Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea IV)

33 Specialiști în servicii administrative și asimilați

Specialiștii din servicii administrative și asimilații îndeplinesc

de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a

cunoștințelor privind contabilitatea financiară și a problemelor

de tranzacție, calcule matematice, dezvoltarea resurselor

umane, vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare,

sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea și aplicarea

normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea,

sunt incluși lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar

fi servicii de vămuire, planificarea de conferințe, servicii de

plasare a forței de muncă, cumpărarea și vânzarea de bunuri

imobiliare sau de mărfuri cu ridicata și care acționează ca agenți

pentru atleți și artiști.

331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați

Specialiștii financiari, matematicienii și asimilații stabilesc

valoarea diferitelor articole și proprietăți, mențin înregistrările

tranzacțiilor financiare, analizează cererea de informații din

aplicațiile de împrumut și iau o decizie, cumpără și vând

instrumente financiare și efectuează calcule matematice și

similare.

3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar

Agenții și brokerii în domeniul financiar și bancar cumpără și

vând titluri de valoare, acțiuni, obligațiuni și alte instrumente

financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la fața locului sau pe

piețele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru

clienți, pe bază de comision. Aceștia recomandă tranzacții

clienților sau conducerilor superioare.

331101 cambist (broker valori)

331102 agent de schimb

331103 intermediar în activitatea financiară și comercială

(broker)

331104 broker bursa de mărfuri

331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

331106 teleoperator financiar-bancar

331107 agent marketing pensii private

3312 Ofițeri de credite

Ofițerii de credite analizează și evaluează informațiile

financiare din aplicațiile pentru creditare și stabilesc aprobarea

sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă

conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării.

331201 analist tehnic piețe financiare

331202 ofițer operațiuni financiar-bancare

3313 Specialiști în contabilitate și asimilați

Specialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență

a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și

verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare

la aceste tranzacții.

331301 calculator devize

331302 contabil

331303 tehnician merceolog

331304 planificator

331305 revizor gestiune

331306 contabil bugetar

331307 secretar economic (studii medii)

331308 merceolog

331309 referent

3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți

specialiști asimilați

Specialiștii statisticieni, matematicieni și alți specialiști

asimilați ajută în activitatea de planificare, colectarea,

procesarea și prezentarea datelor statistice, matematice sau

actuariale și în executarea acestor operațiuni, de obicei lucrând

sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor și actuarilor.

331401 referent statistician

331402 statistician

331403 statistician medical

331404 actuar

331405 tehnician planificare/urmărire sinteze

3315 Evaluatori asigurări

Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăților și a

diferitelor bunuri și estimează pierderile acoperite de polițele de

asigurare.

331501 estimator licitații

31

321502 evaluator asigurări

331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare

Agenții și brokerii în vânzări și aprovizionare reprezintă

companiile, guvernele și alte organizații în activitatea de

cumpărare și vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport și

alte servicii pentru unități industriale, profesionale, comerciale

sau de altă natură ori acționează ca agenți independenți pentru

a aduce împreună cumpărătorii și vânzătorii de mărfuri și

servicii.

3321 Agenți de asigurări

Agenții de asigurări acordă consultații în domeniul

asigurărilor și vând polițe de asigurare de viață, în caz de

accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare

în caz de incendiu, asigurare maritimă și alte forme de asigurare

pentru clienții noi și pentru cei vechi.

332101 agent de asigurare

332102 broker în asigurări

3322 Agenți de vânzări

Agenții de vânzări reprezintă companiile în vânzarea

diferitelor bunuri și servicii către întreprinderi și alte organizații și

asigură informații specifice despre produse, atunci când este

necesar.

332201 reprezentant tehnic

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vânzări

3323 Agenți contractări și achiziții

Agenții de contractări și achiziții cumpără bunuri și servicii

pentru utilizare sau revânzare în numele unităților industriale,

comerciale, guvernamentale sau al altor instituții și organizații.

3324 Brokeri comerciali

Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri și servicii de

transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele

companiei acestora sau pentru clienți, pe bază de comision.

332401 agent comercial

322402 mercantizor

332403 agent vânzări standarde și produse conexe

333 Agenți de servicii comerciale

Agenții de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a

vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spațiul de publicitate

în mass-media, desfășoară activități vamale pentru a se asigura

că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele

în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă

vacante, realizează activități de mediere între lucrător și

angajator, aranjează contracte pentru atleții de performanță,

animatori și artiști, precum și pentru publicarea de cărți,

producția de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea și

vânzarea de muzică, planifică și organizează conferințe și

evenimente similare.

