează și supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele

similare pentru transportul, ridicarea și stivuirea paleților cu

marfă.

834401 mașinist la mașini mobile pentru transporturi

interioare

834402 mașinist la alte mașini fixe de transport pe orizontală

și verticală

834403 stivuitorist

834404 tractorist portuar

834405 conducător autotrailer

834406 conducător autoîncărcător portuar

834407 stivuitorist portuar

835 Marinari, navigatori și asimilați

Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini

specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor

ambarcațiuni de apă.

8350 Marinari, navigatori și asimilați

Marinarii, navigatorii și asimilații acestora efectuează sarcini

specifice la bordul navelor și sarcini similare la bordul altor

ambarcațiuni de apă.

835001 marinar, pilot naval, barjist

835002 observator far maritim și stație semnal de ceață

835003 marinar legător

835004 conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare

835005 pontonier feribot

835006 servator far maritim și stație semnal de ceață

835007 conducător de șalupă maritimă/fluvială

835008 timonier maritim/fluvial

835009 motopompist

9 Muncitori necalificați

Muncitorii necalificați execută sarcini simple și de rutină care

necesită folosirea uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic

considerabil.

91 Personal casnic și de serviciu

Personalul casnic și de serviciu execută diferite sarcini în

gospodării private, hoteluri, birouri, spitale și alte unități, precum

și în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie și vehicule similare,

cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul și accesoriile

curate, spală și calcă manual articolele de îmbrăcăminte și

materialele textile.

61

911 Personal casnic și de serviciu la hoteluri și birouri

Personalul casnic și de serviciu la hoteluri și birouri mătură,

aspiră praful, curăță, lustruiește, îngrijește și spală lenjeria de

uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite

sarcini cu scopul de a menține curățenia și ordinea interioarelor

și mobilierului hotelurilor, birourilor și a altor unități, precum și în

aeronave, trenuri, autobuze și vehicule similare.

9111 Personal casnic pentru curățenie și alte servicii

(menajere)

Personalul casnic pentru curățenie și alte servicii mătură,

aspiră praful, curăță, lustruiește, spală și îngrijește lenjeria de

uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente,

servește masa și efectuează diferite alte sarcini domestice.

911101 menajeră

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte

instituții

Personalul de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții

execută diferite sarcini de curățenie cu scopul de a menține

curate și ordonate interioarele și mobilierul din hoteluri, birouri și

alte unități, precum și în aeronave, trenuri, autobuze și vehicule

similare.

911201 femeie de serviciu

911202 îngrijitor spații hoteliere

911203 lucrător room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine

și geamuri etc.

Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor

și geamurilor curăță ferestrele, vitrinele sau alte suprafețe ale

clădirilor ori vehiculelor, calcă și spală manual sau curăță chimic

lenjeria și alte textile.

9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat

Personalul pentru servicii de spălat și călcat se ocupă cu

spălarea și călcarea manuală, curățarea chimică a

îmbrăcămintei, lenjeriei de pat și a altor textile.

912101 călcătoreasă lenjerie

912102 curățătoreasă lenjerie

912103 spălătoreasă lenjerie

912104 spălător covoare înnodate

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă

cu spălarea, curățarea și lustruirea vehiculelor.

912201 spălător vehicule

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și

geamuri

Personalul pentru servicii de spălare vitrine și geamuri se

ocupă cu spălarea și lustruirea geamurilor și a altor articole din

sticlă.

912301 spălător vitrine și geamuri

9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie

Alți muncitori în servicii pentru curățenie se ocupă cu

curățarea suprafețelor, materialelor și obiectelor, cum ar fi:

covoare, pereți, piscine, utilizând echipamente și produse

chimice de curățare specializate.

92 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și

pescuit

Muncitorii necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit

execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și

întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și

întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și îngrijirea

(conservarea) pădurilor și desfășoară activități în domeniul

acvaculturii și pescuitului.

