Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea VI)

53 Personal de îngrijire

Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere și

asistență pentru copii, pacienți și persoane în vârstă,

convalescenți sau persoane cu handicap, în unități instituționale

și rezidențiale.

531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport

pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport

pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, asigură

îngrijire și supraveghere pentru copii în școli, locuințe

rezidențiale și în unități de îngrijire a copiilor.

5311 Personal de îngrijire copii

Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire și

supraveghere pentru copii în locuințe rezidențiale și în centre de

îngrijire de zi înainte de școală, după școală și în timpul

vacanțelor.

531101 îngrijitor de copii

531102 guvernantă

531103 babysitter

5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru

învățământul preșcolar, primar și gimnazial

Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul

preșcolar, primar și gimnazial îndeplinește atribuții nedidactice

prin asistarea personalului didactic și oferă îngrijire și

supraveghere pentru copii în școli și grădinițe.

531201 asistent maternal

531202 părinte social

531203 educator specializat

532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății

Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătății

asigură servicii de îngrijire personală și asistență pentru

mobilitatea și activitățile zilnice de viață ale pacienților,

persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente și cu handicap

în unități de îngrijire a sănătății și în centre rezidențiale.

5321 Îngrijitori în domeniul sănătății

Îngrijitorii din domeniul sănătății asigură servicii de îngrijire

personală și asistență în activitățile zilnice din viața pacienților și

rezidenților în diferite centre de îngrijire a sănătății, cum ar fi

spitale, clinici și facilități de îngrijire medicală rezidențiale.

Aceștia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor

și practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a

cadrelor medicale și a altor specialiști din domeniul sănătății sau

specialiști asimilați acestora.

532101 băieș

532102 gipsar

532103 infirmier/infirmieră

532104 îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară

532105 lăcar

532106 nămolar

5322 Îngrijitori la domiciliu

Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală și

asistență în activitățile zilnice din viața persoanelor care au

nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii,

bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la

domiciliu sau în alte unități rezidențiale independente.

532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu

532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav

532204 îngrijitor la domiciliu

41

5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății

neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din

domeniul sănătății neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 —

Personal de îngrijire în domeniul sănătății.

532901 mediator sanitar

532902 mediator social

532903 lucrător prin arte combinate

532904 asistent personal profesionist

532905 asistent personal de îngrijire

532906 operator prestații sociale

532907 supraveghetor de noapte servicii sociale

532908 lucrător social

54 Lucrători în servicii de protecție

Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția

persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor

pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și

regulamentelor.

541 Lucrători în servicii de protecție

Lucrătorii în serviciile de protecție se ocupă cu protecția

persoanelor fizice și a bunurilor împotriva incendiilor și a altor

pericole, mențin ordinea și asigură respectarea legilor și

regulamentelor.

5411 Pompieri

Pompierii previn, combat și sting incendiile și acordă

asistență în alte situații de urgență, protejează viața persoanelor,

bunurile și conduc acțiunile de salvare.

541101 șef compartiment pentru prevenire

541102 șef formație intervenție, salvare și prim ajutor

541103 specialiști pentru prevenire

541104 servant pompier

541105 șef grupă intervenție

541106 șef echipă specializată

5412 Polițiști

Polițiștii asigură menținerea ordinii și respectarea legii,

efectuează acțiuni de patrulare în zonele publice, aplică

dispozițiile legilor și regulamentelor și arestează persoanele

suspecte.

541201 agent poliție comunitară

5413 Agenți de penitenciare

Agenții de penitenciare supraveghează și mențin ordinea în

rândul deținuților din penitenciare sau centre de reeducare.

541301 gardian de închisoare

541302 educator în penitenciare

5414 Paznici

Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru

a păzi proprietatea împotriva furturilor și actelor de vandalism.

Aceștia controlează accesul în instituții, mențin ordinea și

asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în

cadrul instituțiilor.

541401 agent de securitate

541402 agent control acces

541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel,

întreprindere etc.)

541404 agent gardă de corp

541405 șef formație pază și ordine

541406 agent de intervenție pază și ordine

541407 agent transport valori

541408 dispecer centru de alarmă

541409 șef tură servicii securitate

541410 inspector de securitate

541411 evaluator de risc de efracție

541412 consultant de securitate

541413 agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice

în incinta arenelor sportive

5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrători din serviciile de

protecție neclasificați în altă parte în grupa minoră 541 —

Lucrători în servicii de protecție.

