Contabilitate Bucuresti

Coduri COR (partea II)

14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț

și alte servicii

Conducătorii de unități din industria hotelieră, comerțul cu

amănuntul și alte servicii planifică, organizează și conduc direct

activitățile unităților care oferă servicii de cazare, servicii de

vânzare cu amănuntul și alte servicii.

141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante

Conducătorii de unități hoteliere și de restaurante planifică,

organizează și conduc activitățile unităților care furnizează

cazare, masă, băutură și alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducători de unități hoteliere

Conducătorii de unități hoteliere planifică, organizează și

conduc direct operațiunile specifice hotelurilor, motelurilor și

unităților similare care furnizează servicii de cazare și alte

servicii.

141101 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

activitatea hotelieră și restaurante

141102 șef complex hotelier

141103 șef unitate balneoclimaterică

141104 administrator hotel

141105 director de hotel

141106 director de motel

141107 director de hotel pentru tineret

141108 director de camping

141109 director de sat de vacanță

141110 director de popas turistic

141111 director restaurant

141112 director rotiserie

141113 director cramă

141114 director braserie

141115 director berărie

141116 director grădină de vară

141117 director bar

141118 director cafenea

141119 director disco-bar

141120 director unități tip fast-food

141121 director cofetărie, patiserie

141122 director de club (hotelier)

141123 director de cazare

1412 Conducători de restaurante

Conducătorii de restaurante planifică, organizează și conduc

activitățile cafenelelor, restaurantelor și ale unităților conexe ce

furnizează servicii de catering și de servire a mesei.

141201 șef restaurant

141202 director de departament alimentație

141203 director de departament catering

142 Conducători de unități din domeniul comerțului

Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu

amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și

controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea

bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili

de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea

operațională și strategică a magazinelor sau a unităților

organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri

de produse.

1420 Conducători de unități din domeniul comerțului

Conducătorii de unități din domeniul comerțului (cu

amănuntul și cu ridicata) planifică, organizează, coordonează și

controlează operațiunile unităților care se ocupă cu vânzarea

bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceștia sunt responsabili

de stabilirea bugetului, angajarea de personal și de conducerea

operațională și strategică a magazinelor sau a unităților

organizaționale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri

de produse.

142001 președinte cooperativă de consum

142002 șef bază recepție

142003 șef serviciu comerț cu ridicata și cu amănuntul

142004 șef birou comerț cu ridicata și cu amănuntul

8

142005 vicepreședinte cooperativă de consum

142006 șef stație PECO

142007 șef departament mărfuri alimentare/nealimentare

142008 manager de zonă

142009 inginer șef firme de afaceri și alte servicii comerciale

142010 șef agenție comercială

142011 conducător întreprindere mică — patron (girant) în

comerț

143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii

Conducătorii altor tipuri de unități de servicii planifică,

organizează și controlează operațiunile unităților care oferă

servicii în domeniile sportiv, cultural, recreațional de călătorie,

de contactare a clienților și alte servicii de agrement.

1431 Conducători de centre sportive, recreative și

culturale

Conducătorii de centre sportive, recreative și culturale

planifică, organizează și controlează operațiunile unităților care

furnizează servicii sportive, artistice, de teatru și alte servicii de

recreere și agrement.

143101 antrenor federație sportivă

143102 comandant aeroclub

143103 consilier teritorial șef inspectoratul pentru cultură

143104 director așezământ cultural

143105 manager al organizației culturale

143106 președinte federație sportivă

143107 președinte complex, club sportiv

143108 secretar general federație sport

143109 șef agenție concursuri hipice

143110 șef producție film

143111 șef secție producție film

143112 șef atelier producție film

143113 șef oficiu interjudețean difuzare film

143114 conducător de întreprindere mică — patron (girant)

în sport

1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii

neclasificați în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică,

conduc și coordonează furnizarea de servicii și care nu sunt

clasificați în subgrupa majoră 13 — Conducători de unități din

industrie și servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 —

Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte

servicii. De exemplu, managerii de agenții de turism, centre de

conferințe, centre de contact și centre comerciale sunt clasificați

aici.

143901 șef atelier decorator

143902 șef agenție/oficiu turism

143903 șef unitate elementară de lucru

143904 șef atelier presă

143905 șef laborator conservare-restaurare opere de artă

143906 șef serviciu control tehnic presă

143907 conducător de întreprindere mică — patron (girant)

în turism

143908 manager în activitatea de turism

143909 director de agenție de turism touroperatoare/

detailistă/filială/sucursală

143910 director centru informare turistică

143911 director de departament organizare evenimente

143912 conducător de pensiune turistică (rurală,

agroturistică, montană)

143913 șef serviciu stație, tură meteo

143914 șef centru meteo aeronautic

143915 șef birou/stație/tură meteo aeronautic/de aerodrom

143916 șef Centru Național pentru Protecția Meteorologică a

Navigației Aeriene

143917 șef echipă intervenții și supraveghere echipamente

în serviciile de trafic aerian

2 Specialiști în diverse domenii de activitate

Specialiștii cu ocupații intelectuale și științifice dezvoltă stocul

existent de cunoștințe, predau în mod sistematic și aplică teorii

și concepte științifice sau artistice ori se angajează în orice

combinație a acestor activități.

21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei

Specialiștii în domeniul științei și ingineriei efectuează

cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode

operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii

precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică,

geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură,

inginerie și tehnologie.

211 Specialiști în fizică și știința pământului

Specialiștii în fizică și știința pământului efectuează cercetări,

îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode

operaționale ori aplică cunoștințe științifice referitoare la domenii

precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie și

geofizică.

2111 Fizicieni și astronomi

Fizicienii și astronomii efectuează cercetări și îmbunătățesc

sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale referitoare

la materie, spațiu, timp, energie, forțe și câmpuri și interacțiunile

care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceștia aplică

cunoștințele științifice referitoare la fizică și astronomie în

domenii ca industrie, medicină și în domeniul militar (sau alte

domenii).

211101 fizician

211102 cercetător în fizică

211103 asistent de cercetare în fizică

211104 cercetător în fizică-chimie

211105 asistent de cercetare în fizică-chimie

211106 cercetător în fizică tehnologică

211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică

211108 cercetător în astronomie

211109 asistent de cercetare în astronomie

211110 cercetător de aeronave

211111 inginer de cercetare de aeronave

211112 asistent de cercetare de aeronave

211113 cercetător în construcții aerospațiale

211114 inginer de cercetare în construcții aerospațiale

211115 asistent de cercetare în construcții aerospațiale

2112 Meteorologi

Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza

meteo utilizată în aviație, transport maritim, agricultură și alte

domenii, precum și pentru informarea publicului larg. Aceștia

desfășoară activități de cercetare legate de compoziția, structura

și dinamica atmosferei.