921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și

pescuit

Muncitorii necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit

execută sarcini simple și de rutină în producția de culturi și

întreținerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea și

întreținerea grădinilor și parcurilor, exploatarea și întreținerea

pădurilor și desfășoară activități în domeniul acvaculturii și

pescuitului.

9211 Muncitori necalificați în culturi vegetale

Muncitorii necalificați în culturi vegetale execută sarcini

simple și de rutină în producția de culturi, cum ar fi de fructe,

nuci, cereale și legume, în cadrul fermelor.

9212 Muncitori necalificați în creșterea animalelor

Muncitorii necalificați în creșterea animalelor execută sarcini

simple și de rutină în producția de animale din ferme, inclusiv

păsări de curte și insecte.

921201 îngrijitor animale

9213 Muncitori necalificați în ferme mixte

Muncitorii necalificați în ferme mixte execută sarcini simple și

de rutină în producția agricolă de culturi vegetale și în creșterea

animalelor din ferme.

921301 muncitor manipulare și pregătire furaje

921302 muncitor necalificat în agricultură

921303 văcar

9214 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură

Muncitorii necalificați în grădinărit și horticultură execută

sarcini simple și de rutină în activități de cultivare și întreținere

a arborilor (pomilor), arbuștilor, florilor și altor plante în parcuri și

grădini private, producerea de răsaduri, bulbi și semințe sau

creșterea legumelor și florilor utilizând tehnici de cultivare

intensive.

9215 Muncitori forestieri necalificați

Muncitorii forestieri necalificați execută sarcini simple și de

rutină privind cultivarea și menținerea pădurilor naturale și a

plantațiilor forestiere, precum și transportul buștenilor, tăierea și

doborârea copacilor.

921501 îngrijitor pomi

921502 muncitor necalificat în silvicultură

921503 tăietor manual lemn de foc

9216 Muncitori necalificați în pescuit și culturi acvatice

Muncitorii necalificați în pescuit și culturi acvatice execută

sarcini simple și de rutină privind cultivarea, capturarea și

recoltarea peștelui și a fructelor de mare în acvacultură și în

apele interioare, execută activități de pescuit în ape interioare,

de coastă și de mare adâncime.

921601 muncitor necalificat în pescuit și vânătoare

921602 muncitor piscicol

93 Muncitori necalificați în industria extractivă,

construcții, industria prelucrătoare și transporturi

Muncitorii necalificați în industria extractivă, construcții,

industria prelucrătoare și transporturi efectuează manual sarcini

simple și de rutină în industria extractivă, construcții, industria

prelucrătoare, transport și operațiuni de depozitare și acționare

a vehiculelor și mașinilor cu tracțiune animală și cu acționare

umană.

931 Muncitori necalificați în industria extractivă și

construcții

Muncitorii necalificați în industria extractivă și construcții

efectuează manual sarcini simple și de rutină în industria

extractivă și exploatările în carieră, construcții și operațiuni în

construcții.

9311 Muncitori necalificați în industria extractivă și

exploatările în carieră

Muncitorii necalificați în industria extractivă și exploatările în

carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităților din mine și

cariere.

931101 muncitor necalificat în mine și cariere

931102 împingător vagoneți

9312 Muncitori necalificați în lucrări publice

Muncitorii necalificați în lucrările publice execută sarcini de

rutină legate de construcția și întreținerea drumurilor, căilor

ferate, barajelor și a altor proiecte de lucrări publice.

931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive

(amenajator bază sportivă)

62

931202 îngrijitor spații verzi

931203 muncitor necalificat la întreținerea de drumuri,

șosele, poduri, baraje

931204 săpător manual

9313 Muncitori necalificați în construcția de clădiri

Muncitorii necalificați în construcția de clădiri execută sarcini

de rutină legate de construcția clădirilor și lucrările de demolare.

