Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea III)

24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial

Specialiștii din domeniul administrativ și comercial

îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale și practice pentru a

furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor

umane, relații publice și marketing, vânzări în domeniul tehnic,

medical, tehnologia informației și comunicațiilor; coordonează

și revizuiesc structurile organizaționale, metodele și sistemele,

precum și analizele cantitative de informații care afectează

programele de investiții.

241 Specialiști în domeniul finanțelor

Specialiștii din domeniul finanțelor planifică, dezvoltă,

organizează, administrează, investesc, gestionează și

coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare

de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unități

și instituții publice sau private.

2411 Contabili

Contabilii planifică, organizează și administrează sistemele

de contabilitate pentru persoane fizice și persoane juridice

(instituții). Unele ocupații clasificate aici se referă la analizarea

și examinarea situațiilor contabile și financiare ale persoanelor

fizice și ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratețea și

conformitatea cu standardele și procedurile contabile stabilite.

241101 controlor tezaur

241102 expert contabil-verificator

241103 revizor contabil

241104 referent de specialitate financiar-contabilitate

241105 auditor intern

241106 controlor de gestiune

241107 auditor financiar

2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al

investițiilor

Specialiștii consultanți din domeniul financiar și al investițiilor

dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice și organizații,

investesc și administrează fonduri în numele acestora.

241201 cenzor

241202 comisar Garda Financiară

241203 consilier financiar-bancar

241204 expert financiar-bancar

241205 inspector financiar-bancar

241206 inspector asigurări

241207 comisar principal

241208 consultant bugetar

19

241209 dealer

241210 evaluator

241211 analist investiții

241212 manager de fond acțiuni/obligațiuni

241213 consultant plasamente valori mobiliare

241214 agent capital de risc

241215 administrator credite

241216 specialist control risc

241217 specialist evaluare daune

241218 lichidator

241219 administrator judiciar

241220 analist preț de revenire/costuri

241221 expert fiscal

241222 consultant fiscal

241223 inspector general de bancă

241224 economist bancă

241225 manager bancă

241226 manager de operațiuni/produs

241227 manager relații cu clienții băncii/societate de leasing

241228 trezorier (studii superioare)

241229 analist bancar/societate de leasing

241230 ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii

bancare)

241231 administrator bancar/produs leasing

241232 operator cifru (mesaje cifrate)

241233 proiectant produse bancare

241234 consultant bancar

241235 agent compensare (interbancară)

241236 referent bancar/societate de leasing

241237 ofițer conformitate

241238 expert conformitate

241239 ofițer securitatea informației (Security Officer — SO)

241240 administrator de risc

241241 analist credite

241242 inspector de specialitate asigurări

241243 inspector de specialitate subscriere

241244 referent de specialitate asigurări

241245 consilier vânzări asigurări

241246 inspector coordonator asigurări

241247 inspector de risc

241248 inspector de specialitate daune

241249 inspector coordonator daune

241250 specialist sistem asigurări

241251 expert evaluator de întreprinderi

241252 expert evaluator de proprietăți imobiliare

241253 expert evaluator de bunuri mobile

241254 expert evaluator de active financiare

241255 planificator/specialist plan sinteze

241256 expert în ingineria costurilor investiționale

241257 expert contractare activități investiționale

241258 expert recepție investiții industriale

241259 expert eficientizare investiții

241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiții

241261 expert elaborare-evaluare documentații achiziții

investiționale

241262 expert în management activități investiționale

241263 evaluator proiecte

241264 inspector casier

241265 broker de tehnologii

2413 Analiști financiari

Analiștii financiari efectuează analize cantitative ale

informațiilor care afectează programele de investiții ale

instituțiilor publice sau private.

241301 cercetător în finanțe-bănci

241302 asistent de cercetare în finanțe-bănci

241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar

241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate,

control financiar

241305 analist financiar

241306 auditor intern în sectorul public

241307 asistent analist

241308 specialist bancar

241309 analist financiar bancar

241310 asistent bancar

241311 specialist/analist organizare

242 Specialiști în domeniul administrativ

Specialiștii în domeniul administrativ aplică diferite concepte

și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței organizațiilor și a

persoanelor din cadrul acestora.

2421 Analiști de management și organizare

Analiștii de management și organizare oferă asistență

organizațiilor pentru a obține o eficiență mai mare și pentru a

rezolva problemele organizaționale. Aceștia studiază structurile,

metodele, sistemele și procedurile organizaționale.

242101 manager proiect

242102 specialist îmbunătățire procese

242103 specialist strategie industrială

242104 responsabil proces

242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale

242106 manager de inovare

242107 expert în conducerea și organizarea activităților de

mentenanță

242108 manager îmbunătățire procese

242109 specialist plan progres

242110 specialist în planificarea, controlul și raportarea

performanței economice

2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative

Specialiștii în domeniul politicilor administrative dezvoltă și

analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea și

modificarea operațiunilor și programelor guvernamentale și

comerciale.

242201 consilier administrația publică

242202 expert administrația publică

242203 inspector de specialitate în administrația publică

242204 referent de specialitate în administrația publică

242205 consultant în administrația publică

242206 reglementator

242207 agent de dezvoltare

242208 administrator public

242209 inspector de integritate

242210 examinator de stat de specialitate

242211 administrator publicații

242212 agent consular

242213 expert accesare fonduri structurale și de coeziune

europene

242214 consilier afaceri europene

242215 referent relații externe

242216 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)

242217 expert informații pentru afaceri

242218 administrator editură

242219 expert aplicare legislație armonizată în domeniul

industriei și comerțului

242220 expert legislația muncii

2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de

personal

Specialiștii în domeniul resurselor umane și de personal

furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi

recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale

și orientare profesională.

242301 consilier forță de muncă și șomaj

242302 expert forță de muncă și șomaj

242303 inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

242304 expert în securitate și sănătate în muncă

242305 referent de specialitate forță de muncă și șomaj

242306 consilier orientare privind cariera

242307 consultant în domeniul forței de muncă

20

242308 analist piața muncii

242309 analist recrutare/integrare salariați

242310 analist sisteme salarizare

242311 consultant reconversie-mobilitate personal

242312 consultant condiții de muncă

242313 specialist sisteme de calificare

242314 specialist resurse umane

242315 consilier vocațional

242316 consultant în standardizare

242317 consultant în resurse umane

242318 consultant intern în resurse umane

242319 specialist în formare

242320 specialist în recrutare

242321 specialist în compensații și beneficii

242322 specialist în dezvoltare organizațională

242323 specialist în relații de muncă

2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului

Specialiștii în formarea și dezvoltarea personalului planifică,

dezvoltă, implementează și evaluează programele de formare și

dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management,

cât și personalul își însușesc abilitățile și dezvoltă competențele

cerute de către organizație pentru a realiza obiectivele

organizaționale.