211201 meteorolog (studii superioare)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie și domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator intervenții active în atmosferă

211209 cercetător în meteorologie

211210 asistent de cercetare în meteorologie

2113 Chimiști

Chimiștii efectuează cercetări, îmbunătățesc sau dezvoltă

concepte, teorii și metode operaționale ori aplică cunoștințele

științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoștințe noi

sau produse, precum și pentru îmbunătățirea calității și a

procesului de control.

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

9

211306 cercetător în chimie

211307 asistent de cercetare în chimie

211308 cercetător în biochimie tehnologică

211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică

211310 cercetător în chimie fizică

211311 asistent de cercetare în chimie fizică

2114 Geologi și geofizicieni

Geologii și geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătățesc

sau dezvoltă concepte, teorii și metode operaționale ori aplică

cunoștințele științifice referitoare la geologie și geofizică în

domenii cum ar fi exploatarea și extracția petrolului, a gazului

natural și a mineralelor, conservarea apei, construcțiile civile,

telecomunicațiile și navigația, precum și evaluarea și diminuarea

efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare și de

eliminare a deșeurilor.

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

211426 cercetător în geologie

211427 asistent de cercetare în geologie

211428 cercetător în geologie tehnică

211429 asistent de cercetare în geologie tehnică

211430 cercetător în geofizică

211431 asistent de cercetare în geofizică

211432 cercetător în mineralogia tehnică și experimentală

211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică și

experimentală

211434 cercetător în geochimie

211435 asistent de cercetare în geochimie

211436 cercetător în geologie petrolieră

211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră

211438 cercetător în geodezie

211439 inginer de cercetare în geodezie

211440 asistent de cercetare în geodezie

211441 cercetător în cadastru

211442 inginer de cercetare în cadastru

211443 asistent de cercetare în cadastru

212 Matematicieni, actuari și statisticieni

Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări,

îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și

statistice, teorii, modele și tehnici operaționale și aplică aceste

cunoștințe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi

inginerie, afaceri, științe sociale și în alte științe.

2120 Matematicieni, actuari și statisticieni

Matematicienii, actuarii și statisticienii efectuează cercetări,

îmbunătățesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale și

statistice, teorii, modele operaționale și tehnici de consiliere ori

se implică în aplicarea acestor cunoștințe în practică în domenii

cum ar fi inginerie, afaceri, științe sociale și alte științe.

212001 consilier matematician

212002 expert matematician

212003 inspector de specialitate matematician

212004 referent de specialitate matematician

212005 consilier actuar

212006 expert actuar

212007 inspector de specialitate actuar

212008 referent de specialitate actuar

212009 matematician

212010 actuar (studii superioare)

212011 consilier statistician

212012 expert statistician

212013 inspector de specialitate statistician

212014 referent de specialitate statistician

212015 cercetător în matematică

212016 asistent de cercetare în matematică

212017 cercetător în matematică mecanică

212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică

212019 cercetător în matematică aplicată

212020 asistent de cercetare în matematică aplicată

212021 cercetător în matematică-fizică

212022 asistent de cercetare în matematică-fizică

212023 cercetător în matematică informatică

212024 asistent de cercetare în matematică-informatică

212025 cercetător în statistică

212026 asistent de cercetare în statistică

212027 cercetător în demografie

212028 asistent de cercetare în demografie

213 Specialiști în științele vieții

Specialiștii în științele vieții aplică cunoștințele acumulate din

cercetarea vieții oamenilor, animalelor și plantelor și

interacțiunilor lor cu fiecare și cu mediul înconjurător pentru a

dezvolta noi cunoștințe, a îmbunătăți producția agricolă și

forestieră și a rezolva problemele privind sănătatea umană și

cele ale mediului înconjurător.

2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați

Biologii, botaniștii, zoologii și asimilații studiază organismele

vii și interacțiunile dintre ele și cu mediul înconjurător și aplică

aceste cunoștințe pentru a rezolva problemele privind sănătatea

umană și ale mediului înconjurător. Aceștia lucrează în domenii

diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină,

genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie,

bacteriologie și virusologie.

213101 consilier biolog

213102 expert biolog

213103 inspector de specialitate biolog

213104 referent de specialitate biolog

213105 consilier botanist

213106 expert botanist

213107 inspector de specialitate botanist

213108 referent de specialitate botanist

213109 consilier zoolog

213110 expert zoolog

213111 inspector de specialitate zoolog

213112 referent de specialitate zoolog

213113 consilier ecolog

213114 biolog

213115 zoolog

213116 botanist

213117 consilier bacteriolog

213118 expert bacteriolog

213119 inspector de specialitate bacteriolog

213120 referent de specialitate bacteriolog

213121 consilier biochimist

213122 expert biochimist

10

213123 inspector de specialitate biochimist

213124 referent de specialitate biochimist

213125 consilier farmacolog

213126 expert farmacolog

213127 inspector de specialitate farmacolog

213128 referent de specialitate farmacolog

213129 consilier microbiolog

213130 expert microbiolog

213131 inspector de specialitate microbiolog

213132 referent de specialitate microbiolog

213133 farmacolog

213134 bacteriolog

213135 microbiolog

213136 cercetător în biologie

213137 asistent de cercetare în biologie

213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie

213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

213140 cercetător în biologie chimie

213141 asistent de cercetare în biologie chimie

213142 cercetător în botanică

213143 asistent de cercetare în botanică

213144 cercetător în domeniul zoologic

213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic

213146 cercetător în ecologie și protecția mediului

213147 asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului

213148 cercetător în ingineria genetică

213149 asistent de cercetare în ingineria genetică

2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit

Consultanții în agricultură, silvicultură și piscicultură studiază

și furnizează asistență și consiliere în domeniul agricol,

silvicultură și piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea,

recoltarea, eroziunea solului și compoziția acestuia, prevenirea

bolilor, nutriție, rotația culturilor și marketing. Aceștia dezvoltă

tehnici pentru creșterea productivității, studiază și dezvoltă

planuri și politici pentru administrarea terenului și a pescuitului.