541901 șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență

541902 cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și

stingerii incendiilor

541903 salvator la ștrand

541904 salvator montan

541905 salvamar

541906 gardian feroviar

541907 agent conducător câini de serviciu

6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit se

ocupă cu creșterea și recoltarea culturilor de câmp sau cu

plantarea de arbori și arbuști, culegerea de fructe de pădure și

plante sălbatice, creșterea (reproducția), îngrijirea ori vânarea

animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin

creșterea animalelor, cultivarea, întreținerea (conservarea) și

exploatarea pădurilor, creșterea sau capturarea peștilor,

cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viață)

acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost și venituri pentru

ei și familiile lor.

61 Muncitori calificați în agricultură

Muncitorii calificați în agricultură, orientați către piață,

planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare

pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, plantarea

pomilor și arbuștilor, creșterea diferitelor specii de animale și

producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau

livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate sau în piețe.

611 Grădinari și cultivatori

Grădinarii și cultivatorii planifică, organizează și efectuează

lucrări agricole necesare pentru creșterea și recoltarea culturilor

de câmp, plantarea pomilor fructiferi și a altor arbori și arbuști,

cultivarea legumelor de grădină și a plantelor medicinale în

scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau

livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate sau în piețe.

6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și

legumicultură

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi de câmp și

legumicultură planifică, organizează și efectuează lucrări

agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri

de culturi de câmp, cum ar fi grâu și alte cereale, orez, sfeclă,

trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi,

varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat

către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

611101 agricultor

611102 grădinar

611103 legumicultor

611104 lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură

611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

6112 Arboricultori și pomicultori

Arboricultorii și pomicultorii planifică, organizează și

efectuează lucrări agricole pentru creșterea arborilor și arbuștilor

și recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi și nucii, arborii de

ceai și cafea, vița-de-vie, arbuștii de afine, arborii de cacao și

de cauciuc, și pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare

sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,

organizații specializate ori în piețe.

611201 arboricultor

611202 ciupercar

611203 florar-decorator

611204 floricultor

42

611205 peisagist-floricultor

611206 lucrător calificat în floricultură și arboricultură

611207 pomicultor

611208 viticultor

6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit,

horticultură și pepiniere

Agricultorii și lucrătorii calificați în grădinărit, horticultură și

pepiniere planifică, organizează și efectuează activități pentru

cultivarea și întreținerea arborilor, arbuștilor, florilor și altor plante

în parcuri și grădini private, precum și pentru producerea de

răsaduri, bulbi și semințe sau se ocupă de cultivarea legumelor

și florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru

vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,

organizații specializate sau în piețe.

611301 fermier în horticultură

6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale

mixte

Agricultorii și lucrătorii calificați în culturi vegetale mixte

planifică, organizează și efectuează activități agricole pentru

creșterea și recoltarea unor combinații specifice de culturi de

câmp, legume de câmp, culturi de pomi și arbuști, precum și

produse pentru grădină, horticole și de pepinieră, pentru

vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate ori în piețe.

612 Crescători de animale

Crescătorii de animale planifică, organizează și efectuează

activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice,

păsărilor, albinelor, viermilor de mătase și altor animale

nedomestice, pentru producția de carne, produse lactate, miere,

piei, materiale textile și alte produse sau pentru utilizarea ca

animale de tracțiune și în activități sportive ori recreative, pentru

vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate ori în piețe.

6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și

carne

Crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne

planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea

și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte),

cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai și cămile, pentru producția de

carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru

utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau

recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu

ridicata, organizații specializate sau în piețe.

612101 cioban (oier)

612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru

producția de lapte și carne

612103 tocător de furaje

612104 lucrător calificat în creșterea animalelor

612105 crescător bovine

612106 crescător porcine

612107 mamoș porcine

612108 baci montan

612109 cioban montan

612110 crescător de oi montan

612111 oier montan

6122 Crescători de păsări

Crescătorii de păsări planifică, organizează și efectuează

activități agricole pentru creșterea și îngrijirea găinilor, curcanilor,

gâștelor, rațelor și a altor păsări de curte, pentru a produce

carne, ouă și material de reproducere a efectivelor de păsări,

pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata,

organizații specializate ori în piețe.