3331 Agenți concesionari

Agenții concesionari îndeplinesc procedurile de declarare

vamală și se asigură că formularele de asigurare și licențele de

import/export și alte formalități sunt în ordine.

333101 agent contractări și achiziții (broker mărfuri)

333102 recepționer contractări-achiziții

333103 administrator cumpărări

333104 agent cumpărări

333105 declarant vamal

333106 agent tranzit

333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferințe și evenimente

Organizatorii de conferințe și evenimente organizează și

coordonează serviciile pentru conferințe, evenimente,

ceremonii, banchete și seminare.

3333 Agenți de recrutare și contractori

Agenții de recrutare și contractorii informează și mediază

persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de

muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori și recrutează

forța de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor

și a altor organizații, inclusiv instituții guvernamentale, sau ajută

persoanele în căutarea unui loc de muncă să își găsească un

loc de muncă, pentru un comision.

333301 agent repartizare a forței de muncă

333302 agent orientare profesională a șomerilor/agent

informare privind cariera

333303 agent evidență și plată a ajutorului de șomaj

333304 inspector/referent resurse umane

333305 agent ocupare

333306 analist resurse umane

333307 tehnician mobilitate personal

333308 tehnician reconversie personal

333309 instructor/preparator formare

333310 tehnician calificare gestiune competențe

333311 tehnician resurse umane

3334 Agenți și administratori imobiliari

Agenții și administratorii imobiliari intermediază vânzarea,

cumpărarea și închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în

numele clienților și pe bază de comision.

333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde agenții de servicii

comerciale neclasificați în altă parte în grupa minoră 333 —

Agenți de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază

include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii

comerciale, cum ar fi spațiu publicitar în mass-media, aranjează

contracte pentru atleți de performanță, animatori și artiști, pentru

publicarea de cărți, producția de piese de teatru sau de

înregistrări, interpretări și vânzări de muzică și vânzări de

proprietăți și bunuri prin licitație.

333901 agent reclamă publicitară

333902 agent literar

333903 impresar muzical

333904 impresar teatru

333905 manager sportiv

333906 asistent relații publice și comunicare (studii medii)

333907 agent servicii client

333908 impresar artistic

333909 organizator spectacole

333910 operator de interviu

333911 referent comerț exterior

333912 operator vânzări prin telefon

334 Secretari administrativi și specializați

Secretarii administrativi și specializați asigură servicii-suport

de documentare, organizare și comunicare, utilizând cunoștințe

de specialitate din activitatea organizației în care sunt angajați.

Aceștia își asumă responsabilitatea de supraveghere pentru

funcționarii secretariatului din organizație.

3341 Coordonatori de birou

Coordonatori de birou supraveghează și coordonează

activitățile lucrătorilor din grupa majoră 4 — Funcționari

administrativi.

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoștințele

de specialitate privind terminologia și procedurile legale în

furnizarea de servicii-suport pentru specialiștii din domeniul

juridic privind activitățile de comunicare, documentare și de

coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură,

departamentelor juridice din cadrul firmelor mari și al guvernelor.

334201 secretar procuratură

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc

sarcini de coordonare și organizare în sprijinul managerilor și

specialiștilor și/sau pregătesc corespondența, rapoartele și

procesele-verbale și alte documente de specialitate.

334301 secretar administrativ

32

334302 secretar asistent director

334303 asistent manager

334304 asistent de cabinet

3344 Secretari în domeniul medical

Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoștințele de

specialitate privind terminologia medicală și procedurile de

furnizare a asistenței medicale, acordă asistență specialiștilor

din domeniul sănătății și altor lucrători pentru realizarea de

activități de comunicare, de documentare, administrare și

coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul

sănătății din cadrul unităților medicale și din alte organizații

similare de îngrijire a sănătății.

334401 registrator medical

335 Specialiști guvernamentali cu funcții de

reglementare și asimilați

Specialiștii guvernamentali cu funcții de reglementare și

asimilații acestora administrează punerea în aplicare a regulilor

și reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele

naționale, impozite, prestații sociale, emit sau examinează

aplicațiile pentru licențele sau autorizațiile în legătură cu

transportul, exportul și importul bunurilor, înființarea de firme,

construcția de clădiri și alte activități supuse reglementărilor

guvernamentale.