213201 consilier inginer agronom

213202 expert inginer agronom

213203 inspector de specialitate inginer agronom

213204 referent de specialitate inginer agronom

213205 consilier inginer horticol

213206 expert inginer horticol

213207 inspector de specialitate inginer horticol

213208 referent de specialitate inginer horticol

213209 consilier inginer zootehnist

213210 expert inginer zootehnist

213211 inspector de specialitate inginer zootehnist

213212 referent de specialitate inginer zootehnist

213213 subinginer agronom

213214 subinginer zootehnist

213215 inginer tehnolog în zootehnie

213216 proiectant inginer în agricultură

213217 proiectant inginer în zootehnie

213218 proiectant inginer în silvicultură

213219 consilier inginer silvic

213220 expert inginer silvic

213221 inspector de specialitate inginer silvic

213222 referent de specialitate inginer silvic

213223 inginer îmbunătățiri funciare

213224 inginer/subinginer silvic

213225 inginer agronom

213226 inginer zootehnist

213227 consultant tehnic în producția de cereale, plante

tehnice și furaje

213228 subinginer îmbunătățiri funciare

213229 agent agricol

213230 brigadier silvic

213231 pădurar

213232 tehnician agronom — exploatare

213233 tehnician zootehnist — exploatare

213234 tehnician silvic — exploatare

213235 clasificator carcase

213236 operator de însămânțări artificiale la animale

213237 administrator bunuri agricole

213238 consultant afaceri în agricultură

213239 cercetător în agricultură

213240 inginer de cercetare în agricultură

213241 asistent de cercetare în agricultură

213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

213244 cercetător în pedologie-agrochimie

213245 cercetător în horticultură

213246 inginer de cercetare în horticultură

213247 asistent de cercetare în horticultură

213248 cercetător în agromontanologie

213249 inginer de cercetare în agromontanologie

213250 asistent de cercetare în agromontanologie

213251 cercetător în silvicultură

213252 inginer de cercetare în silvicultură

213253 asistent de cercetare în silvicultură

213254 cercetător în zootehnie

213255 asistent de cercetare în zootehnie

213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură

213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru

agricultură

2133 Specialiști în domeniul protecției mediului

Specialiștii în domeniul protecției mediului studiază și

evaluează efectele asupra mediului ale activității umane, cum

ar fi poluarea aerului, a apei și poluarea fonică, contaminarea

solului, schimbările climatice, efectele deșeurilor toxice, precum

și epuizarea și degradarea resurselor naturale. Aceștia dezvoltă

planuri și soluții pentru a proteja, conserva, restaura, reduce și

a preveni deteriorarea continuă a mediului.

213301 expert ecolog

213302 inspector de specialitate ecolog

213303 referent de specialitate ecolog

213304 inginer ecolog

213305 ecolog

214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică și

organizează testarea, construcția, instalarea și întreținerea

structurilor, mașinilor și a componentelor acestora, sistemelor

de producție și instalațiilor, planifică programele de producție și

procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de

inginerie sunt întreprinse în condiții de siguranță, în mod eficient

și cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi și de producție

Inginerii tehnologi și de producție conduc cercetări și

proiectează, organizează și supervizează construirea,

funcționarea și întreținerea instalațiilor. Aceștia stabilesc

programe pentru coordonarea activităților de producție, de

evaluare a eficienței costurilor și a siguranței.

214101 inginer confecții piele și înlocuitori

214102 inginer textile, pielărie

214103 inginer tricotaje, confecții

214104 subinginer textile, pielărie

214105 proiectant inginer textile, pielărie

214106 consilier inginer textile, pielărie

214107 expert inginer textile, pielărie

214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie

214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie

214110 conceptor/conceptor CAO

214111 specialist încercări componente vehicule/grup

motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare

214112 specialist documentație studii

214113 instructor sistem de producție

214114 metodist

11

214115 responsabil afacere

214116 manager de clădire

214117 inginer industrializarea lemnului

214118 subinginer industrializarea lemnului

214119 consilier inginer industrializarea lemnului

214120 expert inginer industrializarea lemnului

214121 inspector de specialitate inginer industrializarea

lemnului

214122 referent de specialitate inginer industrializarea

lemnului

214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor

agricole

214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării

produselor agricole

214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării

produselor agricole

214126 cercetător în pescuit și acvacultură

214127 inginer de cercetare în pescuit și acvacultură

214128 asistent de cercetare în pescuit și acvacultură

214129 specialist în domeniul calității

214130 auditor în domeniul calității

214131 analist calitate

214132 analist măsurători metrologice

214133 analist studiul materialelor

214134 consultant sistem de calitate

214135 logistician gestiune flux

214136 programator fabricație/lansator fabricație

214137 documentarist ordonanțare logistică

214138 auditor energetic pentru clădiri

2142 Ingineri constructori

Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază,

proiectează și coordonează direct activitatea de construcții,

gestionează funcționarea și întreținerea structurilor de inginerie

civilă sau studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele

tehnologice ale anumitor materiale.

214201 inginer construcții civile, industriale și agricole

214202 subinginer construcții civile, industriale și agricole

214203 inginer instalații pentru construcții

214204 inginer căi ferate, drumuri și poduri

214205 inginer construcții hidrotehnice

214206 inginer constructor instalații

214207 proiectant inginer instalații

214208 proiectant inginer construcții

214209 consilier inginer construcții

214210 expert inginer construcții

214211 inspector de specialitate inginer construcții

214212 referent de specialitate inginer construcții

214213 conducător de lucrări civile

214214 diriginte șantier (studii superioare)

214215 cercetător în construcții civile, industriale și agricole

214216 inginer de cercetare în construcții civile, industriale și

agricole

214217 asistent de cercetare în construcții civile, industriale

și agricole

214218 cercetător în construcții de căi ferate, drumuri și

poduri

214219 inginer de cercetare în construcții de căi ferate,

drumuri și poduri

214220 asistent de cercetare în construcții de căi ferate,

drumuri și poduri

214221 cercetător în construcții hidrotehnice

214222 inginer de cercetare în construcții hidrotehnice

214223 asistent de cercetare în construcții hidrotehnice

214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția

mediului

214225 cercetător în construcții miniere

214226 inginer de cercetare în construcții miniere

214227 asistent de cercetare în construcții miniere

214228 cercetător în instalații

214229 inginer de cercetare în instalații

214230 asistent de cercetare în instalații

214231 cercetător în știința și ingineria materialelor oxidice

214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

2143 Ingineri în domeniul protecției mediului

Inginerii în domeniul protecției mediului conduc cercetări,

consiliază, proiectează și coordonează activitatea de

implementare a soluțiilor pentru prevenirea, controlarea și

remedierea efectelor negative ale activității umane asupra

mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline

inginerești. Aceștia coordonează efectuarea de evaluări ale

mediului privind proiectele de construcții și de inginerie civilă și

aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea

și eliminarea deșeurilor.