612201 crescător de păsări

612202 fazanier

6123 Apicultori și sericicultori

Apicultorii și sericicultorii planifică, organizează și efectuează

activități pentru înmulțirea, creșterea și îngrijirea insectelor, cum

ar fi albine, viermi de mătase și alte specii, pentru a produce

miere, ceară de albine, mătase și alte produse, pentru vânzare

sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate

ori în piețe.

612301 apicultor

612302 sericicultor

6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de

bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale

neclasificați în altă parte în grupa minoră 612 — Crescători de

animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care

lucrează în reproducerea, creșterea și îngrijirea mamiferelor

nedomestice, vânatului și altor păsări (exclusiv păsări de curte),

melcilor, șerpilor și altor reptile, precum și diferitelor insecte și

animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau

livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate, grădini zoologice și circuri ori în piețe.

612901 crescător de animale mici

612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive

612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator

612904 crescător de melci

612905 antrenor cabaline

612906 crescător-îngrijitor de cabaline

612907 herghelegiu

613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători

de animale

Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescători de

animale planifică, organizează și efectuează activități agricole

pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a

altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și

îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse

de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către

cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și

crescători de animale

Muncitorii calificați în culturi vegetale mixte și crescătorii de

animale planifică, organizează și efectuează activități agricole

pentru creșterea și recoltarea culturilor de câmp, copacilor și a

altor culturi, precum și pentru reproducerea, creșterea și

îngrijirea animalelor și pentru a produce o varietate de produse

de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către

cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

613001 fermier în producția vegetală

613002 fermier în producția animală

613003 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare

Lucrătorii calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare,

orientați către piață, planifică, organizează și efectuează

activități pentru cultivarea, conservarea și exploatarea pădurilor

naturale și a celor plantate, creșterea, reproducerea și prinderea

peștilor, vânarea și capturarea animalelor în capcane, pentru

vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata,

organizații specializate ori în piețe.

621 Lucrători forestieri și asimilați

Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică,

organizează și efectuează activități pentru cultivarea,

conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor

forestiere.

6210 Lucrători forestieri și asimilați

Lucrătorii forestieri și asimilații acestora planifică,

organizează și efectuează activități pentru cultivarea,

conservarea și exploatarea pădurilor naturale și a plantațiilor

forestiere.

621001 cioplitor în lemn

621002 carbonitor

621003 fasonator mecanic (cherestea)

621004 muncitor plantații și amenajare zonă verde

621005 pepinierist

621006 presator stuf

43

621007 protecționist silvic

621008 recoltator stuf

621009 rezinator

621010 șef coloană exploatare stuf

621011 stivuitor și recepționer silvic

621012 tăietor silvic

621013 preparator mangal

621014 mangalizator

622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii

Lucrătorii în domeniul pescuitului și vânătorii se ocupă cu

înmulțirea, creșterea și prinderea peștilor, vânarea și capturarea

animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către

cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate ori în piețe.

6221 Lucrători în culturi acvatice

Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulțirea și

creșterea de pește, midii, stridii și alte forme de viață acvatică,

pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu

ridicata, organizații specializate ori în piețe.

622101 lucrător în culturi acvatice

622102 piscicultor

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone

costiere

Pescarii pe cursuri de ape interioare și în zone costiere,

individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit,

se ocupă cu capturarea peștelui ori a altor forme de viață

acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori

livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate sau în piețe.

622201 pescar în ape interioare și de coastă

6223 Pescari în mări și oceane

Pescarii în mări și oceane, precum și căpitanii sau membrii

echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea

peștelui de adâncime din mări și oceane, pentru vânzare sau

livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate ori în piețe.

622301 pescar în mări și oceane

6224 Lucrători în domeniul vânătorii

Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea și

uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru

carne, piele, pene și alte produse, pentru vânzare sau livrare în

mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații

specializate ori în piețe.

622401 paznic de vânătoare

63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este

destinată consumului propriu (inclusiv culegători de

produse agricole din flora spontană)

Fermierii, pescarii și vânătorii a căror producție este

destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse

agricole din flora spontană) se ocupă cu creșterea și recoltarea

culturilor de câmp, fructelor și legumelor, plantarea arborilor și

arbuștilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale

și de altă natură, îngrijirea și vânarea animalelor, prinderea de

pește și capturarea diverselor forme de viață acvatică, în scopul

de a asigura hrană, adăpost și un minim de venit pentru ei și

pentru familiile lor.