242401 formator

242402 formator de formatori

242403 organizator/conceptor/consultant formare

242404 inspector de specialitate formare, evaluare și selecție

profesională

242405 evaluator de competențe profesionale

242406 manager de formare

242407 administrator de formare

243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice

Specialiștii în vânzări, marketing și relații publice planifică,

dezvoltă, coordonează și implementează programe de

diseminare a informației pentru a promova organizațiile, bunurile

și serviciile și reprezintă companiile în activitatea de vânzare a

unor game de produse și servicii tehnice, industriale, medicale,

farmaceutice și de tehnologia informației și comunicațiilor.

2431 Specialiști în publicitate și marketing

Specialiștii în publicitate și marketing dezvoltă și

coordonează strategiile și campaniile de publicitate, realizează

lansarea pe piață de noi bunuri și servicii, identifică și dezvoltă

oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum

și pentru cele deja existente.

243101 art director publicitate (studii medii)

243102 organizator activitate turism (studii superioare)

243103 specialist marketing

243104 manager de produs

2432 Specialiști în relații publice

Specialiștii în relații publice planifică, dezvoltă,

implementează și evaluează strategiile de informare și

comunicare care asigură înțelegerea și imaginea favorabilă cu

privire la companii și alte organizații, bunurile și serviciile

acestora, rolul lor în cadrul comunității.

243201 specialist în relații publice

243202 mediator

243203 referent de specialitate marketing

243204 specialist protocol și ceremonial

243205 consultant cameral

243206 purtător de cuvânt

243207 brand manager

243208 organizator protocol

243209 organizator relații

243210 organizator târguri și expoziții

243211 prezentator expoziții

243212 specialist relații sociale

243213 expert relații externe

243214 curier diplomatic

243215 specialist garanții auto

243216 analist servicii client

243217 asistent director/responsabil de funcțiune (studii

superioare)

243218 corespondent comercial

243219 asistent comercial

243220 specialist în activitatea de lobby

2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și

medicale (exclusiv TIC)

Specialiștii în vânzarea de produse tehnice și medicale

(exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de

produse și servicii industriale, medicale și farmaceutice, servicii

către unități industriale, de afaceri, profesionale și de altă natură.

243301 analist cumpărări/consultant furnizori

243302 reprezentant medical

2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia

informației și comunicațiilor

Specialiștii în vânzarea produselor de tehnologia informației

și comunicațiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu

ridicata a componentelor de calculator, a programelor de

calculator și a altor bunuri și servicii privind tehnologia

informației și comunicațiilor, inclusiv echipamentele, și

furnizează informații specializate, în funcție de cerințe.

25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor

Specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor

efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează

consiliere și îmbunătățesc sistemele de tehnologia informației,

componentele de calculator (hardware, software), programele

informatice și conceptele conexe pentru aplicații informatice

specifice, elaborează documentația corespunzătoare, incluzând

principiile, politicile și procedurile, proiectează, dezvoltă,

controlează, mențin și sprijină bazele de date și alte sisteme de

informații, pentru a asigura o performanță optimă, precum și

integritatea și securitatea datelor.

251 Analiști programatori în domeniul software

Analiștii programatori în domeniul software efectuează

cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează

consultanță pentru îmbunătățirea sistemelor de tehnologia

informației, cum ar fi hardware, software și alte aplicații

informatice, pentru a satisface cerințele specifice.

2511 Analiști de sistem

Analiștii de sistem efectuează cercetări, analizează și

evaluează cerințele clientului privind tehnologia informației,

procedurile sau problemele, dezvoltă și implementează

propuneri, recomandări, precum și planuri de îmbunătățire a

sistemelor de informare actuale sau viitoare.

251101 proiectant sisteme informatice

2512 Proiectanți de software

Proiectanții de software cercetează, analizează și evaluează

cerințele pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru

sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează și întrețin

soluțiile software pentru a satisface aceste cerințe.

251201 analist

251202 programator

251203 inginer de sistem în informatică

251204 programator de sistem informatic

251205 inginer de sistem software

251206 manager proiect informatic

2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia

Proiectanții de sisteme web și multimedia combină activitatea

de proiectare și cunoștințele tehnice pentru cercetarea,

analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea și modificarea

paginilor web, precum și a aplicațiilor care îmbină texte, grafice,

animații, imagini, prezentări video și audio, precum și alte

mijloace de comunicare interactive.

21

2514 Programatori de aplicații

Programatorii de aplicații se ocupă cu scrierea și întreținerea

codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile

tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare.

251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe

calculator

251402 specialist în proceduri și instrumente de securitate a

sistemelor informatice

2519 Analiști programatori în domeniul software

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde proiectanții de aplicații

informatice și analiștii neclasificați în altă parte în grupa minoră

251 — Analiști programatori în domeniul software. De exemplu

această grupă de bază include acei profesioniști specializați în

asigurarea calității, inclusiv testarea programelor informatice

(software).

251901 consultant în informatică

252 Specialiști în baze de date și rețele

Specialiștii în baze de date și rețele proiectează, dezvoltă,

controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și securitatea

sistemelor de tehnologia informației și a infrastructurii, inclusiv

bazele de date, componentele de calculator și programele

informatice, rețele și sisteme de operare.

2521 Designeri și administratori de baze de date

Designerii și administratorii de baze de date proiectează,

dezvoltă, controlează, întrețin și sprijină performanța optimă și

securitatea bazelor de date.

252101 administrator baze de date

2522 Administratori de sistem

Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întrețin și

sprijină performanța optimă și securitatea sistemelor de

tehnologia informației.

252201 administrator sistem de securitate bancară

2523 Specialiști în rețele de calculatoare

Specialiștii în rețele de calculatoare cercetează, analizează

și recomandă strategii pentru arhitectura și dezvoltarea rețelei,

implementează, gestionează, întrețin și configurează rețele de

hardware și software, monitorizează, remediază defecțiunile și

optimizează performanța.

252301 administrator de rețea de calculatoare

252302 administrator de rețea de telefonie VOIP

2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii în baze de date

și rețele neclasificați în altă parte în grupa minoră 252 —

Specialiști în baze de date și rețele. De exemplu, această grupă

de bază include specialiștii în domeniul securității informației și

al tehnologiei comunicațiilor.

26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural

Specialiștii în domeniul juridic, social și cultural efectuează

cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode

operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la lege, la

stocarea și regăsirea de informații și artefacte, psihologie,

asistență socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj,

sociologie și alte științe, precum și la arte și divertisment.

261 Specialiști în domeniul juridic

Specialiștii din domeniul juridic efectuează activități de

cercetare pe probleme juridice, consiliază clienții cu privire la

aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc

activități de urmărire penală în cadrul instanțelor de judecată,

prezidează procedurile judiciare în instanțele de judecată,

elaborează legi și regulamente.

2611 Avocați

Avocații oferă clienților consultanță juridică pe o mare

varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă

clienții în fața consiliilor de administrație sau în fața tribunalelor,

pledează cazuri ori conduc activități de urmărire penală în fața

instanțelor de judecată sau instruiesc avocații pledanți pentru a

pleda în instanțele de judecată superioare.

261101 avocat

261102 jurisconsult

261103 consilier juridic

2612 Magistrați

Judecătorii prezidează procedurile civile și penale în cadrul

instanțelor de judecată.