214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria

mediului

214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în

ingineria mediului

214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în

ingineria mediului

2144 Ingineri mecanici

Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează și

coordonează direct producția de mașini, avioane, nave, utilaje și

instalații industriale, echipamente și sisteme, oferă consiliere și

coordonează direct activitatea de funcționare, întreținere și

reparare a acestora, studiază și consiliază cu privire la aspectele

mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214401 inginer mecanic

214402 subinginer mecanic

214403 inginer electromecanic minier

214404 inginer material rulant cale ferată

214405 inginer mecanică agricolă

214406 inginer aviație

214407 inginer nave

214408 inginer mașini-unelte

214409 inginer mecanică fină

214410 inginer mașini termice

214411 inginer mașini hidraulice și pneumatice

214412 inginer autovehicule rutiere

214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415 inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole

214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcții

214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la

cald

214419 inginer mecanic mașini instalații miniere

214420 subinginer mecanic tehnologia construcțiilor de

mașini

214421 subinginer mecanic utilaje și tehnica sudurii

214422 subinginer mecanic, mecanică fină

214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată

214424 subinginer mecanic mecanică agricolă

214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcții

214427 subinginer mecanic avioane și motoare de aviație

214428 subinginer mecanic construcții corp de navă

214429 subinginer mecanic instalații navale de bord

214430 subinginer mecanic automobile

214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de

construcție

214433 consilier inginer mecanic

214434 expert inginer mecanic

214435 inspector de specialitate inginer mecanic

214436 referent de specialitate inginer mecanic

12

214437 proiectant inginer aeronave

214438 proiectant inginer mecanic

214439 inginer pilot de încercare

214440 subinginer proiectant mecanic

214441 specialist reglementări/cărți de identitate

vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecții tehnice/

omologări oficiale

214442 specialist prestații vehicule

214443 specialist mentenanță mecanică echipamente

industriale

214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice

214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului și

muniției

214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului și

muniției

214447 inginer pentru protecția navigației aeriene

(comunicații, navigație, supraveghere)

214448 cercetător în sisteme de propulsie

214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie

214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie

214451 cercetător în echipamente și instalații de bord

214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de

bord

214453 asistent de cercetare în echipamente și instalații de

bord

214454 cercetător în mașini și echipamente termice

214455 inginer de cercetare în mașini și echipamente

termice

214456 asistent de cercetare în mașini și echipamente

termice

214457 cercetător în mașini hidraulice și pneumatice

214458 inginer de cercetare în mașini hidraulice și

pneumatice

214459 asistent de cercetare în mașini hidraulice și

pneumatice

214460 cercetător în echipamente de proces

214461 inginer de cercetare în echipamente de proces

214462 asistent de cercetare în echipamente de proces

214463 cercetător în mecanică fină

214464 inginer de cercetare în mecanică fină

214465 asistent de cercetare în mecanică fină

214466 cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini

214467 inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de

mașini

214468 asistent de cercetare în tehnologia construcțiilor de

mașini

214469 cercetător în construcții de mașini agricole

214470 inginer de cercetare în construcții de mașini agricole

214471 asistent de cercetare în construcții de mașini agricole

214472 cercetător în autovehicule rutiere

214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere

214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere

214475 cercetător în utilaje și instalații portuare

214476 inginer de cercetare în utilaje și instalații portuare

214477 asistent de cercetare în utilaje și instalații portuare

214478 cercetător în utilaje și tehnologia ambalării

214479 inginer de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării

214480 asistent de cercetare în utilaje și tehnologia ambalării

214481 cercetător în creația tehnică în construcția de mașini

214482 inginer de cercetare în creația tehnică în construcția

de mașini

214483 asistent de cercetare în creația tehnică în construcția

de mașini

214484 cercetător în mașini și instalații mecanice

214485 inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice

214486 asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice

214487 cercetător în instalații și utilaje pentru transportul și

depozitarea produselor petroliere

2145 Ingineri chimiști

Inginerii chimiști desfășoară activități de cercetare și

dezvoltare, coordonează direct și avizează procesele chimice

aplicate la scară comercială și producția diferitelor substanțe și

elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere,

produse alimentare și băuturi, medicamente sau materiale

sintetice. Aceștia coordonează direct activitatea de întreținere și

reparație a utilajelor și echipamentelor chimice, studiază și oferă

consultanță cu privire la aspectele chimice ale anumitor

materiale, produse sau procese.

214501 inginer petrochimist

214502 subinginer petrochimist

214503 proiectant inginer chimist

214504 consilier inginer chimist

214505 expert inginer chimist

214506 inspector de specialitate inginer chimist

214507 referent de specialitate inginer chimist

214508 consilier inginer petrochimist

214509 expert inginer petrochimist

214510 inspector de specialitate inginer petrochimist

214511 referent de specialitate petrochimist

214512 biochimist

214513 inginer chimist

214514 inginer în industria alimentară

214515 subinginer în industria alimentară

214516 proiectant inginer produse alimentare

214517 consilier inginer industria alimentară

214518 expert inginer industria alimentară

214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară

214520 referent de specialitate inginer industria alimentară

214521 cercetător în tehnologia substanțelor anorganice

214522 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor

anorganice

214523 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor

anorganice

214524 cercetător în tehnologia substanțelor organice

214525 inginer de cercetare în tehnologia substanțelor

organice

214526 asistent de cercetare în tehnologia substanțelor

organice

214527 cercetător în petrochimie și carbochimie

214528 inginer de cercetare în petrochimie și carbochimie

214529 asistent de cercetare în petrochimie și carbochimie

214530 cercetător în tehnologia compușilor macromoleculari

214531 inginer de cercetare în tehnologia compușilor

macromoleculari

214532 asistent de cercetare în tehnologia compușilor

macromoleculari

214533 cercetător în controlul calității produselor alimentare

214534 inginer de cercetare în controlul calității produselor

alimentare

214535 asistent de cercetare în controlul calității produselor

alimentare

2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați

Inginerii minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați desfășoară

activități de cercetare, proiectare, dezvoltare și menținere la

scară comercială a metodelor de extracție a metalelor din

minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului

din sol, precum și de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte

materiale, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele

miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau

procese.

214601 inginer metalurgie extractivă

214602 inginer minier

214603 subinginer metalurgist

214604 subinginer minier

214605 inginer preparator minier

214606 consilier inginer metalurg

13

214707 expert inginer metalurg

214608 inspector de specialitate inginer metalurg

214609 referent de specialitate inginer metalurg

214610 consilier inginer minier

214611 expert inginer minier

214612 inspector de specialitate inginer minier

214613 referent de specialitate inginer minier

214614 inginer prelucrări metalurgice

214615 inginer metalurgie neferoasă

214616 inginer petrolist

214617 subinginer petrolist

214618 consilier inginer petrolist

214619 expert inginer petrolist

214620 referent inginer petrolist

214621 proiectant inginer petrolist

214622 inginer tehnolog metalurg

214623 proiectant inginer metalurg

214624 proiectant inginer în minerit

214625 inginer mineralurg

214626 cercetător în exploatări miniere

214627 inginer de cercetare în exploatări miniere

214628 asistent de cercetare în exploatări miniere

214629 cercetător în prepararea substanțelor minerale utile

214630 inginer de cercetare în prepararea substanțelor

minerale utile

214631 asistent de cercetare în prepararea substanțelor

minerale utile

214632 cercetător în petrol (extracție-prospecțiune)

214633 inginer de cercetare în petrol (extracție-prospecțiune)