931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli

zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea și tăierea

materialelor de construcții

932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare

Muncitorii necalificați în industria prelucrătoare efectuează

manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la

activitatea operatorilor de mașini și a asamblorilor și desfășoară

activități de sortare a produselor și de asamblare manuală a

componentelor.

9321 Ambalatori

Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea și etichetarea

manuală a materialelor și produselor.

932101 ambalator manual

9329 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare

neclasificați în grupele de bază anterioare

Muncitorii necalificați în industria prelucrătoare neclasificați în

altă parte asistă la activitatea operatorilor de mașini și a

asamblorilor și efectuează o varietate de sarcini manuale în

industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea și etichetarea

produselor finite.

932901 îmbuteliator fluide sub presiune

932902 marcator piese

932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub

formă de praf și granule

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide

și semisolide

932905 muncitor necalificat în industria confecțiilor

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea

pieselor

932907 lucrător sortator deșeuri reciclabile

932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909 muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului

932910 umplutor sifoane

932911 muncitor necalificat în metalurgie

933 Muncitori necalificați în transporturi și depozitarea

mărfurilor

Muncitorii necalificați în transporturi și depozitarea mărfurilor

conduc biciclete și vehicule similare, conduc vehicule cu

tracțiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri,

conduc utilaje cu tracțiune animală, transportă manual mărfuri și

bagaje și depozitează marfa pe rafturi.

9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de

pedale

Conducătorii de vehicule acționate manual sau de pedale

conduc biciclete și vehicule similare pentru transportul de

pasageri sau de mărfuri.

933101 cărăuș

9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune

animală

Conducătorii de mașini și vehicule cu tracțiune animală

conduc utilaje sau vehicule cu tracțiune animală pentru a

transporta pasageri sau mărfuri, precum și utilaje cu tracțiune

animală, de obicei, utilizate în agricultură.

9333 Manipulanți de marfă

Manipulanții de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de

ambalare, transport, încărcare și descărcare a mobilierului și a

altor articole de uz casnic sau încărcare și descărcare a navelor

și aeronavelor ori transportă și stivuiesc manual mărfuri în

diverse depozite.

933301 încărcător-descărcător

933302 legător de sarcină

933303 manipulant mărfuri

933304 operator transport și distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spălare și curățare cisterne

933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanți de mărfuri la raft

Manipulanții de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi

și în zonele de prezentare și mențin stocul în ordine în

supermarketuri și alte magazine de vânzare cu amănuntul sau

cu ridicata.

94 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă alimente

semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele

și fac curățenie în bucătărie.

941 Ajutori de bucătari

Ajutorii de bucătari prepară și gătesc la comandă un număr

restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează

mesele, spală vasele și fac curățenie în bucătărie.

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip

fast-food”

Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food

prepară și gătesc la comandă o gamă limitată de produse

alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire

și un număr mic de ingrediente. Aceștia pot lua comenzi de la

clienți și servesc la tejghea sau la mese.

9412 Debarasatori

Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curățenie în

bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele și execută alte

sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc

alimente și băuturi.

941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de servicii „la

minut” pentru populație

Vânzătorii ambulanți și alți prestatori de servicii „la minut”

pentru populație vând bunuri, exclusiv produse alimentare

pentru consumul imediat, și oferă servicii variate pe străzi și în

alte locuri publice, cum ar fi stațiile.

951 Prestatori de servicii „la minut” pentru populație și

asimilați

Prestatorii de mici servicii „la minut” pentru populație și

asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în

alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea

geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane,

supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte

servicii la fața locului.

9510 Prestatori de servicii „la minut” pentru populație și

asimilați

Prestatorii de mici servicii „la minut” pentru populație și

asimilații acestora asigură o varietate de servicii pe stradă și în

alte locuri publice, inclusiv curățarea încălțămintei, spălarea

geamurilor mașinilor, efectuarea unor comisioane,

supravegherea unor proprietăți, precum și furnizarea de alte

servicii la fața locului.