261201 procuror

261202 judecător

261203 magistrat-asistent

261204 judecător inspector

261205 magistrat consultant

261206 consilier de probațiune

261207 inspector probațiune

2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul

juridic neclasificați în altă parte în grupa minoră 261 —

Specialiști în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază

include pe cei care îndeplinesc funcții juridice, altele decât

pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea

procedurilor juridice.

261901 executor judecătoresc

261902 inspector justiție

261903 expert jurist

261904 consilier de justiție

261905 referent de specialitate în justiție

261906 notar

261907 inspector general judecătoresc

261908 inspector general notarial

261909 inspector general penitenciare

261910 consilier armonizare legislativă

261911 expert armonizare legislativă

261912 analist armonizare legislativă

261913 registrator carte funciară

261914 revizor jurist

261915 cercetător în domeniul științelor juridice

261916 asistent de cercetare în domeniul științelor juridice

261917 executor bancar

261918 consilier proprietate industrială autorizat

261919 specialist proprietate intelectuală

261920 expert prevenire și combatere a corupției

262 Bibliotecari, arhivari și curatori

Bibliotecarii, arhivarii și curatorii dezvoltă și mențin colecții

ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă și ale

instituțiilor similare.

2621 Arhivari și curatori

Arhivarii și curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea,

asigurarea păstrării în siguranță și conservarea conținutului

arhivelor, artefactelor și înregistrărilor de interes istoric, cultural,

administrativ și artistic, precum și de artă și a altor obiecte.

Aceștia planifică, elaborează și implementează sisteme pentru

păstrarea în siguranță a înregistrărilor și documentelor istorice

de valoare.

262101 arhivist

262102 conservator opere de artă și monumente istorice

(studii superioare)

262103 muzeograf

262104 restaurator opere de artă și monumente istorice

(studii superioare)

262105 conservator arhivă (studii superioare)

262106 restaurator arhivă (studii superioare)

262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de

informare

Bibliotecarii și specialiștii în alte servicii de informare se

ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea și

22

întreținerea colecțiilor bibliotecilor și a altor depozite de

informații, organizează și controlează alte servicii ale bibliotecilor

și furnizează informații utilizatorilor.

262201 bibliograf

262202 bibliotecar (studii superioare)

262203 documentarist (studii superioare)

262204 referent difuzare carte

262205 lector carte

262206 bibliotecar arhivist

262207 referent de specialitate așezământ cultural

263 Specialiști în domeniul social și religios

Specialiștii în domeniul social și religios efectuează cercetări,

îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode

operaționale ori aplică cunoștințele referitoare la filozofie,

politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie,

limbaj, psihologie și alte științe sociale sau furnizează servicii

sociale pentru a satisface nevoile indivizilor și ale familiilor

într-o comunitate.

2631 Economiști

Economiștii efectuează activități de cercetare, de

monitorizare a datelor, de analizare a informațiilor și pregătesc

rapoarte și planuri pentru a rezolva problemele economice și de

afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică și prognozează

comportamentul economic. Aceștia oferă consiliere pentru

afaceri grupurilor de interes și guvernelor pentru a formula soluții

la problemele economice și de afaceri prezente sau viitoare.

263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în

management

263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în

economie generală

263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în

economia mediului

263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în

comerț și marketing

263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relații

economice internaționale

263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în

gestiunea economică

263107 consultant în management

263108 tehnician economist

263109 inginer economist

263110 inspector de concurență

263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii

superioare)

263112 cercetător economist în management

263113 asistent de cercetare economist în management

263114 cercetător economist în economia mediului

263115 asistent de cercetare economist în economia

mediului

263116 cercetător economist în economia generală

263117 asistent de cercetare economist în economia

generală

263118 cercetător economist în economie agroalimentară

263119 asistent de cercetare economist în economie

agroalimentară

263120 cercetător economist în marketing

263121 asistent de cercetare economist în marketing

263122 cercetător economist în relații economice

internaționale

263123 asistent de cercetare economist în relații economice

internaționale

263124 cercetător economist în gestiunea economică

263125 asistent de cercetare economist în gestiunea

economică

263126 secretar economic (studii superioare)

2632 Sociologi, antropologi și asimilați

Sociologii, antropologii și asimilații acestora se ocupă cu

investigarea și descrierea structurii societăților, originii și

evoluției acestora, precum și interdependența dintre condițiile

de mediu și activitățile umane. Aceștia oferă consiliere cu privire

la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor

economice și sociale.

263201 sociolog

263202 geograf

263203 analist de mediu

263204 analist în turism

263205 analist teritorial

263206 arheolog

263207 cercetător de dezvoltare comunitară

263208 cercetător în sociologie

263209 asistent de cercetare în sociologie

263210 cercetător în antropologie

263211 asistent de cercetare în antropologie

263212 cercetător în geografie

263213 asistent de cercetare în geografie

263214 cercetător în arheologie

263215 asistent de cercetare în arheologie

263216 cercetător în etnologie

263217 asistent de cercetare în etnologie

2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice

Filozofii, istoricii și specialiștii în științe politice efectuează

cercetări privind natura experienței și existenței umane, fazele

sau aspectele istoriei umane, precum și structurile, mișcările și

comportamentul politic. Aceștia documentează și prezintă

rezultatele pentru a informa și a ghida acțiunile politice și

individuale.

263301 filozof

263302 istoric

263303 istoriograf

263304 politolog

263305 cercetător în filozofie

263306 asistent de cercetare în filozofie

263307 cercetător în istorie

263308 asistent de cercetare în istorie

263309 cercetător în științele politice

263310 asistent de cercetare în științele politice

2634 Psihologi

Psihologii efectuează cercetări și studiază procesele mentale

și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și

aplică aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și

dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, social, educațional

sau ocupațional.

263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică

263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică

263403 psiholog în specialitatea psihoterapie

263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii și

organizațională

263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în

servicii

263407 psiholog în specialitatea psihologie educațională,

consiliere școlară și vocațională

263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în

domeniul securității naționale

263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară —

evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului

263411 psiholog

263412 psihopedagog

263413 expert poligraf

263414 psiholog școlar

263415 cercetător în psihologie

263416 asistent de cercetare în psihologie

23

263417 cercetător în psihopedagogie specială

263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială

263419 terapeut ocupațional

2635 Specialiști în asistență socială și consiliere

Specialiștii în asistență socială și consiliere oferă îndrumare

și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților

și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale.

Aceștia ajută clienții să dezvolte abilități și să aibă acces la

resursele și serviciile-suport necesare pentru a răspunde

problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților,

dependenței, comportamentului infracțional și delicvent,

problemelor conjugale și de altă natură.

263501 asistent social nivel superior

263502 consilier în domeniul adicțiilor

263503 ofițer control doping

263504 art-terapeut

263505 asistent social cu competență în sănătatea mintală

263506 specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu

dizabilități

263507 specialist în angajare asistată

263508 instructor-educator pentru activități de resocializare

263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

263510 cercetător în asistența socială

263511 asistent de cercetare în asistența socială

2636 Specialiști în religie

Specialiștii în religie perpetuează tradițiile sacre, practicile și

credințele religioase. Aceștia oficiază servicii religioase,

celebrează sau administrează ritualurile unei credințe religioase

sau confesionale, oferă îndrumare spirituală și morală și

îndeplinesc alte funcții asociate cu practicarea unei religii.

