Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea V)

43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și

financiară

Funcționarii în serviciile de evidență contabilă și financiară

obțin, întocmesc și prelucrează date contabile, statistice,

financiare și alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în

numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor.

431 Funcționari în gestiune economică și administrativă

Funcționarii din gestiunea economică și administrativă obțin,

întocmesc și prelucrează date contabile, statistice, financiare și

alte date numerice și se ocupă de tranzacțiile în numerar ce

apar întâmplător în domeniul afacerilor.

4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă

Funcționarii în servicii de evidență contabilă calculează,

clasifică și înregistrează date numerice pentru a ține o evidență

financiară completă. Aceștia efectuează orice combinație de

sarcini de rutină, cum ar fi afișarea, calcularea și contabilizarea

taxelor, pentru a obține date financiare primare utilizate în

menținerea înregistrărilor contabile.

431101 calculator preț cost

431102 funcționar economic

431103 operator devize

431104 șef secție inventar

4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și

asigurări

Funcționarii în domeniul statistic, financiar și al asigurărilor

obțin, prelucrează și calculează datele statistice sau actuariale

ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacțiile

unităților de asigurări, băncilor sau ale altor unități financiare.

431201 agent bursă

431202 contabil financiar bancar

431203 administrator financiar (patrimoniu) — studii medii

4313 Funcționari în domeniul salarizării

Funcționarii în domeniul salarizării colectează, verifică și

prelucrează informațiile de salarizare și calculează drepturile de

plată și beneficiile pentru angajații din cadrul unui departament,

unei companii sau altei unități.

431301 pontator

432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport

Funcționarii în gestiunea materialelor și în transporturi țin

evidența bunurilor produse, achiziționate, depozitate, expediate

și a materialelor necesare la datele specificate de producție sau

țin evidența aspectelor operaționale și coordonează calendarul

(programarea) transportului de pasageri și de mărfuri.

4321 Funcționari în evidența stocurilor

Funcționarii în evidența stocurilor mențin înregistrările

bunurilor produse și ale materialelor de producție primite,

cântărite, emise, expediate sau puse în stoc.

432101 gestionar depozit

432102 magaziner

432103 operator siloz (silozar)

432104 primitor-distribuitor materiale și scule

432105 recuziter

432106 sortator produse

432107 trezorier (studii medii)

432108 gestionar custode sală

432109 pivnicer

432110 primitor-distribuitor benzină și motorină

432111 lucrător gestionar

432112 șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare

37

4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției

Funcționarii de planificare și urmărire a producției calculează

cantitățile de materiale necesare la datele specificate pentru

industria prelucrătoare, construcție și programe similare de

producție, pregătesc și verifică graficul de desfășurare a

producției.

432201 dispecer

432202 facturist

432203 lansator produse

432204 programator producție

432205 dispecer operațiuni salubrizare

4323 Funcționari în transporturi

Funcționarii în transporturi țin evidența aspectelor

operaționale și coordonează calendarul trenurilor, transportului

rutier și aerian de pasageri, transportului de marfă și pregătesc

rapoarte pentru conducerea superioară.

432301 agent transporturi

432302 funcționar informații

432303 controlor trafic

432304 impiegat auto

432305 impiegat informații aviație

432306 impiegat registru mișcare

432307 însoțitor vagoane

432308 inspector RNR (Registru Naval Român)

432309 inspector exploatare trafic

432310 instructor depou

432311 instructor revizie vagoane

432312 instructor stație

432313 operator circulație mișcare

432314 operator comercial

432315 operator dană

432316 operator programare

432317 picher

432318 rediționar

432319 revizor tehnic vagoane

432320 scriitor vagoane

432321 șef agenție colectare și expediție mărfuri

432322 șef autogară

432323 avizier căi ferate

432324 șef haltă

432325 șef stație taxare

432326 șef tură la comanda personalului de tren

432327 șef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant

și de dormit

432328 șef tură revizie vagoane

432329 veghetor încărcare-descărcare

432330 verificator documente expediție

432331 expeditor internațional

432332 operator recepție

432333 agent curier

432334 agent stație metrou

432335 impiegat de mișcare metrou

432336 operator mișcare metrou

432337 operator portuar stivator

432338 operator portuar expeditor

432339 operator portuar dispecer/planificator

432340 grafician mers de tren

432341 referent de specialitate TIR și tranzite (studii

superioare)