631 Fermieri a căror producție este destinată

consumului propriu

Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu

cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează

arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un

minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6310 Fermieri a căror producție este destinată

consumului propriu

Fermierii a căror producție este destinată consumului propriu

cresc și recoltează culturi de câmp, fructe și legume, plantează

arbori și arbuști, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un

minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

632 Crescători de animale a căror producție este

destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producție este destinată

consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea

animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de

venit pentru ei și pentru familiile lor.

6320 Crescători de animale a căror producție este

destinată consumului propriu

Crescătorii de animale a căror producție este destinată

consumului propriu se ocupă cu înmulțirea, creșterea și îngrijirea

animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de

venit pentru ei și pentru familiile lor.

633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este

destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată

consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale

și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor,

plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure,

plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau

capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață

acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de

venit pentru ei și pentru familiile lor.

6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este

destinată consumului propriu

Lucrătorii în ferme mixte a căror producție este destinată

consumului propriu se ocupă cu creșterea efectivelor de animale

și a culturilor de câmp, recoltarea fructelor și legumelor,

plantarea arborilor și arbuștilor, strângerea fructelor de pădure,

plantelor medicinale și de altă natură, vânarea animalelor și/sau

capturarea de pește și colectarea diverselor forme de viață

acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un minim de

venit pentru ei și pentru familiile lor.

634 Pescari și vânători a căror producție este destinată

consumului propriu (inclusiv culegători de produse

agricole din flora spontană)

Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată

consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din

flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure,

plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea

animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme

de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un

minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată

consumului propriu (inclusiv culegători de produse

agricole din flora spontană)

Pescarii și vânătorii a căror producție este destinată

consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din

flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure,

plantelor medicinale și de altă natură, vânarea și capturarea

animalelor, capturarea de pește și colectarea diverselor forme

de viață acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost și un

minim de venit pentru ei și pentru familiile lor.

7 Muncitori calificați și asimilați

Muncitorii calificați și asimilații acestora aplică cunoștințe și

competențe specifice în domenii privind construirea și

întreținerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea

mașinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreținerea și

repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea

lucrărilor specifice de imprimare și producere sau procesare a

produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole,

inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate

manual sau cu ajutorul unor unelte cu acționare manuală și al

altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce

cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini specifice,

precum și pentru îmbunătățirea calității produselor. Sarcinile

efectuate necesită o înțelegere a tuturor etapelor procesului de

producție, a materialelor și uneltelor folosite, precum și a naturii

și scopului produsului final.

44

71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv

electricieni

Muncitorii constructori și asimilații acestora, exclusiv

electricienii, se ocupă cu construirea, întreținerea și repararea

clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea și repararea fundațiilor,

pereților și structurilor din cărămidă, piatră și materiale similare,

modelarea și finisarea pietrei pentru construcții și în alte scopuri,

precum și cu extragerea minereurilor solide din subteran sau

exploatări de suprafață. Lucrările sunt executate manual sau cu

ajutorul uneltelor cu acționare manuală sau de altă natură, care

sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic și timpul

necesar pentru sarcini specifice, precum și pentru a îmbunătăți

calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a

tuturor etapelor procesului de producție, a materialelor și

uneltelor folosite, precum și a naturii și scopului produsului final.

711 Muncitori constructori și asimilați

Muncitorii constructori și asimilații acestora se ocupă cu

construirea, întreținerea și repararea clădirilor, ridicarea și

repararea fundațiilor, pereților și structurilor din cărămidă, piatră

și materiale similare, modelarea și finisarea pietrei pentru

construcții și în alte scopuri, precum și cu efectuarea diferitelor

construcții și sarcini de întreținere a clădirilor.

7111 Constructori de case

Constructorii de case ridică, întrețin și repară case și clădiri

mici similare, utilizând atât tehnicile și materialele tradiționale,

cât și pe cele moderne.

711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră

711102 confecționer plăci din diverse materiale

711103 confecționer plase și pânze rabiț din stuf

7112 Zidari și asimilați

Zidarii și asimilații acestora se ocupă cu îmbinarea

cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) și a altor tipuri de blocuri

(de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi și

repara pereți, paravane (pereți despărțitori), arcade și alte

structuri.