263601 arhiepiscop

263602 arhiereu-vicar

263603 arhondar

263604 cantor

263605 capelan

263606 cardinal

263607 chevrasameș

263608 cântăreț bisericesc

263609 consilier culte

263610 conducător arhiepiscopal

263611 diacon

263612 episcop

263613 exarh

263614 haham

263615 harmonist

263616 hatip

263617 imam

263618 inspector culte

263619 majghian

263620 melamed

263621 mitropolit

263622 muezin

263623 muftiu

263624 organist

263625 pastor

263626 patriarh

263627 preot

263628 președinte culte

263629 protopop

263630 provicar

263631 rabin

263632 secretar culte

263633 stareț — stareță

263634 treibar

263635 vestitor

263636 vicar

264 Autori, jurnaliști și lingviști

Autorii, jurnaliștii și lingviștii concep și creează lucrări literare,

interpretează și comunică știrile și informațiile publice prin

intermediul mass-mediei și traduc sau interpretează dintr-o

limbă în alta.

2641 Autori și asimilați

Autorii și asimilații acestora planifică, cercetează și scriu

cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale,

specificații și alte articole nonjurnalistice (cu excepția

materialelor pentru ziare, reviste și periodice) pentru publicare

sau prezentare.

264101 poet

264102 scriitor

2642 Jurnaliști

Jurnaliștii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea

și comunicarea știrilor și informațiilor publice prin intermediul

ziarelor, televiziunii, radioului și altor mijloace media.

264201 comentator publicist

264202 corector (studii superioare)

264203 corespondent special (țară și străinătate)

264204 corespondent radio

264205 corespondent presă

264206 critic de artă

264207 editorialist

264208 fotoreporter

264209 lector presă/editură

264210 publicist comentator

264211 redactor

264212 reporter (studii superioare)

264213 reporter operator

264214 secretar de emisie (studii superioare)

264215 secretar de redacție (studii superioare)

264216 secretar responsabil de agenție

264217 șef agenție publicitate

264218 tehnoredactor

264219 ziarist

264220 critic literar

264221 critic muzical

264222 comentator radio TV

264223 redactor rubrică

2643 Traducători, interpreți și alți lingviști

Traducătorii, interpreții și alți lingviști se ocupă cu traducerea

sau interpretarea dintr-o limbă în alta și studiază originea,

evoluția și structura limbilor.

264301 filolog

264302 interpret

264303 interpret relații diplomatice

264304 referent literar

264305 secretar literar

264306 traducător (studii superioare)

264307 translator

264308 grafolog

264309 revizor lingvist

264310 terminolog

264311 translator emisie

264312 cercetător în lingvistică

264313 asistent de cercetare în lingvistică

264314 cercetător în filologie

264315 asistent de cercetare în filologie

265 Artiști creatori și actori

Artiștii creatori și actorii comunică idei, impresii și fapte într-o

gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale,

interpretează o compoziție, cum ar fi o partitură muzicală sau

un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări

și a altor evenimente media.

24

2651 Specialiști în arte vizuale

Specialiștii în arte vizuale creează și realizează lucrări de

artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate,

gravură sau alte tehnici asemănătoare.

265101 caricaturist (studii superioare)

265102 artist plastic

265103 desenator film animație

265104 grafician

265105 machetist

265106 pictor

265107 pictor scenograf

265108 sculptor

265109 sculptor păpuși

265110 restaurator tablouri

2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori

Muzicienii, cântăreții și compozitorii se ocupă cu scrierea,

organizarea și interpretarea compozițiilor muzicale.

265201 acompaniator

265202 artist liric

265203 concert maestru

265204 corepetitor

265205 corist

265206 dirijor

265207 ilustrator muzical

265208 maestru studii canto

265209 instrumentist

265210 maestru cor

265211 referent muzical

265212 secretar muzical

265213 șef orchestră

265214 solist instrumentist

265215 solist vocal

265216 sufleur operă

265217 copiator note muzicale

265218 specialist instrumente de suflat

265219 artist instrumentist

265220 solist concertist

265221 dirijor cor

265222 maestru corepetitor

265223 artist liric operă

265224 corist operă

265225 maestru acordor pian clavecin

265226 maestru lutier

265227 specialist orgă

265228 regizor muzical

265229 cântăreț

265230 instrumentist muzicant

265231 disc-jockey

265232 video-jockey

265233 maestru de ceremonii

265234 instrumentist (studii medii)

2653 Dansatori și coregrafi

Dansatorii și coregrafii concep, creează sau interpretează

dansurile.

265301 balerin

265302 coregraf

265303 maestru studii de balet

265304 maestru de balet

265305 solist balet

265306 maestru dans

265307 dansator

265308 instructor de dans

2654 Regizori și producători de film, teatru și alte

spectacole

Regizorii și producătorii de film, teatru și alte spectacole

supraveghează și controlează aspectele tehnice și artistice ale

filmelor, producțiilor de televiziune sau radio și ale spectacolelor

de teatru.

265401 consultant artistic

265402 corector transmisie

265403 instructor film

265404 instructor rețea cinematografică

265405 lector scenarii

265406 intermediarist film de desene animate (studii

superioare)

265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)

265408 producător delegat film

265409 realizator emisiuni RTV

265410 regizor artistic

265411 regizor emisie

265412 regizor studio

265413 regizor sunet

265414 regizor tehnic

265415 secretar șef producție film

265416 sufleur teatru

265417 maestru artist circ

265418 producător RTV (știri)

265419 editor RTV (știri)

265420 director imagine

265421 referent de specialitate selecție programe TV

265422 copywriter publicitate (studii superioare)

265423 mediaplanner

265424 producător delegat evenimente de marketing

265425 redactor prezentator de televiziune

265426 animator film de animație (studii superioare)

265427 director producție film

265428 coordonator producție film

265429 asistent producție film

265430 producător audiovideo

265431 editor coordonator programe TV

265432 director de creație

265433 organizator producție (studii superioare)

265434 scenograf

265435 asistent scenograf

265436 videojurnalist (studii superioare)

265437 producător delegat pentru teatru

265438 regizor culise

265439 regizor scenă

265440 secretar platou

2655 Actori

Actorii interpretează roluri în filme, producții de televiziune

sau radio și spectacole de teatru.

265501 actor

265502 actor mânuitor de păpuși

265503 artist circ

2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de

comunicare

Crainicii la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare

citesc buletinele de știri, realizează interviuri și fac alte anunțuri

la radio, televiziune și în teatre sau alte instituții media.

265601 prezentator (crainic) radio

265602 prezentator (crainic) televiziune

2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de

bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde toți artiștii care creează și

interpretează și actorii neclasificați în altă parte în grupa minoră

265 — Artiști creatori și actori.