432342 agent feroviar marfă

44 Alți lucrători în servicii suport în domeniul

administrativ

Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ

îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanțe de

judecată, biblioteci și oficiile poștale, îndosariază documente,

pregătesc informații pentru prelucrare, țin evidența dosarelor de

personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu

sursa originală a materialului și scriu în numele persoanelor

analfabete.

441 Alți lucrători în servicii suport în domeniul

administrativ

Alți lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ

îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanțe de judecată,

biblioteci și oficii poștale, îndosariază documente, pregătesc

informații pentru prelucrare, verifică materialul privind

conformitatea cu sursa originală a materialului, țin evidența

dosarelor de personal și scriu în numele persoanelor analfabete.

4411 Funcționari bibliotecă

Funcționarii din bibliotecă eliberează și primesc materiale de

bibliotecă, sortează și aranjează cărțile pe rafturi, înregistrările

sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și

ziarele și furnizează informații generale despre bibliotecă pentru

utilizatori.

441101 bibliotecar (studii medii)

441102 discotecar

441103 filmotecar

441104 fonotecar

441105 fototecar

441106 mânuitor carte

441107 videotecar

4412 Curieri și sortatori corespondență

Curierii și sortatorii de corespondență efectuează sarcini

privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenței și alte

sarcini legate de serviciile de corespondență de la oficiile poștale

sau organizații similare, precum și de la ori în cadrul unei unități.

441201 agent poștal

441202 cartator poștal

441203 cartator presă

441204 cartator telegrame

441205 diriginte poștă

441206 factor poștal

441207 inspector telegrame

441208 oficiant poștă telegrame

441209 oficiant presă

441210 prelucrător presă scrisă

441211 responsabil tură expediție

441212 șef vagon poștal

4413 Codificatori, corectori și asimilați

Codificatorii, corectorii și asimilații acestora transformă

informațiile în coduri, verifică și corectează probele și

desfășoară și alte sarcini de birou.

441301 codificator

441302 corector editură presă

441303 corector-revizor poligrafie

4414 Copiști și funcționari asimilați

Copiștii și funcționarii asimilați acestora scriu scrisori și

completează formulare în numele persoanelor analfabete.

4415 Funcționari pentru activități de secretariat

Funcționarii pentru activitățile de secretariat ordonează

corespondența, fișele (cardurile), facturile, chitanțele și alte

înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate

cu sistemul de evidență utilizat. Aceștia localizează și

îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se

solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază

prin fax documente.

441501 arhivar

441502 funcționar documentare

441503 restaurator arhivă (studii medii)

441504 conservator arhivă (studii medii)

441505 restaurator opere de artă și monumente istorice

(studii medii)

441506 conservator opere de artă și monumente istorice

(studii medii)

441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)

441508 conservator bunuri culturale

38

4416 Funcționari în domeniul resurselor umane

Funcționarii din domeniul resurselor umane mențin și

actualizează dosarele de personal, cum ar fi informații cu privire

la transferuri sau promovări, evaluări de performanță, concediile

angajaților efectuate ori acumulate, salarii, calificări și instruiri

profesionale.

441601 referent evidența persoanelor

4419 Lucrători în servicii suport neclasificați în grupele

de bază anterioare

Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport

neclasificați în altă parte în grupa majoră 4 — Funcționari

administrativi.

441901 funcționar ghișeu servicii publice

441902 expert local pe problemele romilor

5 Lucrători în domeniul serviciilor

Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale

și de protecție legate de călătorii, gospodării, furnizarea de

alimente, îngrijire personală sau protecție împotriva incendiilor și

actelor de delincvență, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau

cu amănuntul în magazine sau unități similare, precum și la

tarabe și în piețe.