951001 lustragiu

951002 spălător geamuri și parbrize

952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând

de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare

pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi

stații, cinematografe sau teatre.

9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)

Vânzătorii ambulanți (exclusiv de produse alimentare) vând

de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare

pentru consum imediat) pe străzi și în locuri publice, cum ar fi

stații, cinematografe sau teatre.

952001 vânzător ambulant de produse nealimentare

952002 vânzător de ziare

63

64

96 Muncitori în salubritate și alți lucrători necalificați

Muncitorii din salubritate și alți lucrători necalificați colectează

gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice, păstrează

curate străzile și alte locuri publice sau execută munci

ocazionale pentru gospodării private ori alte unități.

961 Muncitori în salubritate

Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează și

reciclează gunoiul din clădiri, curți, străzi și alte locuri publice

sau păstrează curate străzile și alte locuri publice.

9611 Muncitori necalificați în servicii de colectare

deșeuri și materiale reciclabile

Muncitorii necalificați în servicii de colectare deșeuri și

materiale reciclabile colectează și transportă gunoiul și alte

articole pentru reciclare din clădiri, curți, străzi și alte locuri.

961101 lucrător operativ pentru autocompactoare

9612 Sortatori de deșeuri

Sortatorii de deșeuri identifică, colectează și sortează

obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi și

din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi și alte locuri

publice.

9613 Măturători și asimilați

Măturătorii și asimilații acestora mătură și curăță străzile,

parcurile, aeroporturile, gările și alte locuri publice.

961301 lucrător pentru salubrizare căi publice

961302 lucrător pentru salubrizare spații verzi

961303 lucrător pentru salubrizare

961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alți muncitori necalificați

Alți muncitori necalificați livrează mesaje și transportă

pachete, colectează bani și aprovizionează automatele, citesc

contoarele, colectează apă și lemne de foc, colectează și emit

bilete pentru parcare sau alte evenimente.

9621 Curieri, comisionari și hamali

Curierii, comisionarii și hamalii livrează mesaje și transportă

pachete și alte obiecte în cadrul unei unități sau între unități,

către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje,

în special la hoteluri, gări și aeroporturi.

962101 curier

962102 hamal

962103 comisioner

962104 distribuitor presă

9622 Muncitori necalificați pentru diverse servicii

ocazionale

Muncitorii necalificați pentru diverse servicii ocazionale

curăță, vopsesc și întrețin clădirile, terenurile și împrejurimile și

efectuează reparații simple.

962201 îngrijitor câini în adăposturi

962202 gropar

962203 incinerator

962204 prinzător câini

9623 Cititori de contoare și încasatori

Cititorii de contoare și încasatorii aprovizionează aparatele

automate și colectează bani din acestea sau din aparatele de

taxat parcarea și alte dispozitive de încasare ori citesc

contoarele de curent electric, gaze și apă.

962301 cantaragiu

962302 casier încasator

962303 încasator și cititor contoare de energie electrică,

gaze, apă

9624 Muncitori necalificați pentru servicii de

colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc

Muncitorii necalificați pentru servicii de colectare/distribuție

a apei și a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei și a

lemnelor de foc și cu transportarea acestora pe jos sau folosind

utilaje trase manual ori de animale.

962401 vidanjor-curățitor canale

962402 operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție

9629 Muncitori necalificați neclasificați în grupele de

bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii necalificați care

nu sunt clasificați în altă parte în grupa majoră 9 — Muncitori

necalificați. De exemplu, grupa de bază include persoanele care

emit și colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează

obiectele personale predate la garderobă și asigură asistență în

cadrul evenimentelor de divertisment.

962901 model (învățământ)

962902 gonaci

962903 garderobier

962904 ucenic

962905 aprod

962906 controlor poartă

962907 paznic

962908 plasator

962909 portar

962910 supraveghetor muzeu

962911 supraveghetor noapte (învățământ)

962912 supraveghetor săli spectacole

962913 supraveghetor hotel