214634 asistent de cercetare în petrol (extracțieprospecțiune)

214635 cercetător în topografie minieră

214636 inginer de cercetare în topografie minieră

214637 asistent de cercetare în topografie minieră

214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice

214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor

siderurgice

214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor

siderurgice

214641 cercetător în metalurgia neferoasă

214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă

214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă

214944 cercetător în turnarea metalelor

214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor

214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor

214647 cercetător în prelucrări plastice și tratamente termice

214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice și

tratamente termice

214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice și

tratamente termice

214650 cercetător în știința materialelor

214651 inginer de cercetare în știința materialelor

214652 asistent de cercetare în știința materialelor

214653 cercetător în tehnologii carbochimice

214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

214656 inginer de cercetare în instalații și utilaje pentru

transportul și depozitarea produselor petroliere

214657 asistent de cercetare în instalații și utilaje pentru

transportul și depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază

anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii ingineri

neclasificați în grupa minoră 214 — Ingineri (exclusiv în

electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 — Ingineri în

electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care

desfășoară activități de cercetare, recomandă sau dezvoltă

proceduri inginerești și soluții privind siguranța la locul de

muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de

energie nucleară și explozibile.

214901 inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214902 subinginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214903 inginer materiale de construcții

214904 subinginer materiale de construcții

214905 consilier inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214906 expert inginer prelucrarea sticlei și ceramicii

214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei și

ceramicii

214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei și

ceramicii

214909 proiectant inginer ceramică, sticlă

214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)

214911 subinginer tehnologia celulozei și hârtiei

214912 proiectant inginer celuloză și hârtie

214913 consilier inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214914 expert inginer tehnologia celulozei și hârtiei

214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei

și hârtiei

214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei și

hârtiei

214917 cercetător în informatică

214918 asistent de cercetare în informatică

214919 cercetător în filatură-țesătorie

214920 inginer de cercetare în filatură-țesătorie

214921 asistent de cercetare în filatură-țesătorie

214922 cercetător în tricotaje-confecții textile

214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecții textile

214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecții textile

214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile,

pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a

produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a

produselor textile, pieii, blănurilor și înlocuitorilor

214928 cercetător în confecții din piele și înlocuitori

214929 inginer de cercetare în confecții din piele și înlocuitori

214930 asistent de cercetare în confecții din piele și

înlocuitori

214931 cercetător în exploatări forestiere

214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere

214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere

214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei și

produselor finite din lemn

214935 cercetător în prelucrarea lemnului

214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

214938 cercetător în tehnologie și echipamente

neconvenționale

214939 inginer de cercetare în tehnologie și echipamente

neconvenționale

214940 asistent de cercetare în tehnologie și echipamente

neconvenționale

214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei

și fibrelor

214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei,

poligrafiei și fibrelor

214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei,

poligrafiei și fibrelor

214944 corespondent securitate-confidențialitate produs

214945 administrator societate comercială

214946 expert achiziții publice

214947 expert elaborare documentații tehnice de montaj

214948 expert monitorizare și control lucrări de montaj

214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări

montaj

14

215 Ingineri în electrotehnologie

Inginerii în electrotehnologie desfășoară cercetări și

proiectează, oferă consultanță, planifică și coordonează direct

construcția și exploatarea sistemelor electronice, electrice și de

telecomunicații, a componentelor, motoarelor și echipamentelor.

Aceștia organizează și stabilesc sistemele de control pentru a

monitoriza performanța și siguranța ansamblurilor și sistemelor

electrice și electronice.

2151 Ingineri electricieni

Inginerii electricieni desfășoară cercetări, oferă consultanță,

proiectează și coordonează direct activitatea de construire și de

exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor

și a echipamentelor, consiliază și coordonează activitatea de

funcționare a acestora, de întreținere și de reparare a lor sau

studiază și consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale

materialelor, produselor și proceselor de inginerie electrică.

215101 dispecer energetic feroviar

215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate

teritoriale

215103 dispecer rețea distribuție

215104 dispecer rețele de înaltă tensiune

215105 inginer electroenergetică

215106 radiochimist

215107 subinginer electroenergetică

215108 inginer energetică industrială

215109 inginer termoenergetică

215110 proiectant inginer electrotehnic

215111 proiectant inginer energetician

215112 inginer rețele electrice

215113 subinginer rețele electrice

215114 inginer hidroenergetică

215115 inginer centrale nuclearoelectrice

215116 subinginer centrale termoelectrice

215117 inginer exploatare instalații nucleare

215118 proiectant subinginer electrotehnic

215119 proiectant sisteme de securitate

215120 șef tură dispecer energetic

215121 cercetător în electrotehnică

215122 inginer de cercetare în electrotehnică

215123 asistent de cercetare în electrotehnică

215124 cercetător în electrofizică

215125 inginer de cercetare în electrofizică

215126 asistent de cercetare în electrofizică

215127 cercetător în metrologie

215128 inginer de cercetare în metrologie

215129 asistent de cercetare în metrologie

215130 cercetător în electromecanică

215131 inginer de cercetare în electromecanică

215132 asistent de cercetare în electromecanică

215133 cercetător roboți industriali

215134 inginer de cercetare roboți industriali

215135 asistent de cercetare roboți industriali

215136 cercetător în centrale termoelectrice

215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice

215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice

215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice

215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215142 cercetător în electroenergetică

215143 inginer de cercetare în electroenergetică

215144 asistent de cercetare în electroenergetică

215145 cercetător în energetică industrială

215146 inginer de cercetare în energetică industrială

215147 asistent de cercetare în energetică industrială

2152 Ingineri electroniști

Inginerii electroniști efectuează cercetări, proiectează și

coordonează direct activitatea de construire, funcționare,

întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă

consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor,

produselor și proceselor ingineriei electronice.

215201 inginer electromecanic SCB

215202 inginer automatist

215203 inginer navigație

215204 inginer electronist transporturi, telecomunicații

215205 inginer producție

215206 instructor instalații

215207 instructor linii

215208 revizor siguranța circulației feroviare

215209 subinginer automatist

215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicații

215211 subinginer reglaje subansamble

215212 inginer de recepție și control aeronave

215213 proiectant inginer electronist

215214 proiectant inginer de sisteme și calculatoare

215215 proiectant inginer electromecanic

215216 inginer electromecanic

215217 subinginer electromecanic

215218 căpitan secund

215219 căpitan port (studii superioare)

215220 specialist mentenanță electromecanică-automatică

echipamente industriale

215221 inspector aeronautic

215222 inginer sisteme de securitate

215223 cercetător în electronică aplicată

215224 inginer de cercetare în electronică aplicată

215225 asistent de cercetare în electronică aplicată

215226 cercetător în comunicații

215227 inginer de cercetare în comunicații

215228 asistent de cercetare în comunicații

215229 cercetător în microelectronică

215230 inginer de cercetare în microelectronică

215231 asistent de cercetare în microelectronică

215232 cercetător în telecomenzi și electronică în

transporturi

215233 inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în

transporturi

215234 asistent de cercetare în telecomenzi și electronică

în transporturi

215235 cercetător în calculatoare

215236 inginer de cercetare în calculatoare

215237 asistent de cercetare în calculatoare

215238 cercetător în automatică

215239 inginer de cercetare în automatică

215240 asistent de cercetare în automatică

2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor

Inginerii din domeniul telecomunicațiilor desfășoară activități

de cercetare, de proiectare și coordonează direct activitatea de

construcție, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor și

echipamentelor de telecomunicații. Aceștia studiază și oferă

consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor,

produselor și proceselor de telecomunicații.