51 Lucrători în domeniul serviciilor personale

Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale

legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea

personală și a copiilor.

511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi

Însoțitorii de zbor, conductorii și ghizii prestează diverse

servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul,

autobuzul sau alte vehicule, însoțesc persoane și grupuri în

călătorii, vizite și excursii turistice.

5111 Însoțitori de zbor și stewarzi

Însoțitorii de zbor și stewarzii asigură confortul și siguranța

pasagerilor, servesc mâncare și băuturi și prestează servicii

personale, de obicei la bordul aeronavelor și navelor. Aceștia

pot planifica și coordona activitățile menajere și sociale la bordul

navelor.

511101 însoțitor de bord

511102 stewardesă

5112 Conductori în transporturi

Conductorii în transporturi verifică și emit bilete, asigură

siguranța și confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze

și alte vehicule de transport public.

511201 conductor tren

511202 revizor bilete

511203 controlor bilete

511204 conductor vagon de dormit și cușetă

511205 controlor acces metrou

511206 șef tură comandă vagon de dormit — cușetă

5113 Ghizi

Ghizii însoțesc persoane sau grupuri de persoane în vizite,

tururi de vizitare și excursii sau plimbări în locuri de interes

turistic, cum ar fi situri istorice, unități industriale și parcuri

tematice. Aceștia descriu punctele de interes turistic și

furnizează informații esențiale cu privire la caracteristicile

interesante.

511301 ghid de turism

511302 ghid de turism intern (local)

511303 ghid național de turism (tour-operator)

511304 ghid de turism montan, drumeție montană

511305 ghid galerii de artă/interpret

511306 ghid habitat natural floră, faună

511307 ghid turism ornitologic

511308 ghid turism speologic

511309 ghid turism ecvestru

511310 ghid de turism sportiv (alpinism și cățărări pe

stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultraușoare)

511311 ghid montan

511312 ghid obiectiv cultural

511313 însoțitor grup turistic

511314 organizator activitate turism (studii medii)

511315 ranger

511316 custode pentru arii protejate

511317 animator de hotel

512 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea

în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la

bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.

5120 Bucătari

Bucătarii planifică, organizează, prepară și gătesc mâncarea

în hoteluri, restaurante și alte locuri unde se poate mânca, la

bordul navelor, în trenurile de călători și în gospodăriile private.

512001 bucătar

512002 pizzar

512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician

512004 maestru în arta culinară

513 Chelneri și barmani

Chelnerii și barmanii servesc produse alimentare și băuturi în

locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și

cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători.

5131 Chelneri

Chelnerii servesc produse alimentare și băuturi în locuri de

luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor

și în trenurile de călători.

513101 ajutor ospătar

513102 ospătar (chelner)

513103 somelier

5132 Barmani

Barmanii prepară, amestecă și servesc băuturi alcoolice și

nonalcoolice direct clienților, la bar sau la tejghea sau prin

intermediul chelnerilor.

513201 barman

513202 barman preparator

514 Coafori, cosmeticieni și asimilați

Coaforii, cosmeticienii și asimilații acestora taie și coafează

părul, bărbieresc și aranjează bărbile, fac tratamente de

înfrumusețare, aplică cosmetice și machiaje și oferă alte tipuri de

tratament persoanelor în scopul îmbunătățirii înfățișării acestora.

5141 Coafori

Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea și

coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluși

și cei care execută operațiuni de bărbierit sau tăierea părului

facial și tratarea scalpului.

514101 coafor

514102 frizer

5142 Cosmeticieni și asimilați

Cosmeticienii și asimilații acestora fac tratamente de

înfrumusețare faciale și corporale, aplică cosmetice și machiaj

și oferă și alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de

a îmbunătăți aspectul acestora.