3351 Inspectori de vamă și frontieră

Inspectorii de vamă și frontieră verifică persoanele și

vehiculele care trec frontierele naționale, pentru a se asigura că

sunt în conformitate cu normele și reglementările

guvernamentale.

335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală

(studii medii)

335102 revizor vamal

335103 referent TIR și tranzite (studii medii)

335104 referent vamal (studii medii)

335105 expert/inspector vamal

335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală,

agent vamal (studii superioare)

335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

3352 Inspectori fiscali

Inspectorii fiscali examinează declarațiile fiscale, facturile de

vânzare și alte documente pentru a determina tipul și nivelul

impozitului, ale obligațiilor și altor tipuri de taxe care trebuie

plătite de către persoane fizice sau juridice și trimite cazurile

excepționale sau importante către contabili, funcționari

guvernamentali superiori sau directorilor.

335201 inspector taxe și impozite

335202 operator rol

335203 perceptor

3353 Inspectori de asigurări sociale

Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru

programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a

determina eligibilitatea, serviciile și prestațiile corespunzătoare,

și trimit cazurile excepționale sau importante către funcționari

guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și

autorizații

Inspectorii guvernamentali în acordarea de licențe, permise

și autorizații examinează cererile pentru licențele de export sau

import de mărfuri, înființarea de firme, construirea de case ori

alte structuri sau pentru obținerea de pașapoarte, determină

eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licențe ori pașapoarte

și identifică condițiile sau restricțiile specifice care urmează a fi

anexate licențelor emise, cazurile excepționale ori importante

fiind trimise către funcționari guvernamentali superiori sau

directorilor.

335401 inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială

335402 referent pensii, asigurări sociale și asistență socială

335403 inspector pentru acordarea de permise, licențe sau

autorizații

3355 Inspectori de poliție și detectivi

Inspectorii de poliție și detectivii investighează faptele și

împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării

persoanelor suspecte și al obținerii de informații care nu sunt

disponibile sau evidente privind etapele, circumstanțele și

comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea

prevenirii crimelor.

335501 inspector de poliție

335502 detectiv

335503 anchetator poliție

335504 detectiv particular

3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de

reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază

anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii guvernamentali

cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în altă parte

în grupa majoră 3 — Tehnicieni și alți specialiști din domeniul

tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile

agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum și din

domeniul metrologiei.

335901 inspector metrolog

335902 inspector prețuri

335903 inspector salarii

335904 comisar

34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural

îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a

cunoștințelor referitoare la serviciile juridice, asistență socială,

cultură, prepararea produselor alimentare, sport și religie.

341 Alți specialiști în domeniul juridic și social

Alți specialiști în domeniul juridic, social și religios oferă

servicii tehnice și practice și asigură sprijin în cadrul proceselor

juridice și al investigațiilor, în programele sociale și de asistență

comunitară și în activitățile religioase.

3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați

Specialiștii din domeniul juridic și asimilații acestora

îndeplinesc funcții de sprijin în instanțele de judecată sau în

cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme

juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de

proprietate și acordarea de împrumuturi și alte tranzacții

financiare, sau fac investigații pentru clienți.

341101 agent procedural

341102 conducător carte funciară

341103 grefier

341104 secretar notariat

341105 tehnician criminalist

341106 funcționar în activități comerciale, administrative și

prețuri

341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)

341108 arhivar notariat

341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal,

judecătorie)

341110 grefier statistician

341111 grefier documentarist

341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

341113 asistent registrator

341114 grefier arhivar

341115 grefier registrator

341116 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii)

3412 Specialiști în asistență socială și asimilați

Specialiștii în asistență socială și asimilații acestora

administrează și implementează programe de asistență socială

și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea

problemelor personale și sociale.

341201 asistent social nivel mediu

341202 pedagog social

341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de

dependență

33

341204 facilitator de dezvoltare comunitară

341205 lucrător de tineret

3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați

Specialiștii în domeniul religiei și asimilații acestora acordă

sprijin preoților sau comunității religioase, desfășoară activități

religioase, predică și transmit învățăturile unei anumite religii și

depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea

credinței și a consilierii spirituale.