265901 acrobat

265902 clovn

265903 magician

265904 hipnotizator

265905 trapezist

265906 cascador

265907 figurant

265908 dresor

25

3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic

Tehnicienii și alți specialiști din domeniul tehnic îndeplinesc

de obicei sarcinile tehnice și pe cele similare legate de

activitatea de cercetare și de aplicarea conceptelor științifice sau

artistice și a metodelor operaționale, precum și de

reglementările guvernamentale ori de afaceri.

31 Specialiști asimilați în știință și inginerie

Specialiștii asimilați în știință și inginerie îndeplinesc sarcinile

tehnice legate de activitatea de cercetare și metodele

operaționale în domeniul științei și ingineriei. Aceștia

supraveghează și controlează aspectele tehnice și operaționale

ale activității de minerit, industriei prelucrătoare, construcțiilor și

alte operațiuni de inginerie, precum și exploatarea

echipamentului tehnic, inclusiv aeronave și nave.

311 Tehnicieni în științe inginerești

Tehnicienii în științele inginerești îndeplinesc sarcini cu

caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare și la

aplicarea practică a conceptelor, principiilor și metodelor

operaționale, în special a științelor exacte, inclusiv domenii

precum ingineria, desenul tehnic sau eficiența economică a

proceselor de producție.

3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii

Tehnicienii în domeniul chimiei și fizicii îndeplinesc sarcini cu

caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie,

fizică, geologie, geofizică, meteorologie și astronomie, precum

și la dezvoltarea de aplicații industriale, medicale, militare și alte

aplicații practice ale rezultatelor cercetării.

311101 laborant chimist

311102 tehnician chimist

311103 laborant determinări fizico-mecanice

311104 tehnician determinări fizico-mecanice

311105 laborant determinări geologice și geotehnice

311106 laborant tehnică nucleară

311107 tehnician meteorolog

311108 tehnician geolog

311109 tehnician hidrometru

311110 prospector — prospecții geologice, geofizice

311111 tehnician hidrolog

311112 tehnician hidrogeolog

311113 laborant operator centrale termice

311114 metrolog

311115 tehnician metrolog

311116 asistent fizică și chimie

311117 operator meteorolog

311118 meteorolog aeronautic tehnician

311119 operator specialist curățare chimică la

schimbătoarele de căldură cu plăci

3112 Tehnicieni constructori

Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în

domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcțiilor,

exploatării, întreținerii și reparării clădirilor și altor structuri, cum

ar fi alimentarea cu apă și sistemele de tratare a apelor

reziduale, poduri, drumuri, baraje și aeroporturi.

311201 maistru construcții civile, industriale și agricole

311202 maistru normator

311203 tehnician constructor

311204 tehnician hidroameliorații

311205 tehnician hidrotehnic

311206 tehnician topometrist

311207 tehnician proiectant în construcții

311208 maistru instalator în construcții

311209 tehnician instalații în construcții

311210 diriginte șantier

311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și poduri

311212 tehnician în industria materialelor de construcții

311213 maistru în industria materialelor de construcții

311214 tehnician proiectant în industria materialelor de

construcții

311215 tehnician devize și măsurători în construcții

311216 tehnician devizier

311217 tehnician atașamentist

3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni

Tehnicienii electricieni și energeticieni îndeplinesc sarcini cu

caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din

domeniul electricității, precum și în domeniul proiectării,

fabricării, asamblării, construirii, acționării, întreținerii și reparării

echipamentelor electrice, instalațiilor și sistemelor de distribuție.

311301 dispecer gestiune uraniu

311302 maistru electromecanic

311303 maistru energetician/electrician

311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician

311305 tehnician electromecanic

311306 tehnician energetician/electrician

311307 tehnician proiectant energetician/electrician

311308 maistru electrician în construcții

311309 tehnician mentenanță electromecanică —

automatică echipamente industriale

311310 șef/șef adjunct tură stație electrică (studii medii)

3114 Tehnicieni în electronică

Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter

tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în

proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea,

întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

311401 maistru electronică

311402 tehnician electronică

311403 tehnician proiectant electronică

3115 Tehnicieni mecanici

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic

care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei

mecanice și în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea,

operarea, întreținerea și repararea mașinilor, componentelor și

echipamentului mecanic.

311501 maistru cazangerie

311502 maistru instalații navale

311503 maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități,

service, prototipuri

311504 maistru lăcătuș, construcții metalice

311505 maistru lăcătuș mecanic

311506 tehnician proiectant mecanic

311507 mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la

zbor

311508 maistru mecanic

311509 maistru mecanic auto

311510 maistru mecanică agricolă

311511 maistru mecanică fină

311512 maistru montaj

311513 maistru prelucrări mecanice

311514 maistru sculer-matrițer

311515 maistru sudură

311516 tehnician construcții navale

311517 tehnician instalații de bord (avion)

311518 tehnician mașini și utilaje

311519 tehnician mecanic

311520 tehnician prelucrări mecanice

311521 tehnician sudură

311522 tehnician tehnolog mecanic

311523 maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții

311524 tehnician mentenanță mecanică echipamente

industriale

311525 tehnician încercări componente vehicule/grup

motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare

311526 tehnician documentație studii

311527 tehnician prestații vehicule

311528 tehnician reglementări/omologări oficiale

311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode

implantare

26

311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode

gestiune mijloace și utilaje

311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode

pregătire de industrializare

311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode

logistică

311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode

organizarea și măsurarea muncii

311534 maistru fabricarea armamentului

311535 inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a

instalațiilor

311536 inspector ISCIR

3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie

Tehnicienii în chimie industrială și petrochimie îndeplinesc

sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării

ingineriei chimice și în proiectarea, fabricarea, construirea,

operarea, întreținerea și repararea instalațiilor din domeniul

chimiei.

311601 decontaminator

311602 laborant apă și apă grea

311603 laborant control dozimetrie

311604 laborant petrolist/industria chimică

311605 maistru petrolist/industria chimică

311606 laborant apă potabilă

311607 tehnician petrolist chimie industrială

311608 laborant petrochimist

311609 maistru la fabricarea muniției

3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști

Tehnicienii minieri și metalurgiști îndeplinesc sarcini cu

caracter tehnic prin care acordă asistență în activitatea de

cercetare și în experimentele referitoare la metalurgie, pentru

îmbunătățirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de

petrol și de gaze, precum și în proiectarea, construcția,

operarea, întreținerea și repararea instalațiilor miniere, a

sistemelor pentru transportul și depozitarea petrolului și gazelor

naturale și pentru extragerea metalelor din minereuri.

311701 laborant structură macroscopică și microscopică

311702 maistru metalurgie

311703 maistru minier

311704 maistru presator metale

311705 maistru termotehnist

311706 tehnician metalurgie

311707 tehnician minier

311708 tehnician proiectant minier

311709 tehnician proiectant metalurg

311710 tehnician mineralurg

311711 maistru mineralurg

311712 maistru termist-tratamentist

311713 probator hidraulic piese turnate

3118 Tehnicieni proiectanți

Tehnicienii proiectanți pregătesc desene tehnice, hărți și

ilustrații pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date și, de

asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare.