514201 cosmetician

514202 manichiurist

514203 pedichiurist

514204 maseur de întreținere și relaxare

514205 machior

514206 tatuator

514207 montator bijuterii pe corp

514208 stilist protezist de unghii

515 Supraveghetori clădiri și gospodării

Supraveghetorii de clădiri și gospodării coordonează,

programează și supraveghează activitatea persoanelor care fac

curățenie și a altor categorii de personal de serviciu din spațiile

comerciale, industriale și rezidențiale. Aceștia își asumă

responsabilitatea pentru activitatea de menaj și de îngrijire în

hoteluri, birouri, apartamente, case și locuințe private.

39

5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activități

de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții

Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activități de

curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții,

organizează, supraveghează și execută activități de menaj în

scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și

alte facilități din aceste unități.

515101 cabanier

515102 guvernantă de hotel/etaj

515103 lenjereasă de hotel

515104 administrator

515105 administrator piețe și târguri

515106 intendent

515107 șef cantină

515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel)

5152 Administratori în gospodării individuale

Administratorii din gospodăriile individuale organizează,

supraveghează și execută activități de menaj în gospodării

private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.

515201 gospodar

515202 îngrijitor vilă

515203 administrator pensiune turistică

515204 lucrător în gospodăria agroturistică

5153 Administratori de clădiri

Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit,

hoteluri, birouri, biserici și alte clădiri și mențin ordinea și

curățenia acestora și a suprafețelor auxiliare. Aceștia pot

supraveghea alți lucrători și contractori, în funcție de mărimea și

natura imobilului în cauză.

515301 îngrijitor clădiri

515302 agent curățenie clădiri și mijloace de transport

515303 administrator imobile

516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale

Alți lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul

și prevăd (prezic) evenimente viitoare din viața persoanelor,

oferă companie și alte servicii personale, îngrijesc și dresează

animalele, furnizează servicii de îmbălsămare și funerare,

instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

5161 Astrologi, prezicători și asimilați

Astrologii, prezicătorii și asimilații acestora descriu

(dezvăluie) trecutul și prezic evenimente viitoare din viața

persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor

caracteristici din palmele clienților, prin folosirea cărților de joc

sau alte tehnici.

516101 astrolog

5162 Însoțitori și valeți

Însoțitorii și valeții oferă companie și se ocupă de diferitele

nevoi ale angajatorului.

516201 cameristă hotel

516202 însoțitor

516203 valet

5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători

Agenții de pompe funebre și îmbălsămătorii organizează,

conduc și rezolvă sarcini specifice legate de funeralii,

îmbălsămare, înhumare sau incinerare.

516301 antreprenor servicii funerare

516302 decorator servicii funerare

516303 îmbălsămător

5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie

Îngrijitorii de animale și animale de companie hrănesc,

dresează și îngrijesc animalele și asistă medicii veterinari,

tehnicienii în sănătatea animală și tehnicienii din cadrul unităților

veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă

cu înmulțirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor,

magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de

companie, școlilor de echitație, școlilor de dresare a câinilor și

altor unități de îngrijire similare.

516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

516402 coafor canin

5165 Instructori conducere auto

Instructorii de conducere auto învață oamenii cum să

conducă autovehicule.

516501 instructor școlar auto

516502 instructor auto

5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul

serviciilor personale neclasificați în altă parte în subgrupa

majoră 51 — Lucrători în domeniul serviciilor personale. De

exemplu, cei care furnizează servicii și companie ca parteneri de

dans, escorte și animatoarele din cluburi de noapte sunt incluși

aici.

516901 agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție

516902 gazdă club

516903 organizator prestări servicii

516904 agent ecolog

516905 raportor ecolog

516906 întreținător textile-piele

516907 animator socioeducativ

516908 animator centre de vacanță

516909 lucrător pensiune turistică

516910 operator pârtie de schi

52 Lucrători în domeniul vânzărilor

Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea și

prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata,

la tarabe și în piețe, la domiciliul clienților, prin telefon sau

centrele de comandă. Aceștia înregistrează și acceptă plată

pentru bunurile și serviciile achiziționate și pot conduce mici

magazine de vânzare cu amănuntul.