341301 călugăr

341302 călugăriță

341303 predicator

342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice

Lucrătorii în domeniul sportului și al pregătirii fizice se

pregătesc și concurează la evenimente sportive pentru a obține

un câștig financiar, antrenează sportivi amatori și profesioniști,

femei și bărbați, pentru creșterea performanței, promovează

participarea și standardele în sport, organizează și oficiază

evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire și

supraveghere pentru diferite forme de exerciții și alte activități

recreative.

3421 Atleți și sportivi

Atleții și sportivii participă la evenimente și competiții

sportive. Aceștia se antrenează și concurează individual sau ca

parte a unei echipe în sportul ales de ei.

342101 fotbalist profesionist

342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive

342103 jucător de rugbi

3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul

sportului

Antrenorii, instructorii și funcționarii din domeniul sportului

lucrează cu sportivi amatori sau profesioniști pentru a crește

performanța, încurajează o participare cât mai mare în sport și

organizează și oficiază evenimente sportive conform normelor

stabilite.

342201 antrenor

342202 instructor sportiv

342203 secretar federație

342204 antrenor de fotbal profesionist

342205 instructor arte marțiale

342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/

înot/sporturi extreme

342207 antrenor coordonator

342208 arbitru judecător sportiv

342209 preparator sportiv

342210 impresar sportiv

342211 oficial sportiv acreditat

342212 instructor în poligonul de tir

342213 supraveghetor în poligonul de tir

342214 monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare

pe zăpadă

342215 instructor educație acvatică

3423 Instructori și coordonatori de programe de

pregătire fizică și activități recreative

Instructorii și coordonatorii de programe de pregătire fizică

și activități recreative îndrumă, ghidează și instruiesc grupuri și

persoane în activități recreative, de pregătire fizică sau de

aventură în aer liber.

342301 animator sportiv

342302 instructor de fitness

342303 antrenor de fitness

342304 instructor de aerobic-fitness

342305 instructor educație fizică

343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar

Alți specialiști din domeniul artistic, cultural și culinar combină

aptitudinile creative și cunoștințele tehnice și culturale în

activitatea de preluare și prelucrare a fotografiilor, proiectarea

și executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afișaje) de

magazin și interioare de locuințe, pregătirea obiectelor pentru

prezentare, întreținerea colecțiilor din biblioteci și din galerii, a

înregistrărilor și sistemelor de catalogare, crearea de meniuri,

prepararea și prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin

pentru producțiile de teatru, film și televiziune, precum și în alte

domenii artistice și culturale.

3431 Fotografi

Fotografii acționează camerele foto pentru a fotografia

persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse și alte

subiecte.

343101 fotograf

343102 laborant foto

343103 retușor foto

343104 operator prelucrare peliculă

343105 fotograf și tehnician la echipamente de înregistrare

imagine și sunet

3432 Designeri de interior și decoratori

Designerii de interior și decoratorii planifică și proiectează

interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare

cu amănuntul și rezidențiale, pentru a produce un mediu adaptat

unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătățesc

mediul de viață și de muncă, precum și de promovare a

vânzărilor. Aceștia coordonează și participă la construirea și

decorarea acestora.

343201 butafor

343202 decorator interioare

343203 desenator artistic (studii medii)

343204 decorator vitrine

343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și

biblioteci)

Tehnicienii în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)

pregătesc lucrări de artă, specimene și artefacte pentru colecții,

aranjează și montează exponatele din galerii, acordă asistență

bibliotecarilor privind organizarea și operarea sistemelor de

manipulare a materialelor și fișierelor înregistrate.

3434 Bucătari șefi

Bucătarii șefi concep meniuri, creează feluri de mâncare și

supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea și gătirea

felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor și al altor

locuri unde se servește masa, la bordul navelor, trenurilor de

pasageri și în gospodăriile private.

343401 șef de sală restaurant

343402 barman-șef

343403 bucătar-șef

343404 cofetar-șef

343405 inspector calitate producție culinară

3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și

cultural

Această grupă de bază cuprinde ocupațiile auxiliare artistice

și culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră

343 — Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar. De

exemplu, cei care ajută regizorii și actorii cu punerea în scenă a

producțiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt

clasificați aici.

343501 mânuitor, montator decor

343502 tehnician machetist

343503 tehnician reclame (decorator)

343504 maestru de lumini

343505 maestru de sunet

343506 caricaturist (studii medii)

343507 tehnoredactor

343508 secretar de redacție (studii medii)

343509 organizator de producție

343510 asistent regizor artistic

343511 reporter (studii medii)

343512 machior spectacole

343513 peruchier

343514 secretar de emisie (studii medii)

34

343515 ghid de animație

343516 documentarist (studii medii)

343517 traducător (studii medii)

343518 videojurnalist (studii medii)

343519 copywriter publicitate (studii medii)

343520 corector (studii medii)

343521 electrician iluminare scenă

343522 secretar artistic

35 Tehnicieni în informatică și comunicații

Tehnicienii în informatică și comunicații furnizează sprijin

pentru funcționarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor

și rețelelor de comunicații și îndeplinesc sarcini tehnice

referitoare la telecomunicații, difuzarea de imagini și sunet,

precum și alte tipuri de semnale de telecomunicații (terestre,

marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului

tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului

tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcționarea zilnică

a sistemelor de comunicații, sistemelor și rețelelor informatice

și oferă asistență tehnică utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul

tehnologiei informației și comunicațiilor

Tehnicienii pentru operațiuni în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor asigură sprijin zilnic activităților de

prelucrare (procesare), operare și monitorizare a sistemelor

informatice de tehnologia informației și a comunicațiilor,

echipamentelor periferice, hardware și software, precum și

echipamentele informatice, pentru a asigura performanță

optimă, precum și pentru identificarea oricăror probleme.

351101 operator calculator electronic și rețele

351102 șef tură exploatare în centre sau oficii de calcul

351103 tehnician echipamente de calcul și rețele

351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

351105 administrator sistem documentar

351106 operator prompter

351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicații

electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic

pentru utilizatori

Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru

utilizatori furnizează asistență tehnică utilizatorilor, direct sau

prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv

diagnosticarea și rezolvarea problemelor privind software-ul și

hardware-ul (programele și componentele de calculator),

echipamentul informatic periferic pentru computere, rețelele,

bazele de date și internetul, și oferă îndrumare și sprijin în

realizarea, instalarea și întreținerea sistemelor.

351201 programator ajutor

351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme

Tehnicienii în rețele de calculatoare și sisteme instalează,

operează și întrețin rețelele și alte sisteme de comunicații de

date.

3514 Tehnicieni web

Tehnicienii web mențin, monitorizează și sprijină funcționarea

optimă a website-urilor de internet și intranet și a programelor și

echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al

radiodifuziunii și televiziunii

Tehnicienii din domeniul telecomunicațiilor, al radiodifuziunii

și televiziunii controlează funcționarea tehnică a echipamentelor

pentru a înregistra și edita imaginile și sunetul și pentru

transmiterea pentru emisiunile prin radio și televiziune a

imaginilor și sunetelor, precum și a altor tipuri de semnale de

telecomunicații terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini

tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicațiilor,

precum și pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea,

construirea, operarea, întreținerea și repararea sistemelor de

telecomunicații.

3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune

Tehnicienii în radiodifuziune și televiziune controlează

funcționarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra și

edita imaginile și sunetul și pentru transmiterea pentru

emisiunile prin radio și televiziune a imaginilor și sunetelor,

precum și a altor tipuri de semnale de telecomunicații terestre,

marine sau aeriene.

352101 acustician cinematografic

352102 controlor și recondiționer filme

352103 electrician iluminare filmare

352104 etaloner

352105 maistru aparate video și sunet

352106 mașinist mecanic traweling

352107 mecanic cameră filmare

352108 montor imagine

352109 montor negative și de pregătire a peliculei

352110 montor pozitive

352111 operator cameră diafilm, diapozitive

352112 operator emisie-recepție

352113 operator producție RTV

352114 preparator filmare

352115 proiecționist

352116 senzitometrist

352117 ștanțator de filme

352118 operator truka

352119 editor imagine

352120 tehnician iluminat tehnologic

352121 ilustrator muzical

352122 controlor emisii RTV

352123 montor emisie

352124 operator imagine

352125 operator radio-radioficare

352126 operator sunet

352127 tehnician radioelectronist

352128 tehnician CATV

352129 operator dispecer sisteme de monitorizare și

aparatură de control

352130 tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere

video, control acces

352131 cameraman

352132 tehnician de echipamente TV

352133 radioelectronist stații de emisie radio-TV

352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine și

sunet

352135 designer video

3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații

Tehnicienii în transporturi, poștă și telecomunicații

îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria

telecomunicațiilor, precum și de proiectarea, fabricarea,

asamblarea, construirea, operarea, întreținerea și repararea

sistemelor de telecomunicații, din poștă și transporturi.