215301 inginer emisie

215302 inginer montaj

215303 inginer electrotehnist

215304 inginer imagine

215305 inginer sunet

215306 inginer-șef car reportaj

215307 subinginer-șef car reportaj

215308 inginer-șef schimb emisie

215309 subinginer iluminat tehnologic

215310 inginer proiectant comunicații

215311 subinginer proiectant comunicații

215312 inginer/inspector de specialitate/referent de

specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

215313 consilier tehnic

215314 inginer iluminare

215315 șef studio RTV

15

216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri

Arhitecții, proiectanții, topografii și designerii planifică și

proiectează peisaje, exteriorul și interiorul clădirilor, produse

pentru activitatea de fabricație și furnizează informații pentru

comunicare vizuală, publicare și afișare. Aceștia coordonează

activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie

caracteristicile poziției geografice, proiectează, realizează și

revizuiesc hărțile, dezvoltă și implementează planurile și

politicile pentru controlul utilizării terenului.

2161 Arhitecți constructori

Arhitecții constructori proiectează clădiri comerciale,

industriale, instituționale, rezidențiale și de agrement, planifică și

monitorizează construcția, întreținerea și restaurarea acestora.

216101 arhitect clădiri

216102 conductor arhitect

216103 arhitect restaurări

216104 consilier arhitect

216105 expert arhitect

216106 inspector de specialitate arhitect

216107 referent de specialitate arhitect

216108 proiectant arhitect

216109 cercetător în arhitectură

216110 asistent de cercetare în arhitectură

2162 Arhitecți în domeniul peisagistic

Arhitecții din domeniul peisagistic planifică și proiectează

peisajele și spațiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri,

școli, instituții, drumuri, zone externe pentru amplasamente

comerciale, industriale și rezidențiale, planifică și monitorizează

construcția, întreținerea și restaurarea acestora.

216201 arhitect peisagistică și amenajarea teritoriului

2163 Designeri produse și îmbrăcăminte

Designerii de produse și îmbrăcăminte proiectează și

dezvoltă produse pentru fabricație și pregătesc desene și

specificații ale produselor pentru producția de masă și de serie.

216301 designer industrial

216302 grafician industrial

216303 lucrător în ateliere de modele

216304 costumier

216305 pictor creator costume

216306 modelier confecții

216307 designer vestimentar

216308 cercetător în arte plastice — design industrial

216309 asistent de cercetare în arte plastice — design

industrial

216310 cercetător în arte plastice — textile (tapiserie,

contexturi, modă, imprimeuri)

216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile

(tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri)

216312 cercetător în arte plastice — sticlă, ceramică, metal

216313 asistent de cercetare în arte plastice — sticlă,

ceramică, metal

2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de

sistematizare a traficului

Proiectanții din domeniul urbanismului și de sistematizare a

traficului dezvoltă și implementează planuri și politici pentru

utilizarea controlată a terenurilor rurale și urbane și pentru

sistemele de trafic. Aceștia coordonează direct cercetări și oferă

consiliere cu privire la factorii economici, de mediu și sociali care

afectează utilizarea terenurilor și a fluxurilor de trafic.

216401 urbanist

216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi și topografi

Cartografii și topografii determină poziția exactă, realizează

sau revizuiesc hărțile digitale, grafice, picturale, diagrame ori

alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale și

construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane și

ale corpurilor cerești, aplicând principii științifice și matematice.

216501 cartograf

216502 inginer geodez

216503 subinginer geodez

216504 inginer topograf

216505 inginer topograf minier

216506 proiectant inginer geodez

2166 Designeri grafică și multimedia

Designerii de grafică și multimedia proiectează conținutul

informațiilor pentru comunicarea vizuală și audio, pentru

publicare și imprimare, utilizând tipărituri (publicații tipărite),

filme, forme electronice și digitale, precum și alte forme de

mass-media vizuale și audio. Aceștia creează efecte speciale,

animații sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile

pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă și

reclame.

216601 designer grafică (studii medii)

216602 animator film de animație (studii medii)

216603 intermediarist film desene animate (studii medii)

216604 stilizator film desene animate (studii medii)

216605 asistent regizor studio

216606 asistent regizor emisie

216607 designer floral

216608 videojurnalist

216609 art director

216610 designer pagini web (studii superioare)

216611 designer grafică (studii superioare)

216612 grafician calculator (studii medii)

216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialiști în domeniul sănătății

Specialiștii în domeniul sănătății coordonează cercetări,

îmbunătățesc sau dezvoltă concepte, teorii și metode

operaționale, aplică cunoștințele științifice referitoare la

medicină, asistență medicală, stomatologie, medicină

veterinară, farmacie și promovarea sănătății.

221 Medici

Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile,

infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om, prin

aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia

planifică, supraveghează și evaluează implementarea planurilor

de îngrijire și tratament de către alți furnizori de servicii de

sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de

cercetare.

2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

Medicii de medicină de familie/medicină generală

diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și

alte deficiențe fizice și mentale la om, prin aplicarea principiilor

și procedurilor medicinei moderne. Aceștia nu își limitează

activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament

și pot să își asume responsabilitatea pentru furnizarea

corespunzătoare și continuă a îngrijirii medicale persoanelor,

familiilor și comunităților.

221101 medic medicină generală

221102 medic rezident

221103 consilier medic

221104 expert medic

221105 inspector de specialitate medic

221106 referent de specialitate medic

221107 medic primar

221108 medic medicină în familie

221109 cercetător în medicina generală

221110 asistent de cercetare în medicina generală

2212 Medici specialiști

Medicii de specialitate diagnostichează, tratează și previn

bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice și mentale la om,

prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare

medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice și psihiatrice, prin

aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia

se specializează în anumite categorii de afecțiuni, tipuri de

16

pacienți sau metode de tratament și pot efectua educația

medicală și cercetarea în domeniile de specializare alese.