311801 desenator tehnic

311802 trasator

311803 desenator

311804 topograf

311805 trasator naval — desenator

311806 trasator optic

311807 tehnician proiectant

3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la tehnicienii din științele

inginerești neclasificați în altă parte în grupa minoră 311 —

Tehnicieni în științe inginerești. De exemplu, această grupă de

bază îi include pe cei care asistă oamenii de știință și inginerii

implicați în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea

cercetărilor privind tehnicile de siguranță, inginerie biomedicală,

de mediu sau industrială și de producție.

311901 maistru în industria celulozei și hârtiei

311902 maistru tipograf

311903 paginator tipograf

311904 tehnician normare, salarizare, organizare

311905 tehnician preț de cost

311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producției

311907 tehnician preț de revenire/costuri

311908 tehnician gestiune salarială

311909 tehnician gestiunea producției

311910 tehnician gestiune stoc

311911 maistru în industriile textilă, pielărie

311912 tehnician în industria confecțiilor din piele și

înlocuitori

311913 tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor

311914 tehnician în industria încălțămintei

311915 tehnician în industria pielăriei

311916 tehnician în industria textilă

311917 tehnician proiectant textile, pielărie

311918 laborant în industriile textilă, pielărie

311919 șef formație industria confecțiilor îmbrăcăminte

311920 expert tehnic extrajudiciar

311921 tehnician în industria sticlei și ceramicii

311922 maistru în industria sticlei și ceramicii

311923 maistru frigotehnist

311924 tehnician frigotehnist

311925 tehnician în industria alimentară

311926 tehnician laborant analize produse alimentare

311927 tehnician în industria alimentară extractivă

311928 tehnician în industria alimentară fermentativă

311929 tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor

311930 tehnician în morărit și panificație

311931 tehnician proiectant în industria alimentară

311932 maistru în industria alimentară

311933 tehnolog alimentație publică

311934 operator control nedistructiv

311935 operator control nedistructiv cu radiații penetrante

311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete

311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante

311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice

311939 operator control nedistructiv cu curenți turbionari

311940 operator control nedistructiv pentru verificarea

etanșeității

311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a

instalațiilor

312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă,

industria prelucrătoare și construcții

Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria

prelucrătoare și construcții coordonează, supraveghează și

programează activitățile lucrătorilor în industria prelucrătoare,

minieră și operațiuni de construcții.

3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă

Controlorii-supraveghetori din industria extractivă

supraveghează operațiunile de minerit și exploatare în carieră,

supraveghează direct și coordonează activitățile minerilor care

lucrează în minele subterane și de suprafață și în cariere.

312101 măsurător de gaze, temperatură și radiații

312102 controlor de producție la minele de aur nativ

312103 salvator minier

3122 Controlori-supraveghetori în industria

prelucrătoare

Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare

coordonează și supraveghează activitățile tehnicienilor

controlori în procesul de producție, ale operatorilor de mașini,

asamblorilor și altor lucrători de producție.

312201 controlor calitate după efectuarea probelor la

armament și muniție

27

312202 controlor calitate pentru execuția elementelor la

armament și muniție

312203 controlor de calitate la protejări metalice

3123 Controlori-supraveghetori în construcții

Controlorii-supraveghetori din construcții coordonează,

supraveghează și programează activitățile lucrătorilor angajați în

construcția și repararea de clădiri și structuri.

313 Tehnicieni controlori de procese industriale

Tehnicienii controlori de procese industriale operează și

monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele

computerizate de control, mașinile multifuncționale de control al

proceselor și mențin unitățile de procesare în generarea și

distribuția energiei electrice, instalațiile de canalizare, tratare a

apelor reziduale și distrugere a deșeurilor, în rafinarea

produselor chimice, petrolului și gazelor naturale, în prelucrarea

metalului și alte operații multiple de proces.

3131 Operatori în centralele de producere a energiei

electrice

Operatorii în centralele de producere a energiei electrice

acționează, monitorizează și întrețin tablourile de comandă și

echipamentele aferente în centrele de distribuție care

controlează producția și distribuția de energie electrică sau de

altă natură în rețelele de transmisie. Echipamentul manipulat

include reactoare, turbine, generatoare și alte echipamente

auxiliare din cadrul stațiilor de producere a energiei electrice.

313101 operator la instalațiile din centrale electrice

313102 mașinist la instalațiile din centrale electrice

313103 operator la instalațiile de cazane din centrale

electrice

313104 operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze

313105 operator la camera de comandă termică

313106 mașinist la instalațiile hidrotehnice din centrale

electrice

313107 mașinist la instalațiile de turbine hidraulice

313108 mașinist la centrale diesel

313109 operator punct termic

313110 operator centrală termică

313111 automatist pentru supraveghere și întreținere cazane

313112 operator curățare chimică la schimbătoarele de

căldură cu plăci

313113 operator surse regenerabile de energie

3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei

Operatorii la incineratoare și uzine de tratare a apei

acționează și monitorizează sistemele de control computerizate

și echipamentele similare din cadrul instalațiilor de tratare a

deșeurilor lichide și solide, pentru a reglementa tratarea și

eliminarea apelor reziduale și a deșeurilor, precum și din

instalațiile de filtrare și tratare a apei, pentru a reglementa

tratarea și distribuția apei.

313201 operator la instalații de incinerare

313202 operator hidraulic în alimentările cu apă

313203 operator circuite rețea apă

313204 mașinist la condiționarea aerului

313205 operator la tratarea apei tehnologice

313206 operator mașini refrigeratoare (conservare prin frig)

3133 Controlori uzine de prelucrare chimică

Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acționează și

monitorizează utilajele chimice, reglează și întrețin unitățile și

echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă,

încălzește sau rafinează produsele chimice.

3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor

naturale

Operatorii în uzinele de rafinare a țițeiului și gazelor naturale

acționează și monitorizează utilajele, reglează și întrețin unitățile

și echipamentul de procesare care rafinează, distilează și

tratează țițeiul, petrolul, produsele pe bază de țiței și alte

produse secundare sau gazul natural.

313401 operator chimist la chimizarea metanului

313402 rafinor

313403 distilator la prelucrarea țițeiului

313404 operator instalații îmbuteliere gaz petrol lichefiat

3135 Controlori în procesul de producție metalurgică

Controlorii în procesul de producție metalurgică acționează și

monitorizează mașinile multifuncționale de control al proceselor

și echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în

cuptoarele de rafinare și conversie, laminoare, instalații de

tratament termic sau mașinile de extrudare a metalului.

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de

procese industriale neclasificați în grupa minoră 313 —

Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa

de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control

al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare și

asamblare a hârtiei și celulozei.

313901 maistru-operator la roboți industriali

313902 tehnician-operator la roboți industriali

313903 tehnician în industria celulozei și hârtiei

313904 controlor de conformitate în industria de mașini

313905 tehnician asigurarea calității

313906 tehnician analist calitate

313907 tehnician cotator calitate

314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați

Tehnicienii în științele vieții și alți specialiști asimilați

îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susține

specialiștii din domeniul științei vieții în activitatea lor de

cercetare, dezvoltare, administrare, conservare și protecție a

muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia,

biotehnologia și biochimia, agricultura, piscicultura și silvicultura.