352201 șef formație sisteme radiante (antene)

352202 tehnician construcții telefonice

352203 tehnician radiolocații

352204 tehnician turn parașutism

352205 inspector exploatare poștală

352206 tehnician stații de emisie radio-TV

352207 tehnician stații radiorelee și satelit

352208 maistru materiale emisie RTV și telecomunicații

352209 pilonist antenist

352210 tehnician rețele de telecomunicații

352211 operator rețele de telecomunicații

352212 radioelectronist stații radiorelee și satelit

352213 maistru transporturi, poștă și telecomunicații

35

352214 tehnician transporturi, poștă și telecomunicații

352215 tehnician proiectant transporturi și comunicații

4 Funcționari administrativi

Funcționarii administrativi înregistrează, organizează,

arhivează, evaluează și realizează prelucrarea informațiilor,

efectuează lucrări de secretariat privind operațiunile financiare

(de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informații și

întâlniri.

41 Funcționari cu atribuții generale inclusiv operatori la

mașini de scris/calcul

Funcționarii cu atribuții generale, inclusiv operatorii la mașini

de scris și de calcul, înregistrează, organizează, arhivează,

prelucrează informațiile și desfășoară diferite sarcini de

secretariat și administrative în conformitate cu procedurile

stabilite.

411 Funcționari cu atribuții generale

Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini

de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile

stabilite.

4110 Funcționari cu atribuții generale

Funcționarii cu atribuții generale de birou efectuează sarcini

de secretariat și administrative în conformitate cu procedurile

stabilite.

411001 funcționar administrativ

411002 inspector documente secrete

412 Secretari

Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte

echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea

corespondenței și a altor documente, verifică documentele

elaborate de alte categorii de personal, administrează

corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor

de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini

administrative.

4120 Secretari

Secretarii utilizează mașini de scris, calculatoare sau alte

echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea

corespondenței și a altor documente, verifică documentele

elaborate de alte categorii de personal, administrează

corespondența emisă și primită, întocmesc agenda întâlnirilor

de lucru și a ședințelor și efectuează diferite alte sarcini

administrative.

412001 secretară

412002 secretară dactilografă

412003 secretară prelucrare texte

413 Operatori la mașini de scris/calcul

Operatorii la mașini de scris sau de calcul introduc și

procesează texte și date, pregătesc, editează și realizează

documente pentru stocare, prelucrare, publicare și transmitere.

4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor

Dactilografii și operatorii la prelucrarea textelor

dactilografiază, editează și tipăresc utilizând mașini de scris,

calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează

materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.

413101 dactilografă

413102 stenodactilografă

413103 referent transmitere

413104 telefaxist

413105 teletipist

413106 telexist

413107 telebanker

4132 Operatori introducere date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice,

financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului

electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau

altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner

optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de

introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive

mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

413201 operator introducere, validare și prelucrare date

413202 operator tehnică poligraf

413203 operator procesare text și imagine

413204 registrator de arhivă electronică de garanții reale

mobiliare

413205 operator mașină contabilizat

413206 operator mașină de calculat

42 Funcționari în serviciul cu publicul

Funcționarii în serviciul cu publicul tratează cu clienții în

legătură cu organizarea de călătorii, operațiunile financiare

(monetare), cererile de informații, programarea întâlnirilor,

operarea centralelor telefonice și se ocupă de intervievarea

pentru anchete sau pentru completarea aplicațiilor de eligibilitate

pentru servicii.

421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați

Casierii, operatorii la ghișeu și asimilații acestora realizează

operațiuni monetare în unități legate de serviciile bancare,

serviciile poștale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de

amanetare și colectare a datoriilor.

4211 Casieri de bancă și asimilați

Casierii de bancă și asimilații acestora lucrează direct cu

clienții băncilor sau oficiilor poștale realizând operațiuni de casă

sau furnizează servicii poștale.