221201 medic specialist

222 Asistenți medicali generaliști și moașe

Asistenții medicali și moașele oferă tratament și servicii de

îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu

handicap ori infirme, precum și altor persoane care au nevoie de

îngrijire din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății, inclusiv

înaintea, în timpul sau după nașterea copilului. Aceștia își

asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea și

evaluarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor

lucrători din domeniul îngrijirii sănătății, lucrând în mod autonom

ori în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică

a măsurilor preventive și curative.

2221 Asistenți medicali generaliști

Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și

servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire

medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau

altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri

asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru

planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv

supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în

mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în

aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.

222101 asistent medical generalist

2222 Moașe

Moașele planifică, gestionează, oferă și evaluează serviciile

de îngrijire necesare înaintea, în timpul și după perioada sarcinii

și a nașterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea

riscurilor de sănătate pentru femei și copiii nou-născuți, lucrând

în mod autonom sau în echipe cu alți furnizori de servicii de

îngrijire a sănătății.

222201 moașă

223 Practicieni de medicină complementară/alternativă

Practicienii de medicină complementară/alternativă previn,

diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte

deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății

generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților și

practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credințelor

și experiențelor originare din anumite culturi specifice.

2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă

Practicienii de medicină complementară/alternativă previn,

diagnostichează și tratează bolile, infecțiile, leziunile și alte

deficiențe fizice și mentale și se ocupă cu menținerea sănătății

generale a oamenilor prin aplicarea cunoștințelor, abilităților

(deprinderilor) și practicilor acumulate prin studiul detaliat al

teoriilor, credințelor și experiențelor originare din anumite culturi

specifice.

223001 cercetător în medicina tradițională

223002 asistent de cercetare în medicina tradițională

223003 instructor ergoterapie

223004 tehnician homeopat

223005 instructor de educație sanitară

223006 bioenergetician

223007 infoenergetician radiestezist

223008 terapeut în terapii complementare

224 Paramedici

Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de

diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în

ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către

medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub

supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice

avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor

deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.

2240 Paramedici

Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanță, de

diagnostic, curative și preventive pentru oameni, mai limitate în

ceea ce privește complexitatea decât cele efectuate de către

medici. Aceștia lucrează în mod autonom sau sub

supravegherea limitată a medicilor și aplică proceduri clinice

avansate pentru tratarea și prevenirea bolilor, leziunilor și altor

deficiențe fizice ori mentale comune pentru anumite comunități.

224001 paramedic

225 Medici veterinari

Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile,

leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de

îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în

tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă

de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele

comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.

2250 Medici veterinari

Medicii veterinari diagnostichează, previn și tratează bolile,

leziunile și disfuncțiile animalelor. Aceștia pot furniza servicii de

îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în

tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă

de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele

comerciale care produc produse biologice și farmaceutice.

225001 epizotolog

225002 medic veterinar

225003 medic veterinar — oncologie comparată

225004 cercetător în medicina veterinară

225005 asistent de cercetare în medicina veterinară

226 Alți specialiști în domeniul sănătății

Alți specialiști din domeniul sănătății furnizează servicii de

sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea și

igiena mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă,

fizioterapie, nutriție, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare.

Această grupă minoră include toți specialiștii din domeniul

sănătății umane, cu excepția medicilor de medicină de familie

și a medicilor specialiști, practicienilor din medicină

complementară/alternativă, veterinarilor, asistenților medicali

generaliști, moașelor și paramedicilor.

2261 Medici dentiști

Medicii dentiști diagnostichează, tratează și previn bolile,

rănile și anomaliile dentare ale cavității bucale, ale maxilarelor și

ale țesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor și procedurilor

de stomatologie modernă. Aceștia folosesc o gamă largă de

tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie și de altă

natură pentru promovarea și restabilirea sănătății orale.

226101 medic stomatolog

226102 medic stomatolog rezident

226103 medic stomatolog de specialitate

226104 cercetător în medicina stomatologică

226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică

2262 Farmaciști

Farmaciștii depozitează, păstrează, combină și distribuie

produsele medicinale și oferă consultanță cu privire la utilizarea

corectă și la reacțiile adverse ale medicamentelor prescrise de

medici și de alți specialiști în domeniul sănătății. Aceștia

contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea și

monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătății

umane.

226201 farmacist

226202 farmacist rezident

226203 farmacist de specialitate

2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și

sănătății ocupaționale

Specialiștii în domeniul mediului și al igienei și sănătății

ocupaționale evaluează, planifică și implementează programe

pentru recunoașterea, monitorizarea și controlul factorilor de

mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura

condiții de muncă sigure și sănătoase, precum și pentru a

preveni boli sau leziuni cauzate de agenți chimici, fizici,

radiologici și biologici ori de factori ergonomici.

226301 inginer clinic

226302 specialist în domeniul securității și sănătății în muncă

17

226303 coordonator în materie de securitate și sănătate în

muncă (studii superioare)

226304 cercetător științific în bacteriologie, microbiochimie,

farmacologie

226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie,

biochimie, farmacologie

226306 igienist

226307 evaluator de risc și auditor în domeniul securității și

sănătății în muncă

2264 Fizioterapeuți

Fizioterapeuții evaluează, planifică și implementează

programe de reabilitare care îmbunătățesc sau restabilesc

funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare,

calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice

asociate cu leziuni, boli și alte deficiențe. Aceștia aplică o gamă

largă de terapii fizice și tehnici, cum ar fi mișcarea, ultrasunetele,

laserul și alte tehnici similare.

226401 fiziokinetoterapeut

226402 fizioterapeut

226403 cercetător în fiziokinetoterapie

226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie

226405 kinetoterapeut

226406 profesor de cultură fizică medicală

2265 Dieteticieni și nutriționiști

Dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și

implementează programe pentru a spori impactul benefic al

alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane.

226501 asistent de nutriție

226502 dietetician

226503 nutriționist și dietetician

2266 Audiologi și specialiști în logopedie

Audiologii și specialiștii în logopedie evaluează, gestionează

și tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea,

comunicarea și capacitatea de înghițire. Aceștia recomandă

dispozitive de corecție sau terapii de reabilitare pentru probleme

cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum și

probleme senzoriale și neuronale și, de asemenea, oferă

consiliere privind siguranța auzului și o comunicare mai bună.

226601 instructor logoped

226602 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

226603 logoped

226604 audiolog

2267 Optometriști și opticieni

Optometriștii și opticienii furnizează diagnostice, servicii de

gestionare și tratament pentru afecțiunile de vedere și ale

sistemului vizual. Aceștia oferă consultanță privind îngrijirea

ochilor și prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru

tulburările vizuale.

226701 optometrist (studii superioare)

2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în

grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din domeniul

sănătății neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 22 —

Specialiști în domeniul sănătății.