711201 sobar

711202 zidar coșuri fabrică

711203 zidar pietrar

711204 zidar șamotor

711205 zidar roșar-tencuitor

711206 zidar restaurator

7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră

Spărgătorii, tăietorii și cioplitorii în piatră taie și modelează

blocurile de piatră tare sau moale și plăcile (dalele) pentru

construirea și întreținerea structurilor de piatră și a zidăriei

monumentelor și gravează (sculptează) în piatră.

711301 cioplitor în piatră și marmură

711302 cioplitor-montator piatră, marmură

711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură

711304 tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură

711305 restaurator piatră

7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și

asimilați

Muncitorii constructori în lucrări de beton și asimilații

acestora ridică cadrele și structurile de beton armat, construiesc

forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafețe de

beton, cimentează deschideri din pereți sau cofraje pentru

puțuri, finisează și repară suprafețe de ciment și efectuează

lucrări de pardoseală cu mozaic.

711401 betonist

711402 fierar betonist

711403 montator elemente prefabricate din beton armat

711404 constructor structuri monolite

711405 operator injectorist

711406 injectorist în construcții

7115 Dulgheri și tâmplari

Dulgherii și tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică,

întrețin și repară diferite tipuri de structuri și accesorii realizate

din lemn și alte materiale.

711501 dulgher (exclusiv restaurator)

711502 dulgher restaurator

7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori și

asimilații acestora care nu sunt clasificați în altă parte în grupa

minoră 711 — Muncitori constructori și asimilați. De exemplu,

grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în

întreținerea clopotnițelor, șemineurilor și coșurilor industriale,

muncitori în ridicarea schelelor.

711901 muncitor hidrometru

711902 pavator

711903 săpător fântâni

711904 asfaltator

711905 cantonier

711906 chesonier

711907 constructor căi ferate

711908 constructor linii tramvai

711909 drenor canalist

711910 fascinar

711911 finisor terasamente

711912 muncitor hidrogeolog

711913 muncitor constructor șenal navigabil, lucrări hidrotehnice

și portuare

711914 șef echipă întreținere poduri metalice, viaducte și

tuneluri

711915 agent hidrotehnic

711916 revizor cale sau puncte periculoase

711917 meseriaș întreținere cale

711918 șef echipă întreținere cale

711919 meseriaș întreținere poduri metalice, viaducte și

tuneluri

711920 alpinist utilitar

711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări

de drumuri și poduri

711922 șef echipă întreținere cale metrou

711923 șef echipă lucrări artă metrou

711924 lucrător pentru drumuri și căi ferate

711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate

712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și

asimilați

Muncitorii constructori la lucrări de finisare și asimilații

acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreținerea și

repararea acoperișurilor, podelelor, pereților, sistemelor de

izolație, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum

și a instalațiilor sanitare, tubulaturii și a sistemelor electrice din

clădiri și alte structuri.

7121 Constructori de acoperișuri

Constructorii de acoperișuri se ocupă cu construirea și

repararea acoperișurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul

sau mai multe tipuri de materiale.

712101 acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă

712102 constructor de acoperișuri

7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați

Parchetarii, linoliștii, mozaicarii și faianțarii instalează, întrețin

și repară podele, acoperă pardoseli, pereți și alte suprafețe cu

plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de

altă natură.

712201 faianțar

712202 montator placaje interioare și exterioare

712203 mozaicar (exclusiv restaurator)

712204 parchetar

712205 mozaicar restaurator

712206 linolist

712207 montator placaje uscate

45

7123 Ipsosari

Ipsosarii instalează, întrețin și repară panourile din gips

cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative și de

protecție din ipsos, ciment și materiale similare pe structurile

interioare și exterioare.

712301 ipsosar (exclusiv restaurator)

712302 turnător ornamentalist

712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7124 Montatori izolații

Montatorii de izolații termice și acustice aplică și repară

materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau

echipamente de refrigerare și de aer condiționat.

712401 izolator fonic

712402 izolator frigorific

712403 izolator hidrofug

712404 izolator lucrări speciale (antiacide și de protecție)

712405 izolator termic

712406 montator pereți și plafoane din ghips-carton

712407 asamblator-montator profile aluminiu și geam

termopan

712408 confecționer geam termoizolator

712409 confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice

712410 montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice

712411 confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase

plastice cu geam termoizolator

712412 montator materiale geosintetice

712413 sudor geomembrană

712414 montator geogrile

712415 montator materiale geotextile și geocompozite

7125 Geamgii

Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează și instalează

sticlă plată și oglinzi.