421101 casier tezaur

421102 casier valută

421103 mânuitor valori (presă, poștă)

421104 numărător bani

421105 verificator bani

421106 verificator valori

421107 casier trezorier

421108 șef casierie centrală

421109 șef supraveghere case

421110 operator ghișeu bancă

421111 operator ghișeu birouri de schimb

421112 administrator cont

421113 referent operații între sedii

421114 referent casier

4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați

Agenții de pariuri, crupierii și alți lucrători asimilați acestora

determină riscurile și cotele de pariuri, în vederea primirii sau

achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor

sportive sau ale altor competiții de altă natură, sau conduc

jocurile de noroc în unitățile de jocuri.

421201 crupier

421202 schimbător fise — changeur (cazino)

421203 supraveghetor jocuri (cazino)

421204 șef de masă (cazino)

421205 cap de masă (cazino)

4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut

nebancare

Agenții la casele de amanet și birourile de împrumut

nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau

pentru proprietățile depuse ca garanție.

421301 amanetar

4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați

Agenții de colectare a creanțelor și asimilații acestora

încasează plățile privind conturile restante, urmăresc stadiul

plăților și colectează plățile pentru operele de binefacere.

421401 agent fiscal

421402 colector (recuperator) creanțe/debite

422 Agenți în centre de informare

Agenții în centrele de informare furnizează informații clienților

sau obțin informații personal, prin telefon sau prin alte mijloace

electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de

călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizații,

înregistrarea și întâmpinarea oaspeților și vizitatorilor, stabilirea

36

de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice și colectarea

informațiilor de la respondenții la sondaje sau din aplicațiile

pentru servicii.

4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj

Consultanții și funcționarii în agențiile de voiaj furnizează

informații, stabilesc itinerarii de călătorie, obțin rezervări de locuri

pentru transport și cazare și organizează excursii de grup.

422101 agent de voiaj

422102 agent de turism

422103 agent de turism tour-operator

422104 agent de transport turistic intern

422105 agent de transport internațional

422106 agent de asistență turistică

422107 agent turism de afaceri

422108 agent transporturi externe

422109 agent transporturi interne

422110 funcționar agenție voiaj

4222 Funcționari în centrele de informare

Funcționarii în centrele de informare oferă consultanță și

informații clienților, răspund la întrebări cu privire la bunurile,

serviciile sau politicile unei companii ori organizații, prelucrează

tranzacțiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice

de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de

informare sunt situate în spații care pot fi la mare distanță de

clienți sau de alte operațiuni ale organizațiilor sau companiilor

ale căror informații sunt furnizate.

4223 Operatori centrale telefonice

Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele și

consolele telefonice de comunicații pentru a stabili conexiunile

telefonice, a primi solicitările de informații ale apelantului și

raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează și

retransmit mesajele către membrii personalului sau clienților.

422301 oficiant telefoane

422302 oficiant telegraf

422303 radiotelegrafist

422304 telefonist

422305 telefonist instructor

422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4224 Recepționeri în domeniul hotelier

Recepționerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii,

repartizează camere, furnizează informații cu privire la serviciile

hoteliere, fac rezervări de camere, țin evidența camerelor

disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată

vizitatorilor la plecare și încasează plățile.

422401 recepționer de hotel

422402 lucrător concierge

422403 șef de recepție hotel

422404 tehnician compartiment securitate hotel

422405 responsabil cazare

4225 Funcționari în birouri de informații

Funcționarii în birourile de informații răspund solicitărilor și

plângerilor personale, scrise, prin poșta electronică și celor prin

telefon, despre bunurile, serviciile și politicile organizației,

furnizează informații și îndrumă persoanele către alte surse.

Aceștia sunt angajați în locații care îi pun în contact direct cu

clienții sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate.

422501 impiegat informații

422502 funcționar informații clienți

4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)

Recepționerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc și

întâmpină vizitatorii, clienții sau oaspeții și răspund la întrebările

și solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri.

422601 recepționist

4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare

de piață

Operatorii de interviu pentru sondaje și cercetare de piață

chestionează persoane și înregistrează răspunsurile acestora

la întrebările privind cercetarea și studierea pieței pe o gamă

largă de subiecte.

4229 Agenți în centre de informare neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază include agenții din centrele de

informare care nu fost clasificați în altă parte din grupa minoră

422 — Agenți în centre de informare. De exemplu, sunt incluși

lucrătorii care obțin și procesează informații de la clienți

necesare stabilirii eligibilității pentru servicii.