3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din

medicină)

Tehnicienii în științele vieții (exclusiv cei din medicină) asigură

suport tehnic specialiștilor din științele vieții prin efectuarea de

cercetări, analize și testări ale organismelor vii, precum și prin

dezvoltarea și aplicarea de produse și procese care rezultă din

activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea

resurselor naturale, protecția mediului înconjurător, biologia

plantelor și animalelor, microbiologia, biologia moleculară și a

celulelor.

314101 tehnician în bacteriologie

314102 tehnician în biochimie

314103 tehnician în hematologie

314104 tehnician în serologie

314105 tehnician în biologie

314106 tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)

314107 evaluator și auditor de mediu

3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii

Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste și

experimente, asigură suport tehnic și științific oamenilor de

știință din domeniul agriculturii, fermierilor și conducătorilor de

ferme.

314201 tehnician agronom — cercetare

314202 tehnician zootehnist — cercetare

314203 tehnician pedolog

3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii

Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activități

tehnice și de supraveghere necesare susținerii cercetărilor în

silvicultură și în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor,

conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător.

314301 tehnician în industrializarea lemnului

314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului

314303 maistru în industrializarea lemnului

314304 tehnician silvic — cercetare

28

314305 tehnician în reconstrucția ecologică

314306 tehnician cadastru forestier

314307 tehnician amenajist

314308 tehnician proiectant în reconstrucție ecologică

315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian

Controlorii și operatorii pentru trafic naval și aerian comandă

și navighează nave și aeronave, îndeplinesc activități tehnice

pentru a asigura deplasarea sigură și eficientă, dezvoltă sisteme

electrice, electromecanice și de control computerizat al aerului.

3151 Mecanici navali

Mecanicii navali controlează și participă în cadrul activităților

de exploatare, întreținere și reparare a echipamentului mecanic,

electric și electronic și a instalațiilor de la bordul navei sau

îndeplinesc activități auxiliare similare la țărm.

315101 ofițer ajutor fluvial/portuar

315102 ofițer RTG

315103 ofițer electrician fluvial/portuar

315104 agent de navă

315105 ofițer electrician maritim

315106 ofițer mecanic maritim

315107 ajutor ofițer mecanic fluvial

3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave

Ofițerii de punte și pilotaj de nave asigură comanda și

navigarea vapoarelor și a ambarcațiunilor similare și îndeplinesc

activități similare la țărm.

315201 căpitan fluvial

315202 căpitan port

315203 ofițer intendent

315204 ofițer port

315205 ofițer de punte fluvial/portuar

315206 pilot de Dunăre maritimă

315207 șef echipaj maritim/fluvial

315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim

315209 dragor maritim/fluvial

315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant

315211 ofițer de punte maritim

315212 ofițer de punte maritim aspirant/ofițer mecanic

maritim aspirant/ofițer electrician maritim aspirant

3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați

Piloții de avioane și alți specialiști asimilați controlează

funcționarea echipamentului mecanic, electric și electronic cu

scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri,

poștă și marfă și efectuează sarcini similare înainte de zbor și în

timpul zborului.

315301 comandant detașament zbor

315302 comandant însoțitor de bord

315303 copilot

315304 inspector pilotaj

315305 mecanic navigant aviație

315306 pilot aeronave

315307 pilot comandant avion

315308 pilot încercare

315309 pilot recepție și control aeronave

315310 parașutist recepție și control

315311 parașutist încercător

315312 pilot parașutism încercător

315313 pilot instructor aeronave

315314 instructor parașutism

315315 mecanic navigant instructor

315316 maistru aviație

315317 tehnician aviație

3154 Controlori de trafic aerian

Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul

avioanelor în spațiul aerian și la sol, folosind sisteme radio, radar

și de semnalizare luminoasă, și furnizează informații relevante

pentru operarea aeronavelor.

315401 controlor dirijare nonradar

315402 controlor sol

315403 controlor trafic aviația civilă

315404 dispecer sol

315405 navigator dirijare radar

315406 navigator aviația civilă

315407 navigator dirijare nonradar

315408 navigator dirijare zbor

315409 navigator instructor dirijare radar și nonradar

315410 navigator sol

315411 operator radar

315412 operator radiotelecomunicații aeronautice

315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar

315414 controlor trafic aerian dirijare radar

315415 controlor trafic aerian informare

315416 navigator informare

315417 operator/specialist/instructor telecomunicații aeronautice

aviație civilă

315418 șef tură telecomunicații aeronautice aviație civilă

315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranța traficului aerian îndeplinesc

sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea,

administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor

de control al traficului aerian și al sistemelor de navigație

aeriană.

315501 agent salvare aeroportuară și instalații de stins

incendii

315502 mașinist agregate aerodrom

315503 operator instalații control antiterorist/antideturnare

315504 operator radionavigant aviație

315505 operator radionavigant instructor aviație

315506 tehnician securitate aeriană

315507 operator de handling

315508 inspector siguranță operațională

315509 agent de securitate aeroportuară

315510 dispecer operațiuni de zbor

315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

315512 operator dispecerat operațional de supraveghere în

serviciile de trafic aerian

315513 tehnician protecția navigației aeriene (comunicații,

navigație, supraveghere)

315514 maistru protecția navigației aeriene (comunicații,

navigație, supraveghere)

315515 șef tură protecția navigației aeriene (comunicații,

navigație, supraveghere)

315516 tehnician în serviciile de trafic aerian

32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății

Tehnicienii și asimilații acestora din domeniul sănătății

îndeplinesc sarcini tehnice și practice care ajută la

diagnosticarea și tratamentul bolii, leziunilor și deficiențelor la

oameni și animale, sprijină punerea în aplicare a asistenței

medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite

de către specialiștii din domeniul medical, veterinar sau alți

specialiști din domeniul sănătății.

321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic

Tehnicienii din domeniul medical și farmaceutic îndeplinesc

sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea și tratarea bolilor,

afecțiunilor, leziunilor și deficiențelor.

3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de

imagistică și tratament

Tehnicienii specialiști în echipamente medicale de imagistică

și tratament asigură testarea și funcționarea echipamentelor

radiografice, cu ultrasunete și a altor echipamente medicale de

imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare

pentru diagnosticarea și tratarea leziunilor, bolilor și altor

deficiențe. Aceștia pot administra tratamente cu radiații

pacienților, sub supravegherea unui radiolog sau a altui

specialist din domeniul sănătății.

29

321101 maistru aparate electromedicale

321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie

Tehnicienii în laboratoare medicale și de patologie

efectuează teste clinice pe eșantioane de fluide corporale și

țesuturi pentru a obține informații despre starea de sănătate a

unui pacient sau despre cauza decesului.

321201 autopsier

3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie

Tehnicienii și asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini

asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub

îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul

sănătății.