712501 geamgiu

7126 Instalatori și montatori de țevi

Instalatorii și montatorii de țevi asamblează, instalează,

repară și întrețin sistemele de țevi, fitingurile și dispozitivele

pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și

echipamente hidraulice și pneumatice.

712601 detector pierderi apă și gaze

712602 instalator apă, canal

712603 instalator frigotehnist

712604 instalator încălzire centrală și gaze

712605 instalator rețele de distribuție/transport fluide

712606 instalator ventilare și condiționare apă

712607 verificator canale subterane

712608 instalator centrale termice

712609 instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

712610 instalator autorizat proiectare execuție și/sau

exploatare obiectiv/sisteme de transport și înmagazinarestocare

712611 instalator autorizat proiectare execuție și/sau

exploatare obiectiv/sisteme de distribuție

712612 instalator rețele termice și sanitare

712613 operator instalații apă și canalizare

7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și

refrigerare

Mecanicii pentru instalații de climatizare și refrigerare

asamblează, instalează, întrețin și repară sistemele și

echipamentele de climatizare și refrigerare.

712701 frigoriferist (frigotehnist)

713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați

Zugravii, vopsitorii, curățitorii de fațade și asimilații acestora

pregătesc suprafețele și aplică vopsea și materiale similare pe

clădiri și alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate.

Aceștia acoperă pereții interiori și plafoanele cu tapet, curăță

suprafețele exterioare ale clădirilor și coșurile (industriale),

precum și alte structuri similare.

7131 Zugravi și asimilați

Zugravii și asimilații acestora pregătesc suprafețele clădirilor

și ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de

protecție și decorative de vopsea sau materiale similare ori

acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet sau alte

materiale de finisare.

713101 tapetar

713102 zugrav

713103 stucaturist

713104 ignifugator

713105 operator termoprotecție

7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați

Vopsitorii, lăcuitorii și asimilații acestora vopsesc prin

pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica

straturi de protecție pe articolele fabricate sau alte structuri.

713201 lăcuitor lemn

713202 vopsitor industrial

713203 finisor-lăcuitor lemn

713204 vopsitor

713205 vopsitor auto

7133 Curățitori de fațade

Curățitorii de fațade curăță suprafețele exterioare ale

clădirilor și ale altor structuri și elimină funinginea din hornuri

sau coșuri industriale.

713301 coșar

713302 curățitor de fațade

72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de

mașini și asimilați

Muncitorii calificați în metalurgie, construcții de mașini și

asimilații acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea

metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întrețin și

repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întrețin și

repară mașini și instalații inclusiv motoarele vehiculelor sau

produc unelte ori diverse articole din metale neprețioase.

Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu

acționare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a

reduce cantitatea de efort fizic și timpul necesar pentru sarcini

specifice, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor.

Sarcinile efectuate necesită o înțelegere a organizării activității,

a materialelor și uneltelor folosite, precum și natura și scopul

produsului final.

721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și

asimilați

Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii și asimilații

acestora confecționează matrițe pentru turnarea metalelor,

sudează și taie piese metalice, confecționează și repară articole

din tablă, instalează, ridică, întrețin și repară structuri de metale

grele, funiculare și alte echipamente similare.

7211 Formatori și miezuitori

Formatorii și miezuitorii confecționează matrițele și miezurile

pentru turnarea metalelor.

721101 modelier lemn

721102 modelier metal

721103 modelator-miezuitor

721104 modelier naval

721105 operator la mașini de brichetat șpan

721106 pregătitor metale vechi pentru retopire

721107 recuperator metale vechi

721108 topitor aliaje tipografie

721109 topitor fontă și neferoase

721110 topitor, turnător metale și aliaje neferoase

721111 turnător fontă pe bandă

721112 turnător formator

721113 turnător pregătitor oțelărie

721114 turnător modelier

721115 turnător metale și neferoase

721116 modelor prototipuri auto

46

7212 Sudori și debitatori autogen

Sudorii și debitatorii autogeni sudează sau taie piese

metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără

oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere, asamblează

piese metalice prin fuziune.