226901 medic igienist

226902 medic expertiză a capacității de muncă

226903 medic legist

226904 bioinginer medical

226905 asistent medical (studii superioare)

226906 fizician medical

226907 medic specialist psihiatru

226908 medic de familie cu competențe în sănătatea mintală

226909 cercetător în educație fizică și sport

226910 asistent de cercetare în educație fizică și sport

23 Specialiști în învățământ

Specialiștii din învățământ predau teoria și practica uneia sau

mai multor discipline la diferite niveluri de învățământ,

coordonează cercetări și îmbunătățesc ori dezvoltă concepte,

teorii și metode operaționale referitoare la disciplinele specifice

proprii și realizează lucrări științifice și cărți.

231 Profesori universitari și asimilați

Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul

superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări

practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs

stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ

superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc

lucrări științifice și cărți.

2310 Profesori universitari și asimilați

Profesorii universitari și asimilații acestora din învățământul

superior pregătesc și predau cursuri și coordonează lucrări

practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs

stabilit la o universitate ori la o altă instituție de învățământ

superior. Aceștia desfășoară activități de cercetare, pregătesc

lucrări științifice și cărți.

231001 asistent universitar

231002 conferențiar universitar

231003 lector universitar

231004 preparator învățământul universitar

231005 profesor universitar

231006 expert centre de perfecționare

232 Profesori în învățământul profesional

Profesorii din învățământul profesional predau discipline

tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și

pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc

elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii

profesionale pentru care învățământul universitar ori superior nu

este necesar în mod normal.

2320 Profesori în învățământul profesional

Profesorii din învățământul profesional predau discipline

tehnice sau profesionale în instituții de educație continuă și

pentru elevii din școlile secundare și colegii. Aceștia pregătesc

elevii pentru încadrarea în anumite ocupații sau domenii

profesionale pentru care învățământul superior nu este necesar

în mod normal.

232001 profesor în învățământul profesional și de maiștri

233 Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai

multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând

disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în

anumite domenii profesionale.

2330 Profesori în învățământul secundar

Profesorii din învățământul secundar predau una sau mai

multe discipline la nivel de învățământ secundar, excluzând

disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în

anumite domenii profesionale.

233001 profesor în învățământul liceal, postliceal

233002 profesor în învățământul gimnazial

234 Profesori în învățământul primar și preșcolar

Profesorii din învățământul primar și preșcolar predau o serie

de discipline la nivel de învățământ primar și organizează

activități educaționale pentru copiii sub vârsta de școală primară.

2341 Profesori în învățământul primar

Profesorii din învățământul primar predau o serie de

discipline la nivelul învățământului primar.

234101 profesor în învățământul primar

234102 învățător

234103 institutor

2342 Educatori în învățământul preșcolar

Educatorii din învățământul preșcolar promovează

dezvoltarea socială, fizică și intelectuală a copiilor sub vârsta

necesară pentru școală primară, prin furnizarea de activități

educative și distractive.

234201 profesor în învățământul preșcolar

234202 educatoare

234203 educator puericultor

18

235 Alți specialiști în învățământ

Alți specialiști în învățământ desfășoară activități de

cercetare și oferă consultanță cu privire la metodele de predare,

instruiesc persoanele cu dificultăți de învățare sau cu nevoi

speciale, predau limbi străine pentru migrație și alte scopuri

conexe, oferă învățământ privat, predau arte, tehnologia

informației și alte discipline din afara sistemelor de învățământ

primar, secundar și superior și furnizează alte servicii de

învățământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 —

Specialiști în învățământ.

2351 Specialiști în metodologie didactică

Specialiștii în metodologie didactică desfășoară activități de

cercetare și dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile

și metodele de predare. Aceștia revizuiesc și examinează

activitatea profesorilor, modul de funcționare a instituțiilor de

învățământ și rezultatele obținute și recomandă modificări și

îmbunătățiri.

235101 cercetător în pedagogie

235102 asistent de cercetare în pedagogie

235103 consilier învățământ

235104 expert învățământ

235105 inspector școlar

235106 referent de specialitate învățământ

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau

copiilor, persoanelor tinere sau adulților cu handicap fizic ori

mental sau acelora cu dificultăți de învățare ori cu alte nevoi

speciale. Aceștia promovează dezvoltarea socială, emoțională,

intelectuală și fizică a elevilor lor.

235201 defectolog

235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

235203 educator în unități de handicapați

235204 instructor-educator în unități de handicapați

235205 pedagog de recuperare

2353 Alți instructori-formatori de limbi străine

Alți instructori-formatori de limbi străine predau adulților și

copiilor care învață o limbă străină în scop de migrație, pentru a

îndeplini cerințele necesare pentru ocupare sau alte oportunități

de angajare, pentru a facilita participarea la programe

educaționale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru

dezvoltarea cunoștințelor personale. Aceștia lucrează în afara

sistemelor de învățământ primar, secundar și superior sau în

sprijinul elevilor/studenților și profesorilor din cadrul acestor

sisteme.

2354 Alți instructori-formatori de muzică

Alți instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenților

practica, teoria și activitățile de interpretare a muzicii în afara

sistemelor de învățământ primar, secundar și superior, dar pot

oferi lecții private sau pentru grupuri mici ca o activitate

extracurriculară, în colaborare cu instituțiile de învățământ.

2355 Alți instructori-formatori de artă

Alți instructori-formatori de artă predau elevilor practica,

teoria și activitățile de interpretare a dansului, teatrului, artelor

vizuale și altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de

învățământ primar, secundar și superior, dar pot oferi și lecții

private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în

colaborare cu instituțiile de învățământ.

2356 Instructori-formatori în tehnologia informației

Instructorii-formatori din tehnologia informației dezvoltă,

programează și coordonează programe de formare și cursuri

pentru calculator pentru alți utilizatori ai tehnologiei informației în

afara sistemelor de învățământ primar, secundar și superior.

2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de

bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde specialiștii din învățământ

neclasificați în altă parte în subgrupa majoră 23 — Specialiști în

învățământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care

oferă învățământ privat pentru alte discipline decât limbile

străine și artele, precum și pe cei care oferă consiliere

educațională pentru elevi.

235901 secretar institut, facultate

235902 mentor

235903 consilier școlar

235904 designer instrucțional

235905 dezvoltator de e-learning

235906 laborant în învățământ

235907 maistru instructor

235908 pedagog școlar

235909 secretar școală

235910 șef atelier școală

235911 mediator școlar

235912 inspector școlar pentru implementarea

descentralizării instituționale

235913 inspector școlar pentru managementul resurselor

umane

235914 inspector școlar pentru mentorat

235915 inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane

235916 inspector școlar pentru educație permanentă

235917 inspector școlar pentru învățământ particular și

alternative educaționale

235918 inspector școlar pentru învățământul special

235919 director Centrul Județean de Asistență și Resurse

Educaționale (CJARE)

235920 consilier pentru tineret