521 Vânzători stradali și în piețe

Vânzătorii stradali și în piețe vând mărfuri la tarabe în piețe

sau în stradă, pregătesc și vând alimente calde sau reci și

băuturi pentru consumul imediat pe străzi și în locuri publice.

5211 Vânzători la standuri și în piețe

Vânzătorii la standuri și în piețe vând diverse produse la

standuri în piețe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă

sau în alte spații deschise.

5212 Vânzători stradali de produse alimentare

Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc și vând

sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, și

băuturi pentru consumul imediat pe stradă și în locuri publice,

cum ar fi gări, cinematografe sau teatre.

521201 vânzător ambulant de produse alimentare

522 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri și

servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare

cu amănuntul și cu ridicata. Aceștia explică funcțiile și calitățile

acestor bunuri și servicii și pot conduce mici magazine sau pot

supraveghea activitatea asistenților de vânzare și a casierilor.

5221 Vânzători în magazine

Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu

amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr

mic de angajați.

522101 vânzător

5222 Supraveghetori în magazine

Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea și

coordonarea activității asistenților de vânzări, casierilor și a altor

lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,

cum ar fi supermarketuri și magazine universale.

522201 anticar

5223 Asistenți vânzări în magazine

Asistenții de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri și

servicii direct către public sau în numele unităților de vânzare

cu amănuntul și cu ridicata și explică funcțiile și calitățile acestor

bunuri și servicii.

40

522301 librar

522302 lucrător controlor final

522303 lucrător comercial

522304 lucrător produse naturiste

522305 vânzător de produse naturiste

523 Casieri și vânzători de bilete

Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat,

scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente

pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de

bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine,

restaurante și case de bilete.

5230 Casieri și vânzători de bilete

Casierii și vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat,

scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte echipamente

pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de

bunuri, servicii și bilete de intrare în locații cum ar fi magazine,

restaurante și case de bilete.

523001 taxator

523002 vânzător de bilete

523003 casier

523004 casier metrou

524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor

Alți lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea

demonstrativă și vânzarea de bunuri, produse alimentare și

servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în

piețe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază

include vânzătorii neclasificați în grupele minore 521 —

Vânzători stradali și în piețe, 522 — Vânzători în magazine și

523 — Casieri și vânzători de bilete.

5241 Manechine și asimilați

Manechinele și alte modele îmbracă și prezintă articole

vestimentare și accesorii, pozează pentru fotografii, film și

înregistrare video, publicitate sau pentru creații artistice.

524101 manechin

524102 model — atelier artistic și publicitate

524103 prezentator modă

5242 Prezentatori produse

Prezentatorii de produse recomandă prin demonstrații

produse (mărfurile) în spații comerciale, expoziții și locuințe

private.

5243 Vânzători la domiciliu

Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri și servicii și

propun tranzacții pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau

vizitarea potențialilor clienți, de obicei rezidenți în locuințe

private, mergând la domiciliul acestora.

524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

5244 Vânzători în case de comenzi

Vânzătorii în case de comenzi contactează clienții existenți și

pe cei potențiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de

comunicații electronice, pentru a promova bunuri și servicii,

obținerea de vânzări și stabilirea de vizite de vânzări. Aceștia

pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon

sau din spații necentralizate.

5245 Lucrători în benzinării

Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianți și alte

produse pentru automobile și furnizează servicii cum ar fi

alimentarea, curățarea, lubrifierea și efectuarea de reparații

minore la autovehicule.

5246 Lucrători în unități de alimentație publică

Lucrătorii în unități de alimentație publică servesc clienții la

ghișeele alimentare, definitivează prepararea produselor

alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de

fast-food, bufete, spitale și alte locații.

524601 bufetier

5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu

sunt clasificați în altă parte în subgrupa majoră 52 — Lucrători

în domeniul vânzărilor.