721201 brazor

721202 sudor manual cu flacără de gaze

721203 sudor manual cu arc electric

721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721205 operator tăiere

721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de

gaz protector

721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de

gaz protector

721208 sudor

7213 Tinichigii-cazangii

Tinichigiii-cazangii confecționează, instalează și repară

articolele și părți ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi

foi de oțel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier

galvanizat.

721301 cazangiu recipiente

721302 probator hidraulic cazane, țevi, recipiente

721303 tinichigiu carosier

721304 tinichigiu industrial

721305 tinichigiu de șantier

721306 tinichigiu structurist de aviație

721307 cazangiu țevar

721308 cazangiu formator

721309 tinichigiu restaurator

721310 tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori

721311 tinichigiu sisteme de ventilație

721312 tinichigiu în construcții

7214 Constructori și montatori de structuri metalice

Constructorii și montatorii de structuri metalice asamblează,

ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor

și alte structuri.

721401 finisor cocleți

721402 finisor ace și accesorii

721403 confecționer capace de carde

721404 confecționer cocleți

721405 confecționer plase din sârmă

721406 formator țevi prin sudare

721407 lăcătuș construcții metalice și navale

721408 lăcătuș de mină

721409 lăcătuș revizie vagoane

721410 lăcătuș mecanic

721411 lăcătuș-montator

721412 presator metale la rece

721413 recondiționer scule și utilaje petroliere

721414 șanfrenator

721415 pregătitor, montator, reparator ițe, cocleți, lamele,

spete

721416 repasator garnituri carde

721417 tubulator naval

721418 mașinist la litografiat și vernisat tablă

721419 mașinist la confecționarea ambalajelor metalice

721420 mașinist la confecționarea tuburilor de aluminiu

721421 constructor-montator de structuri metalice

721422 mașinist la fabricarea acelor și accesoriilor

721423 nituitor

721424 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

721425 mașinist la confecționarea spetelor și spiralelor

721426 montator-ajustor spete

721427 lipitor și protejator spete

721428 tăietor garnituri de carde

721429 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde

721430 lăcătuș-depanator utilaje calcul

721431 operator la montarea și conservarea produselor

după probe

721432 schelar

721433 confecționer-montator structuri metalice pentru

construcții

721434 montator fațade și pereți cortină

7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat

Macaragiii și alți lucrători la instalații de ridicat montează

instalații de ridicat pentru mutarea și poziționarea

echipamentului și a componentelor de construcție, se ocupă cu

instalarea și întreținerea cablurilor pe șantierele de construcție,

clădiri sau alte structuri.

721501 mecanic-montator instalații cu cablu în silvicultură și

exploatări forestiere

722 Forjori, matrițeri și asimilați

Forjorii, matrițerii și asimilații acestora forjează și bat cu

ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oțel și alte metale pentru

a confecționa și a repara diverse tipuri de unelte, echipamente

și alte articole, reglează mașinile-unelte pentru operatori ori

montează și acționează diverse mașini-unelte; de asemenea,

se ocupă cu șlefuirea și ascuțirea suprafețelor.

7221 Forjori, fierari și matrițeri

Forjorii, fierarii și matrițerii se ocupă cu forjarea și executarea

barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oțel sau alte metale,

trefilarea de sârmă pentru fabricarea și repararea diverselor

tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte

agricole și similare.

722101 forjor-matrițer

722102 prelucrător mecanic metale prețioase

722103 presator piese din pulberi metalice

722104 ștanțator

722105 presator, ambutisor la cald

722106 forjor manual

722107 forjor-arcurar

722108 forjor mecanic

722109 confecționer ferodouri

722110 preparator pulberi

722111 cuptorar-termist pentru ferite

722112 fierar/potcovar

722113 formator-presator ferite

722114 finisor ferite

722115 controlor de calitate la forjare

722116 controlor de calitate la turnare

722117 debitator-eboșator

722118 dusisator-polizator

7222 Lăcătuși și asimilați

Lăcătușii și asimilații acestora confecționează și repară

unelte făcute la comandă și pe cele specializate, arme sportive,

încuietori, matrițe, șabloane pentru componente de mașini și alte

articole din metal, folosind unelte de mână și mașini-unelte

pentru prelucrarea metalului la toleranțe precise.

722201 lăcătuș SDV

722202 sculer-matrițer

722203 lăcătuș AMC

722204 lăcătuș mecanică fină

722205 prelucrător prin electroeroziune

722206 lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite

7223 Reglori și operatori de mașini unelte

Reglorii și operatorii de mașini unelte reglează și/sau

operează diferite mașini unelte care sunt utilizate pentru

realizarea de toleranțe precise.

722301 reglor la mașini pentru fabricarea cablurilor,

conductorilor electrici și materialelor electrice

722302 reglor la mașini pentru confecționarea elementelor

galvanice

722303 reglor benzi montaj

722304 mașinist la linii automate așchietoare

722305 reglor mașini de bobinat și platinat

47

722306 reglor la mașini de prelucrare mase plastice

722307 reglor mașini-unelte

722308 reglor-montator

722309 reglor la mașini pentru fabricarea lămpilor electrice

722310 reglor și reglor-conductor la mașini-unelte

722311 conductor de instalații

722312 operator la mașini-unelte semiautomate și automate

722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură

722314 mașinist la lame de mașini pentru automate

așchietoare

722315 degresator-imersioner

722316 uscător electrozi de sudură

722317 mașinist la mașini speciale fără așchiere

722318 preparator amestec de înveliș

722319 pregătitor sârmă

722320 finisator electrozi de sudură

722321 mașinist la mașini speciale de așchiere

722322 mașinist la confecționarea tuburilor de protecție și a

dozelor de ramificație

722323 operator la mașini-unelte cu comandă numerică

722324 operator la mașini de electroeroziune automate

7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit

Operatorii pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit se ocupă

cu polizarea și rectificarea suprafețelor metalice și cu ascuțirea

uneltelor.

722401 ascuțitor laminate la cald

722402 ascuțitor laminate la rece

722403 ascuțitor-călitor garnituri de carde

722404 ascuțitor scule, instrumente medicale și obiecte de

uz casnic

722405 debitator-șlefuitor perii de mașini electrice

722406 polizator

722407 șlefuitor metale

722408 frezor universal

722409 găuritor-filetator

722410 honuitor, rodator-lepuitor

722411 rabotor-mortezor universal

722412 rectificator universal

722413 strungar universal

722414 broșator

722415 frezor la mașini roți dințate

722416 gravor mecanic

722417 rabotor, mortezor roți dințate

722418 rectificator dantură caneluri

722419 strungar la strung paralel și de detalonat

722420 strungar la strung revolver

722421 strungar la strung carusel

722422 strungar la mașini orizontale

722423 strungar la mașini de alezat

722424 strungar la mașini de prelucrat în coordonate

722425 strungar la mașini de strunjit roți căi ferate

722426 rectificator piese producătoare de ochiuri

722427 șlefuitor metale cu plumb industria de armament

722428 debitator semifabricate

722429 curățitor-sablator

723 Mecanici de mașini și utilaje

Mecanicii de mașini și utilaje montează, instalează, întrețin și

repară motoare, vehicule, mașini agricole sau industriale și

echipamente mecanice similare.

7231 Mecanici de autovehicule

Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întrețin și

repară motoare, echipamente mecanice și legate de

autoturisme, camioane de livrare, motociclete și alte

autovehicule.

723101 electrician auto

723102 electromecanic auto

723103 mecanic auto

723104 operator standuri încercări

723105 operator pregătire încercări vehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea,

întreținerea, repararea și revizia motoarelor de avioane și a

ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele

hidraulice și pneumatice.

723201 mecanic aviație

7233 Mecanici de mașini agricole și industriale

Mecanicii de mașini agricole și industriale se ocupă cu

montarea, instalarea, examinarea, întreținerea și repararea

motoarelor, mașinilor agricole și industriale și echipamentelor

mecanice, cu excepția vehiculelor cu motor, avioanelor și

motoarelor electrice.

723301 lăcătuș-montator agregate energetice și de transport

723302 mecanic utilaj

723303 mecanic agricol

723304 motorist

723305 ungător-gresor

723306 operator în verificarea, reîncărcarea și repararea

stingătoarelor de incendiu

723307 mecanic întreținere și reparații mașini de cusut

industriale

723308 operator în verificarea, întreținerea și repararea

autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

723309 mecanic mașini agricole

723310 mecanic trolist

7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și

asimilați

Lucrătorii specializați în repararea de biciclete și asimilații

acestora montează, întrețin și repară echipamentele mecanice

și similare ale bicicletelor, ricșelor, cărucioarelor pentru copii,

scaunelor cu rotile și echipamentele similare de transport

nemotorizate.