321301 asistent farmacist

321302 laborant farmacie

3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară

Tehnicienii de protetică medicală și dentară proiectează,

realizează, întrețin și repară dispozitivele și aparatele medicale

și dentare, urmând prescripțiile sau instrucțiunile stabilite de

către un specialist în sănătate. Aceștia pot repara o gamă largă

de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice

medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele

ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade,

proteze dentare, coroane și punți dentare.

321401 tehnician protezist-ortezist

321402 tehnician acustician-audioprotezist

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați

Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare și asimilații

acestora, acordă asistență medicală de bază și îngrijire

personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental,

cu handicap sau infirme, precum și altor persoane care au

nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potențiale pentru sănătate,

inclusiv înainte, în timpul și după nașterea copilului. Acestea

lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în

aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament

stabilite de către specialiști în medicină, în asistență medicală,

obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.

3221 Surori medicale

Surorile medicale acordă asistență medicală de bază și

îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel

de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării

corporale sau altor insuficiențe fizice sau mentale. Acestea

lucrează în general sub supraveghere și ajută la punerea în

aplicare a planurilor de îngrijire a sănătății și de tratament

stabilite de către specialiști în medicină, în îngrijire medicală și

alți specialiști din domeniul sănătății.

322101 laborant în ocrotirea sănătății

322102 soră medicală

3222 Surori puericultoare

Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a

sănătății și consiliere înainte, în timpul sarcinii și după nașterea

copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătății,

de tratament și de observare stabilite de către specialiști în

medicină, în obstetrică și alți specialiști din domeniul sănătății.

322201 asistentă puericultoare

323 Practicieni asociați în domeniul medicinii

complementare/alternative

Practicienii asociați în domeniul medicinii

complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile

fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind

terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe

și experiențe originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii

complementare/alternative

Practicienii asociați în domeniul medicinii

complementare/alternative previn, îngrijesc și tratează bolile

fizice și mentale ale oamenilor, tulburările și leziunile folosind

terapii pe bază de plante și alte terapii bazate pe teorii, credințe

și experiențe originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni și asistenți veterinari

Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini

veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai

reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât

cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de

animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile

veterinare și asistă veterinarii la efectuarea de intervenții și

operații.

3240 Tehnicieni și asistenți veterinari

Tehnicienii și asistenții veterinari îndeplinesc sarcini

veterinare de consultanță, diagnostic, prevenție și curative, mai

reduse în ceea ce privește competența și complexitatea decât

cele efectuate de către medicii veterinari. Aceștia au grijă de

animalele aflate sub tratament și în ședere temporară în clinicile

veterinare, pe baza procedurilor obișnuite, și asistă medicii

veterinari la efectuarea de intervenții și operații.

324001 agent veterinar

324002 asistent veterinar

324003 autopsier la ecarisaj

324004 tehnician veterinar

325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați

Alți specialiști din domeniul sănătății și asimilații îndeplinesc

sarcini cu caracter tehnic și furnizează servicii de asistență în

stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea

comunității, corectarea acuității vizuale reduse, fizioterapie,

sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de

urgență și alte activități care sprijină și promovează sănătatea

umană.

3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie

Asistenții și terapeuții din stomatologie furnizează servicii de

îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea și tratarea

bolilor și afecțiunilor dinților și cavității bucale, conform planurilor

și procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi

sau alți specialiști din domeniul sănătății orale.

325101 tehnician dentar

3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea

de sănătate

Tehnicienii fișe medicale și informații privind starea de

sănătate dezvoltă, mențin și implementează sistemele de

procesare, păstrare și recuperare a fișelor medicale cu facilitățile

medicale și alte servicii de îngrijire a sănătății care satisfac din

punct de vedere legal, etic și administrativ cerințele privind

păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite.

3253 Lucrători în domeniul sănătății publice

Lucrătorii în domeniul sănătății publice oferă educație privind

sănătatea, sesizarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor,

asistență medicală preventivă de bază și vizite la domiciliu

pentru comunități specifice. Aceștia oferă asistență și sprijin

persoanelor și familiilor în vederea asigurării accesului la

sistemul serviciilor sociale și de sănătate.

325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni în optică medicală

Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează și

distribuie lentile optice pe baza rețetei eliberate de un oftalmolog

pentru corectarea acuității vizuale reduse. Aceștia oferă servicii

de întreținere a ochelarilor de corecție, a lentilelor de contact,

ajutor pentru vedere scăzută și pentru alte dispozitive optice.

325401 optician medical

325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie

Tehnicienii și asistenții în fizioterapie oferă tratamente fizice

terapeutice pentru pacienți în situațiile în care deplasarea

funcțională este amenințată de leziuni, boală sau alte deficiențe.

Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de

reabilitare stabilite de către fizioterapeuți sau alți specialiști din

domeniul sănătății.

30

325501 maseur

325502 asistent medical fizioterapie

325503 ergoterapeut

325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate

Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplinește

sarcini clinice și administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea

pacienților, sub supravegherea directă a unui medic specialist

sau a altui specialist din domeniul sănătății.

325601 oficiant medical

325602 tehnician sanitar

325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și

sănătății ocupaționale, asimilați

Inspectorii din domeniul protecției mediului și sănătății

ocupaționale și asimilații verifică punerea în aplicare a normelor

și reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta

sănătatea umană, siguranța la locul de muncă, precum și

siguranța proceselor de producție a bunurilor și serviciilor.

Aceștia pot implementa și evalua programe ce restabilesc sau

îmbunătățesc condițiile sanitare și de siguranță, sub

supravegherea unui specialist din domeniul sănătății.

325701 manager al sistemelor de management al calității

325702 manager al sistemelor de management de mediu

325703 auditor de mediu

325704 expert/specialist standardizare

325705 monitor mediul înconjurător

325706 inspector pentru conformare ecologică

325707 asistent standardizare

325708 manager al sistemului de management al riscului

325709 manager al sistemului de management securitate și

sănătate în muncă

325710 responsabil de mediu

325711 auditor de sistem de management pentru sănătate și

securitate ocupațională

325712 inspector protecția mediului

325713 specialist în managementul deșeurilor

325714 auditor în domeniul siguranței alimentare

325715 manager în domeniul siguranței alimentare

325716 auditor responsabilitate socială

325717 responsabil al managementului responsabilității

sociale

325718 manager de responsabilitate socială

325719 inspector sanitar

325720 inspector protecție socială

325721 tehnician în securitate și sănătate în muncă

325722 tehnician condiții de muncă și securitate

325723 inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

325724 coordonator în materie de securitate și sănătate în

muncă (studii medii)

325725 operator control nedistructiv pentru examinare

vizuală

3258 Lucrători pe ambulanță

Lucrătorii pe ambulanță asigură asistență medicală de

urgență pentru pacienții care sunt răniți, bolnavi, infirmi ori

prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea și în timpul

transportului la unitățile medicale.

325801 brancardier

3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați,

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul

sănătății și asimilații, neclasificați în altă parte în subgrupa

majoră 32 — Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății.